| |     ћирилица | english  
Naslovna
Prelazak državne granice Republike Srbije vraćen u uobičajeni režim

Prelazak državne granice Republike Srbije vraćen je u uobičajeni režim, što znači da za ulazak u R. Srbiju više nije potrebna saglasnost/dozvola – ni za ulazak domaćih, ni za ulazak stranih državljana. 


Takođe, svim licima koja ulaze u R. Srbiju - umesto ranijih mera izolacije i obaveze posedovanja negativnog PCR testa – prilikom pasoške kontrole samo se uručuje pisano obaveštenje–zdravstveno upozorenje (dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku) o merama kojih se treba pridržavati radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19.Izbori za narodne poslanike - lažni sajt za prijavljivanje i glasanje

Poštovani građani, obaveštavamo vas da se pojavio lažni sajt za prijavljivanje za glasanje iz inostranstva. Tekst saopštenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u vezi ovog sajta možete pogledati OVDE.Izbori za narodne poslanike - nastavak sprovođenja izbornih radnji

Predsednik Republike Srbije je 10. maja o.g. doneo Odluku o izmeni Odluke o raspisivanju izbora za narodne poslanike ("Službeni glasnik RS", broj 68/20), kojom je, kao datum održavanja izbora, određen 21. jun 2020. godine.

Republička izborna komisija (RIK), kao organ koji sprovodi postupak izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, donela je rešenje 11. maja o.g. o nastavku izbornih radnji. Takođe, RIK je donela Rokovnik za vršenje izbornih radnji prema kojem je utvrđeno da se zahtevi državljana R. Srbije za glasanje u inostranstvu primaju najkasnije do 30. maja 2020. godine (do ponoći, lokalno vreme u R. Srbiji). Rešenje RIK i Rokovnik se mogu naći u sledećem linku:

https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/1553/izborna-dokumenta.php

Ambasada nastavlja sa prijemom zahteva državljana R. Srbije za glasanje u inostranstvu i procesuiranjem istih u skladu sa prethodno dostavljenim instrukcijama

 Intervju ambasadora Veljka Lazića za „Embassy News“

Na interes portala „Embassy News“ ambasador Veljko Lazić je dao intervju (elektronskim putem) u vezi sa aktuelnom situacijom u Srbiji oko pandemije izvazvane koronavirusom.
U intervjuu je, pored podataka, dao presek aktuelnog stanja, istakavši da se zaraza drži pod kontrolom, te informisao o preuzetim merama vlade R. Srbije i njihovim efektima. Na interesovanje novinara, detaljno je obavestio o podršci koju je naša zemlja dobila od Kine u cilju borbe i daljeg suzbijanja širenja COVID-19. Ambasador je informisao i o aktuelnom stanju u našim zdravstvenim institucijama, kao i o vladinim merama u cilju zaštite domaće ekonomije.  Predočene su i aktivnosti Ambasade R.Srbije u Braziliji u vezi sa pružanjem konzularne pomoći građanima Srbije koji su se zadesili u Brazilu, Ekvadoru i Boliviji u momentu pandemije. Na kraju je informisao o humanitarnoj pomoći Srbije Italiji, tj. o slanju 4 aviona medicinske opreme, kao i o tome da je planirano slanje  još 4 aviona medicinske pomoći Italiji. 


Intervju se nalazi na sledećem linku: http://embassynews.info/servia-mantem-cautela-na-flexibilizacao-das-medidas-impostas-durante-a-covid-19/Jubilej Brazilije

Jubilej Brazilije, ČESTITAMO!

Ambasada Republike Srbije čestita Vladi Federalnog distrikta i svim građanima Brazilije veliki jubilej, 60-ti rođendan. Ovaj grad, prepun svojih osobenosti i originalnih arhitektonskih rešewa, sa ponosom nosi titulu svetske baštine UNESKO.

U nemogućnosti da proslavi jubilej sa svim ambasadama, Vlada Federalnog distrikta je objavila poruke 60 ambasadora akreditovanih u Brazilu, koji su čestitke uputili na svom maternjem jeziku.

http://internacional.df.gov.br/parabens-brasilia/

 Digitalni sadržaji u oblasti kulture

Ministarstvo kulture i informisanja, u nameri da stanovništvu u R. Srbiji, ali i inostranstvu, olakša pristup sadržajima iz kulture, imajući u vidu sprečenost obavljanja programskih aktivnosti ustanova kulture i redukciju poslovnog procesa, donelo je meru u cilju što bezbednijeg prevazilaženja društvene situacije nastale zbog epidemije koronavirusa. Na WEB stranici Ministarstva kulture i informisanja možete pronaći spisak digitalnih sadržaja u oblasti kulture koje nude ustanove kulture ( http://www.kultura.gov.rs ), kao i pristupom na WEB  sajt Digitalna solidarnost http://www.digitalnasolidarnost.gov.rs/ ).


Takođe, Ministarstvo kulture i informisnja je tokom 2019. godine ustanovilo Pretraživač kulturnog nasleđa, koji obezbeđuje dostupnost informacija o kulturnom nasleđu Republike Srbije koje se čuva u bibliotekama, arhivima, muzejima, galerijama, zavodima za zaštitu spomenika i drugim subjektima u kulturi. Cilj Pretraživača je podsticanje učenja i jačanja svesti i značaju kulturnog nasleđa. Pretraživač je dostupan na srpskom i engleskom jeziku i pristupa mu se preko linka: https://kultura.rs/.Korona virus - ulazak u Republiku Srbiju

Povodom pandemije izazvane korona virusom, obaveštavamo da se na posebnoj internet stranici Ministarstva zdravlja( https://covid19.rs/ )  može preuzeti informacija o postupku na graničnim prelazima pri ulasku putnika u Republiku Srbiju:


https://covid19.rs/algoritam1/


https://covid19.rs/algoritam2/

Korona virus - Propisi i akti Vlade Republike Srbije:

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/fp/covid19

ODLUKA Vlade Republike Srbije o izmeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću

 OBAVEŠTENjE O PREKIDANjU IZBORNIH RADNjI U SPROVOĐENjU IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

 17.03.2020. године

U skladu sa članom 5. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja, koju je 17. marta 2020.g. donela Vlada R. Srbije, Republička izborna komisija je donela rešenje o prekidu izbornih radnji u sprovođenju izbora za narodne poslanike (raspisanim za 26. april 2020. godine), za vreme dok traje vanredno stanje. Izborni proces, uključujući i rokove za vršenje izbornih radnji, nastaviće se u skladu sa odlukom o prestanku vanrednog stanja.

U skladu sa napred iznetim, Ambasada moli da obustavite dostavljanje zahteva za glasanje.Odluka Vlade Republike Srbije - COVID 19

VAŽNO OBAVEŠTENJE
 

Obaveštavamo da je Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 15. marta o.g, donela Odluku o izmenama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešhu, kojom se tačka 4. Odluke menja i glasi:


„4. Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, stranim državljanima nadležni organi privremeno he zabraniti ulazak u Republiku Srbiju.


Mepa iz stava 1. ove tačke ne primenjuje se na:


1) posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom caobpađajy. U slučaju međunarodnog tranzitnog prevoza tereta u drumskom caobpaćajy, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;


2) posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;


3) vozopratno osobnje železničkih vozila koja ulaze u zonu graničnih stanica utvrđenih međudržavnim sporazumima;


4) posade i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija ili su u tranzitu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;


5) lica koja su dobila dozvolu za ulazak u Republiku Srbiju i boravak ili tranzit kroz Republiku Srbiju od radnog tela Vlade koje čine predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva građevinarstva, caobpaćaja i infrastrukture. Radno telo Vlade odrediće uslove i ograničenja tranzita, odnosno boravka lica kojima je data dozvola za ulazak u Republiku Srbiju;


6) humanitarne konvoje pod obaveznom pratnjom ugovorene diplomatskim putem;
 

7) akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;


8) strane državljane koji imaju odobren boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji.”


2. Tačka 4a menja se i glasi:


„4a. Državljani Republike Srbije i lica iz tačke 4. stav 2. podtač. 8) ove odluke, koji dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19, odnosno žarišta epidemije, i to iz: Švajcarske Konfederacije, Republike Italije, Islamske Republike Iran, Rumunije, Kraljevine Španije, Savezne Republike Nemačke, Francuske Republike, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Grčke, ypyćyjy se u izolaciju u trajanju od 28 dana, a domaćim državljanima i licima iz tačke 4. stav. podtačka 7) ove odluke koji dolaze iz drugih država, odpeđyje se mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim Korona virusom SARS-CoV-2 trajanju od 14 dana (izolacija u kuhnim uslovima).”


Odluka je stupila na snagu 15. marta 2020. godine i ostaje na snazi do daljeg.KORONA VIRUS: PREPORUKA DRŽAVLjANIMA SRBIJE U INOSTRANSTVU


U skladu sa merama Vlade Republike Srbije za sprečavanje širenja i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, Ministarstvo spoljnih poslova preporučuje državljanima Republike Srbije koji borave u inostranstvu da sva putovanja u Republiku Srbiju koja nisu neophodna odlože do daljeg, naročito ukoliko planiraju dolazak iz zemalja, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19.

Odlukom Vlade Republike Srbije utvrđeno da državljani Republike Srbije koji dolaze iz država, odnosno, područja sa intenzivnom transmisijom bolesti (Švajcarska, Italija, Iran, Rumunija, Španija, Nemačka, Francuska, Austrija, Slovenija i Grčka) se upućuju u izolaciju u trajanju od 28 dana.


Državljanima Republike srbije koji dolaze iz drugih država, odrediće se mera stavljanja pod zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima).


Pri ulasku u zemlju građanima će biti uručeno obavezujuće rešenje.


Pruimena navedenih mera će se striktno kontrolisati, te će svako nepridržavanje istih biti sankcionisano propisanom kaznom

Za najnovije mere Vlade Srbije  u borbi protiv virusa COVID-19 možete pročitati OVDE.U Srbiji raspisani Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine R. Srbije

U Srbiji su raspisani Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine R. Srbije, koji će se održati 26. aprila 2020. godine. Opširnije o tome možete pročitati ovde. Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak u Srbiji možete preuzeti ovde, a zahtev za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu možete preuzeti ovde.Koktel povodom Nacionalnog dana R. Srbije za pripadnike dijaspore (20.02.2020.)

U kompleksu Ambasade je 20. februara 2020. g. održan koktel povodom obeležavanja Nacionalnog dana R. Srbije za predstavnike srpske dijaspore koja živi u Brazilu.

Događaju je prisustvovalo oko 30 naših građana koji pretežno žive u Braziliji. Tom prilikom učvršćeni su do sada ostvareni kontakti i uspostavljeni novi, kako među našim građanima, tako i sa predstavnicima Ambasade. Dogašaj je bio prilika za podsećanje i negovanje vrednosti i tradicije naše domovine, te mešusobno upoznabanje prisutnih sa izazovima življenja u Brazilu.

 Odluka o dodeli ugovora

Za kompletan tekst ugovora možete kliknuti OVDE.Narodna banka Srbije – Finansijski vodič za povratnike – informisanje

    Narodna banka Srbije je, u cilju ispunjavanja svojih Zakonom odredjenih ciljeva, izradila Finansijski vodič za povratnike, kojim nastoji da unapredi informisanost naših gradjana koji žele da se vrate u R. Srbiju, sa aspekta deviznih propisa uz nastojanje da se stvore uslovi za njihov lakši povratak i bržu integraciju, kao i za raspolaganje njihovim novcem. Cilj ovih aktivnosti jeste da se na jednom mestu, jednostavno i sveobuhvatno, pruže informacije u vezi sa većinom pitanja iz oblasti deviznog poslovanja koje su značajne za potvratak naših gradjana iz inostranstva, u skladu sa zakonom o deviznom poslovanju.

   Finansijskom vodiču može se pristupiti putem sajta Narodne banke Srbije putem sledećeg linka:
https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/plp/finansijski_vodic_za_povratnike.pdf

     Verzija na engleskom jeziku:
https://www.nbs.rs/internet/english/20/dev/finansijski_vodic_za_povratnike_e.pdfOdluka o ukidanju viza za ulazak u R. Srbiju za državljane R. Jermenije, nosioce običnih pasoša

     Obaveštavamo da je Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 24.oktobra 2019.godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Jermenije, nosioce običnih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji Republike Srbije najduže do devedeset (90) dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od sto osamdeset (180) dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 15. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku Republike Srbije” broj 76/2019 od 25.oktobra 2019.godine i stupa na snagu 02.novembra 2019.godine.Investicioni forum u Sao Paulu, 10-11. oktobra 2019. godine

      Ambasador Veljko Lazić je učestvovao na Investicionom forumu u Sao Paulu 10-11. oktobra 2019. godine, u organizaciji Brazilske agencije za promociju izvoza i investicija (APEX). Skup su otvorili PR Ž. Bolsonaro i PR Interameričke banke za razvoj (BID) A. Moreno.
     Na forumu su razmatrane investicione mogućnosti u strateškim sektorima brazilske privrede, uključujući agroindustriju, odbranu, energetiku, infrastrukturu, inovacije i tehnologiju, kroz panele i okrugle stolove. Ovo je bila prilika za susrete sa brazilskim zvaničnicima, predstavnicima vladinih resora, kao i brojnim investitorima i predstavnicima kompanija tokom kojih su razmatrane mogućnosti ekonomske saradnje.Poseta predstavnika Ambasade dijaspori u Kampinasu – 22.09.2019.

      Ambasador Veljko Lazić i Jelena Blažević, I sekretar i konzul posetili su srpsku dijasporu koja živi u Kampinasu (Sao Paulo) i okolini 22. septembra 2019. godine  Tom prilikom, okupilo se oko 30 naših građana koji su predstavnike Ambasade upoznali sa uslovima života u Brazilu i ukazali na specifičnosti sa kojima se susreću iz konzularne nadležnosti.
       Tokom posete je izvršena evidencija i ostvaren lični kontakt sa našim građanima, što je doprinelo boljem razumevanju uslova u kojima dijaspora živi u Brazilu/Sao Paulu.
     Ističemo naročitu zahvalnost porodici Dragosavac na ukazanom gostoprimstvu i uloženom trudu u cilju realizacije ove posete.Inauguracija Počasnog konzulata Republike Srbije u Rio de Žaneiru, 11.09.2019.

     Na prigodnoj ceremoniji, dana 11.09.2019. godine, inaugurisan je Počasni konzulat Republike Srbije u Rio de Žaneiro, na čelu sa Dejanom Petkovićem, kao počasnim konzulom.
     U pozdravnom govoru, ambasador R. Srbije u Brazilu Veljko Lazić se zahvalio Dejanu Petkoviću na svemu što je uradio tokom svoje bogate fudbalske karijere, a posebno na promociji Republike Srbije u Brazilu, predstavljajući je uvek na najbolji način, čime je u potpunosti zaslužio titulu počasnog konzula u Rio de Žaneiru.
     Dejan Petković se zahvalio R. Srbiji na počasnoj tituli naglasivši da će, kao i do sada, nastaviti da predstavlja R. Srbiju   u zemlji gde živi već 22 godine.
     Ceremoniji je prisustvovalo 60-ak zvanica, među kojima su bili šef Protokola MIP Brazila u Rio de Žaneiru, ambasador Edvardo Ramos, predstavnici Vlade i Sekretarijata za kulturu Rio de Žaneira, bivši amb. Brazila u Beogradu A. Ador, ličnosti iz umetničkog, kulturnog i javnog života, pripadnici srpske zajednice u Riju i prijatelji Dejana Petkovića.

                        

                        Intervju ambasadora Lazića za “Bacuri Brazil” o evropskom putu R. Srbije, 24.08.2019.

Ambasador Veljko Lazić dao je intervju za političko-ekonomski portal “Bacuri Brazil” o aktivnostima  Republike Srbije na putu ka punopravnom članstvu EU. Tokom intervjua ambasador je ukazao da je članstvo u EU jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta Srbije, te je ukratko informisao o pregovaračkom procesu. Tom prilikom ukazano je i na aktuelnu fazu dijaloga Beograda i Prištine, te informisano o našim stavovima u vezi sa Kosovom i Metohijom.

https://www.youtube.com/watch?v=ijjVTqI8x1c&feature=share
 Susret ambasadora Veljka Lazića sa predsednikom Komisije za spoljne poslove i odbranu Donjeg doma Nacionalnog kongresa Brazila Eduardom Bolsonarom - 08.08.2019.

Prilikom susreta sa Eduardom Bolsonarom, ambasador Veljko Lazić upoznao je sagovornika sa pitanjem KiM i informisao o aktuelnoj situaciji u našoj južnoj pokrajini. Tim povodom, zahvalio je vladi Brazila na stavu nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti „Kosova“. U razgovoru je takođe ukazano na mogućnosti produbljenja bilateralne saradnje Srbije i Brazila, naročito na ekonomskom planu.
Predsednik Komisije za spoljne poslove i odbranu Nac. kongresa Brazila informisao je o aktivnostima Brazila na spoljnopolitičkom planu, pre svega u vezi sa situacijom u regionu Latinske Amerike.REPUBLIKA SRBIJA - KANDIDAT ZA IZVRŠNI ODBOR UNESKA 2019-2023


ZA VIŠE INFORMACIJA POGLEDAJTE - BROŠURU141. Skupština Interparlamentarne unije u Beograd, 13-17 oktobar 2019

Održavanje 141.  skupštine Interparlamentarne unije (IPU) planirano je u Beogradu u periodu od 13. do 17. oktobra 2019. godine u organizaciji Narodne Skupštine Republike Srbije. Imajući u vidu da se pomenuto zasedanje održava na 130. godišnjicu IPU, očekuje se učešće visokih predstavnika parlamenata iz preko 100 zemalja. Glavna tema zasedanja biće “Jačanje međunarodnog prava: uloga i mehanizmi parlamenata i doprinos regionalne saradnje.“  Skup  će istovremeno biti i prilika za realizaciju brojnih bilateralnih susreta, sa ciljem ukupnog jačanja parlamentarne saradnje.Bilateralne političke konsultacije sa Ekvadorom, održane u Kitu 02.07.2019.godine

Političke konsultacije između ministarstava spoljnih poslova Srbije i Ekvadora održane su 02.07.2019. godine u Kitu. Sa naše strane konsultacije je predvodio politički direktor MSP ambasador Zoran Vujić, a u delegaciji je bio ambasador Veljko Lazić, dok je sa ekvadorske strane, sastanak vodio podsekretar za Severnu Ameriku i Evropu, ambasador Autgusto Saa Corriere, u prisustvu podsekretarke za multilateralu, amb. Mireya Munoz Mera.

Susret je bio prilika za razmenu mišljenja o širem spektru bilateralnih odnosa sa ciljem unapređenja saradnje Srbije i Ekvadora u raznim oblastima, jačanju političkog dijaloga, zatim saradnji dve zemlje na multilateralnom planu, kao i o aktuelnoj situaciji u regionu Zapadnog Balkana i Južne Amerike.Bilateralne političke konsultacije sa Brazilom, 17.06.2019.g.

    U Brazilu su 17. juna 2019.g. održane bilateralne političke konsultacije ministarstava spoljnih poslova R. Srbije i Brazila, koje su sa srpkse strane predvođene  političkim direktorom Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije amb. Z. Vujićem. Brazilsku delegaciju je  predvodio sekretar za pregovore sa zemljama Bliskog Istoka, Evrope i Afrike Kenneth Felix Naczynski da Norbega.
     Tokom konsultacija potvrđeni su tradicionalno dobri prijateljski odnosi dve zemlje i razmenjena su mišljenja o temama iz oblasti  bilateralnih odnosa, saradnji dve zemlje na multilateralnom planu,  kao i o aktuelnoj situaciji u regionima Zapadnog Balkana i Južne Amerike.
     Konsultacije su ocenjene kao veoma uspešne i korisne za razmenu mišljenja o temama od obostranog interesa sa ciljem unapređena saradnje i Srbije i Brazila na brojnim poljima, kao i za jačanje političkog dijaloga. Protokol između Vlade R. Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša – stupanje na snagu

        Protokol između Vlade R. Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša, stupio je na snagu 12. maja 2019.godine.

        Protokolom je proširen bezvizni režim između Srbije i UAE  i na nosioce običnih pasoša. U skladu sa članom 1. stav 2 (b) Protokola, državljani obe države imaju pravo na ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji druge strane ugovornice do devedeset (90) dana.
 Intervju ambasadora Veljka Lazića za portal “BacuriBrasil“

Povodom nedavnog obeležavanja Dana držvanosti R. Srbije, ambasador Veljko Lazić je dao intervju za političko-ekonomski portal “BacuriBrasil“, u kojem je, izmedju ostalog, govorio o potencijalima privredne saradne sa Brazilom i izneo očekivanja da će u narednom periodu doći do povećanja obima trgovinske razmene dve zemlje.
U tom kontekstu, posebno je istakao prednosti Srbije, koja ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini sa brojnim zemljama i ekonomskim blokovima, što potencijalnim investitorima omogućava pristup tržištu od preko milijardu potrošača.

Link intervjua

https://bacuribrasil.com.br/?p=1996Prezentacija turističkih potencijala Srbije u Braziliji, 12. mart 2019.g.

        U prostorijama Rezidencije ambasadora R.Srbije u Brazilu V.Lazića 12. marta 2019.g. realizovana je prezentacija turističkih potencijala Srbije uz degustaciju specijaliteta domaće gastronomije za najuticajnije brazilske SJI. Prezentaciji su prisustvovali brojni predstavnici medija, kao i  Sekretarijata za međunarodnu saradnju i Sekretarijata za kulturu  vlade Federalnog Distrikta, te pripadnici  srpske dijaspore koji žive u Braziliji.
        Zvanicama se obratio ambasador V.Lazić koji je predstavio turističke potencijale Srbije, supruga ambasadora predstavila je naše tradicionalne specijalitete, dok je ceo sastav Ambasade bliže predstavio Srbiju prisutnima u neposrednom razgovoru tokom večeri. Putem video linka zvanice je pozdravio Tiago Ferreira, Brazilac koji već sedam godina živi u Beogradu i bavi se turističkom promocijom Srbije.Susret amb. Lazića sa PR Senata Brazila Davi Alkolumbreom, 21. februar 2019.g.

        Amb. RS u Brazilu Veljko Lazić sastao se sa predsednikom Senata Brazila 21.om. Tokom susreta amb. Lazić čestitao je D. Alkolumbreu na izboru na mesto PR Senata. U razgovoru je konstatovano da su odnosi Srbije i Brazila tradicionalno dobri koje karakterišu prijateljske veze dva naroda. Izražena je obostrana spremnost na unapređenje parlamentarne i svakog drugog vida saradnje, a naročito u trgovinsko-ekonomskoj oblasti.
          Amb. Lazić je, između ostalog, ukazao na perspektive ulaganja u Srbiju u tom smislu eventualnog zajedničkog nastupa Srbije i Brazila na trećim tržištima.Susret ambasadora Lazića sa potpredsednikom Brazila Hamiltonom Muraom, 20. febraur 2019.g.

       Ambasador R. Srbije u Brazilu sastao se 20. feberuara o.g. sa potpredsednikom Brazila Hamiltonom Muraom. Tokom razgovora istaknuta je obostrana želja za nastavkom političkog dijaloga na visokom i najvišem nivou, kao i za produbljenjem saradnje  Srbije i Brazila u svim oblastima od obostranog interesa, naročito na ekonomskom planu.
         Ambasador Lazić je upoznao potpredsednika Brazila o aktuelnoj fazi dijaloga između Beograda i Prištine, kao i sa našim stavovima u vezi sa Kosovom i Metohijom, zahvalivši na principijelnoj podršci Brazila teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije.Saučešće povodom pucanja brane u Brumađinju, Minas Žerais

    Ambasada Republike Srbije u Braziliji izražava najdublje saučešće Vladi Brazila, a posebno porodicama stradalih i nestalih u tragičnoj nesreći povodom pucanja brane u Brumađinju.

       U ovom izuzetno teškom trenutku, članovi Ambasade Republike Srbije dele bol i tugu sa onima koji su ostali bez svojih najmilijih. Pored toga, izražava se veliko žaljenje zbog razarajućih posledica po životnu sredinu.

       Telegrame saučešća i solidarnosti najvišim brazilskim zvaničnicima i prijateljskom brazilskom narodu uputili su najviši zvaničnici Republike Srbije.

       Ambasada Srbije je 29.01.2019.godine, u pomen svim žrtvama nesreće, spustila zastavu na pola koplja.

                      Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Federacije Sv. Kits i Nevis i Republike Palau za nosioce svih pasoša

       Obaveštavamo da je Vlada R. Srbije, na sednici održanoj 18. januara 2019. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Federacije Sv. Kits i Nevis i Republike Palau za nosioce svih pasoša, prema kojoj ovi državljani mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije do 90 (devedeset) dana od datuma ulaska u R. Srbiju u periodu od 180 dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 15. Zakona o strancima.

        Odluka stupa na snagu 25.01.2019.godine.Ministar Dačić na inauguraciji predsednika Brazila Žaira Bolsonara, Brazilija 01.01.2019. godine

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić prisustvovao je 1. januara 2019. godine u Braziliji ceremoniji inauguracije predsednika Brazila Žaira Bolsonara.

Tom prilikom ministar Dačić je sa predsednikom Bolsonarom razgovarao o bilateralnim odnosima dve države i njihovom daljem unapređenju.

Na marginama inauguracije ministar Dačić imao je niz susreta sa visokim svetskim zvaničnicima koji su prisustvovali ceremoniji: predsednikom Bolivije Evo Moralesom, premijerom Kabo Verdea Ulisisom Sulvom, premijerom Izraela Benjaminom Netanijahuom, premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, premijerom Maroka Saadedinom Otmanijem, predsednikom Ruske Dume Vječislavom Volodinom, državnim sekretarom SAD-a Majkom Pompeom, kao sa ministrima inostranih poslova Argentine Horhe Faurijem, Angole Manuelom Auguštom, Perua Nestorom Popolisiom Bardalesom, Surinama Ildiz Debora Polak-Bigle, Poljske Jacekom Čaputovičem, Ekvadora Hoze Valensija Amores, Gvineje Mamadi Ture, Čilea Robertom Ampuerom Espinosa, Paragvaja Luisom Kastiljonijem, Sao Tome i Principa E. Pinto, Gvajane Karl Grinidž.Susret PPV i MSP I. Dačića sa novim MIP Brazila E. Araužom, Brazilija 01.01.2019. godine

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se 01.01.2019.godine u Braziliji sa novim ministrom inostranih poslova Brazila Ernestom Araužom, koji je upravo stupio na dužnost.

Ministar Dačić poželeo je mnogo uspeha ministru Araužu u obavljanju nove dužnosti.

Tokom sastanka istaknut je značaj tradicionalno prijateljskih odnosa dve zemlje i razmotrene su mogućnosti daljeg unapređenja bilateralne saradnje, posebno na ekonomskom planu.

Ministar Dačić informisao je svog brazilskog kolegu Arauža o našim stavovima u vezi sa Kosovom i Metohijom i o aktuelnoj fazi dijaloga između Beograda i Prištine, zahvalivši na principijelnoj podršci Brazila teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije.


 Radni ručak ambasadora država članica EU i zemalja kandidata sa budućim MIP Brazila Ernesto Araužom, 12. decembra 2018. godine

        U Rezidenciji šefa Delegacije Evropske Unije u Braziliji, organizovan je radni ručak ambasadora država članica EU i zemalja kandidata sa budućim MIP Brazila, ambasadorom Ernesto Araužom, 12. decembra 2018. godine. 
        Tokom sastanka predstavljene su osnovne smernice budućih spoljnopolitičkih prioriteta Brazila, a prisutni ambasadori su se interesovali za specifična pitanja iz oblasti od obostranog interesa.Potpisan Sporazum o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava između R. Srbije i Brazila 13. decembar 2018. godine

        Ministar spoljnih poslova Brazila Aloysio Nunes Ferreira  i ambasador R. Srbije u Brazilu Veljko Lazić potpisali su Sporazum o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja  diplomatskih i konzularnih  predstavništava između Srbije i Brazila. Popisivanjem sporazuma, u godini u kojoj je navršava 80 godina diplomatskih odnosa dve zemlje, još jednom su potvrđeni dobri i prijateljski odnosi dve geografski udaljene, ali veoma bliske države.
        U kurtuaznom razgovoru uoči ceremonije potpisivanja, u prostorijama Kabineta MIP-a Brazila, ambasador Veljko Lazić  kratko je informisao MIP A. Nunesa Fereiru o aktuelnostima u R. Srbiji i pojedinim aspektima bilateralnih odnosa. MIP A. Nunes istakao je zadovoljstvo povodom potpisivanja navedenog Sporazuma i izrazio očekivanje da će saradnja Srbije i Brazila produbljivati i u budućnosti.Ambasador V.Lazić odlikovan medaljom „Partneri škola“ – 26.11.o.g. Federalni Distrikt

        Guverner Federalnog Distrikta (FD) Brazila Rodrigo Rolemberg, je u sredu 26. novembra o.g. na stadionu „Mane Garinčo“ u Braziliji dodelio medalje zaslužnima za jačanje i poboljšanje uslova u državnim školama FD. Među 208 dobitnika bilo je 49 predstavnika ambasada akreditovanih u Braziliji, koje su učestvovale u programu „Otvorena vrata Ambasada“.  Ambasador Veljko Lazić odlikovan je medaljom „Partneri škola“ zbog doprinosa koji je na čelu Ambasade R.Srbije u Braziliji tokom ove godine dao u cilju poboljšanja i unapređena obrazovanja, kao i rada državnih škola Federalnog Distrikta.Upis u matične knjige R.Srbije za gradjane sa teritorije SFRJ radi izdavanja putnih isprava

        Molimo sve građane Republike Srbije koji su rodjeni na prostorima bivše  SFR Jugoslavije koji nisu regulisali obavezu upisa u matične knjige Republike Srbije, da bez odlaganja pokrenu odgovarajuće upravne postupke iz nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i regulišu obavezu upisa u matične knjige rodjenih u R. Srbiji.

        Obaveštavamo da će nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova R. Srbije koje budu rešavale zahteve za izdavanje punih ispava podnetih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, zahtevati dopune zahteva sa ažurnim podacima o upisu u matične knjige R. Srbije, tako da stranke neće biti u mogućnosti da pribave nove putne isprave ukoliko prilikom podnošenja zahteva budu prilagali izvode iz matične knjige rodjenih koje su izdali organi iz bivših SFRJ.
 Intervju ambasadora Veljka Lazića za Radio Senat povodom stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata

        Povodom stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata, ambasador Veljko Lazić je dao intervju za Radio Senat u sklopu emisije „Rat koji je promenio svet“. Emisija je emitovana u tri bloka 12. 13. i 14. novembra o.g. i tokom vikenda (17. i 18) u integralnoj verziji, od strane 23 nacionalne stanice u 13 federalnih država. Ambasador je govorio o istorijskom kontekstu pred Prvi svetski rat, činjenicama vezanim za početak rata (atentat, ultimatum), uzrocima i stvarnim motivima, našim ogromnim gubicima tokom Velikog rata, kao i okolnostima formiranja Kraljevine SHS.

https://www12.senado.leg.br/radio/1/reportagem-especial/a-guerra-que-mudou-o-mundoSajam ambasada u Brazilji 10. novembar 2018.g

        Ambasada Republike Srbije u Braziliji je učestvovala 10. novembra 2018. godine na 13. Sajmu ambasada u Braziliji koji je održan u izložbenom paviljonu u Gradskom parku. Učestvovalo je preko 85 ambasada zemalja akreditovanih u Braziliji, sa ciljem prikupljanja sredstava u humanitarne svrhe.
        Sajam je posetilo više od 20.000 ljudi, koji su na našem štandu bili u prilici da se upoznaju sa domaćom gastronomijom, da se fotografišu u našoj narodnoj nošnji, saznaju više o prirodnim lepotama i turističkim atrakcijama naše zemlje, kao i da se upoznaju sa našim pismom, te da ponesu „japanke“ sa motivima tradicionalnih pirotskih ćilima i još mnogo toga.
        Ambasada posebnu zahvalnost iskazuje našim gađanima koji žive u Braziliji Vanji Grujić i Stefanu Trifunoviću na velikoj pomoći tokom priprema i održavanja manifestacije. Takođe se zahvaljujemo porodici Muškatirović koja je pomogla u realizaciji našeg učešća.Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Antigva i Barbuda, Grenada, Komonvelt Dominika i Trinidad i Tobago za nosioce svih pasoša

        Obaveštavamo da je Vlada R. Srbije, na sednici održanoj 25. oktobra 2018. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Antigva i Barbuda, Grenada, Komonvelt  Dominika i Trinidad i Tobago za nosioce svih pasoša, prema kojoj mogu da uđu, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije do devedeset  (90) dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od sto osamdeset (180) dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 15. Zakona o strancima. 
        Državljani navedenih država, nosioci svih pasoša, koji žele da uđu i borave na teritoriji R. Srbije u periodu od 90 dana, ili da se školuju, žive, zaposle se, bave se medijskom delatnošću ili nekim drugim aktivnostima, dužni su da podnesu zahtev za vizu pre ulaska na teritoriju R. Srbije.
        Za državljane Antigva i Barbuda, Grenada i Komonvelt Dominika odluka je stupila na snagu 26. oktobra 2018, dok je za državljane Trinidad i Tobago Odluka stupila na snagu 03. novembra 2018. godine.Susret ambasadora Veljka Lazića sa gradonačelnikom Gramada João Alfredo Bertolucci, 19. oktobra 2018. godine

       Tokom boravka u Rio Grande do Sul, ambasador Veljko Lazić se sastao sa gradonačelnikom Gramada João Alfredo Bertolucci-jem, 19. oktobra 2018. godine.

      Tokom kurtoaznog susreta, između ostalog, razmatrane su mogućnosti raznih vidova saradnje Gramada sa pojedinim gradovima u Srbiji. U fokusu je prvenstveno bila saradnja u oblasti kulture, umetnosti i turizma imajući u vidu da je Gramado jedna od poznatih turističkih destinacija u Brazilu, gde se tradicionalno organizuju razne međunarodne kulturno-umetničke manifestacije.

Foto: Ambasador Lazić i gradonačelnik BertolucciOdluka Vlade IR Iran o stavljanju van snage bezviznog režima za državljane R. Srbije, nosioce običnih pasoša

        Obaveštavamo da je Vlada IR Irana, na osnovu reciprociteta, donela Odluku o stavljanju van snage bezviznog režima za državljane R. Srbije,  nosioce običnih pasoša. Odluka stupa na snagu 25. oktobra 2018. godine i od tog datuma, državljanima R. Srbije za ulazak i boravak na teritoriji IR Iran, potrebna je viza.Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran za nosioce običnih pasoša

        Obaveštavamo da je Vlada R. Srbije, na sednici održanoj 08. oktobra 2018. godine, donela Odluku o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša. Odluka stupa na snagu 17. oktobra 2018.godine. Od tog datuma, državljanima IR Iran, nosiocima običnih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji R. Srbije potrebna je viza. Sajam Ambasada 10.novembar 2018.g. Gradski park Brazilije

        Ambasada R. Srbije učestvovaće i ove godine na "Sajmu Ambasada" koji će se održati 10. novembra 2018.g. u Gradskom parku Brazilije. Pozivamo vas da posetite dogadjaj i upoznate se sa tradicijom, kulturom, običajima i gastronomskim specijalitetima iz preko 70 zemalja sveta. Sav prihod sredstava prikupljenih tokom događaja namenjen je u humanitarne svrhe.

                        Nagradna putovanja u Srbiju i Crnu Goru za najbolje turističke novinare Brazila, 25. septembar 2018. godine

        Turistička organizacija Srbije (TOS) i Turistička organizacija Crne Gore (TOCG), u organizaciji Evropske turističke komisije (ETC) bile su sponzori  nagradnog putovanja za najboljeg turističkog novinara iz Brazila. Ceremonija dodele nagrade održana je 25. septembra 2018. godine u Sao Paulu, gde je Republiku Srbiju predstavljao počasni konzul R. Srbije u Sao Paulu g-din Josse Guilermi de Godoy Pinheiro. Tokom ceremonije g-din Pinheiro je prikazao kratak film o Srbiji i predstavio turističke potencijale naše zemlje. TOS i TOCG ugostiće dobitnike nagrade po par dana na destinaciji, gde će im biti predstavljeni turistički sadržaji zemalja, dok je ETC obezbedila avionske karte. 


Više informacija o samom događaju mogu se pronaći na: 

https://www.premioeuropa.com.br/

 Ambasador Lazić o evropskom putu Srbije

       

                                

        Ambasador Srbije u Brazilu Veljko Lazić je dao intervju za emisiju  „Izazovi EU"  Radio Senata. On je brazilskoj publici, približio spoljno-političke prioritete Srbije. Opredeljenje Srbije da se integriše u Evropsku uniju bila je centralna tema razgovora. U tom smislu, ambasador je govorio o ostvarenom napretku naše zemlje u procesu evrointegracija, kao i o toku aktuelnih progovora Srbije i EU.  Emisiju su u četiri bloka, od 3. do 6. septembra, kao i tokom vikenda 8. i 9. septembra, emitovale 23 nacionalne stanice u 13 federalnih država. Deo emisije koji se odnosi na Srbiju je u drugom bloku, od 9. minuta.Utakmica Srbija-Brazil propraćena u Braziliji, 27.06.2018.

        U kontekstu utakmice između Srbije i Brazila na aktuelnom svetskom fudbalskom prvenstvu, Ambasada je organizovala praćenje događaja u restoranu Belgrado Burger sa prijateljima iz dipl. kora, MIP-a Brazila i našom dijasporom. Naša zemlja dobila je do sada nezabeležen  medijski tretman. Utakmicu su pratile ekipe iz TV Globo, SBT, TV Record,  TV Band, TV Brazil i Correio Braziliense.

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/torcedores-servios-e-brasileiros-acompanham-jogo-lado-a-lado-em-brasilia.ghtml

https://globoplay.globo.com/v/6836799/programa/

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/06/27/interna_cidadesdf,691404/resilientes-servios-do-df-torcerao-pelo-brasil-apos-eliminacao-na-cop.shtml

https://www.youtube.com/watch?v=Qv_nnNnwPwU

Foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A PressPrikazan film „Montevideo, vidimo se!“ u Braziliji – 20. juni 2018

        U okviru obeležavanja 80 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Brazila, kao i u kontekstu održavanja svetskog fudbalskog prvenstva i predstojeće utakmice između dve zemlje,  brazilskoj publici je predstavljen film „Montevideo, vidimo se!“

       80 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Brazila

        Na današnji dan, 15. juna 2018. godine, navršava se tačno 80 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Brazila.
        Na predlog tadašnjeg predsednika Ministarskog saveta i Ministra inostranih poslova donet je Ukaz o otvaranju Poslanstva Kraljevine Jugoslavije u Rio de Žanieru. Ubrzo nakon toga, Brazil je doneo dekret o otvaranju svog diplomatskog predstavništva u Beogradu.

                                       

                Ukaz Ministarskog saveta Kraljevine JugoslavijeInvesticioni forum u Sao Paulu, 29-30. maja 2018. godine

 

        Investicionom forumu u Sao Paulu, koji je održan 29-30. maja 2018. godine, u organizaciji Brazilske agencije za promociju izvoza i investicija (APEX), prisustvovao je ambasador Veljko Lazić.
        Skup je otvorio predsednik Republike Mišel Temer, i predsednik Interameričke banke za razvoj Luis Alberto Morena, uz prisustvo najviših brazilskih zvaničnika i predstavnika privatnog sektora, akademskih krugova i medija. Na forumu su razmatrane teme iz oblasti infrastrukture, inovacija i tehnologija, agroindustrije, energetike, zdravlja i biotehnologije, kroz panele i okrugle stolove.
        Ovo je bila prilika za susrete sa brazilskim zvaničnicima, predstavnicima vladinih resora i institucija, kao kompanija tokom kojih su razmatrane mogućnosti ekonomske saradnje.Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Azerbejdžan za nosioce običnih pasoša

        Obaveštavamo da je Vlada R. Srbije, na sednici održanoj 24. мајa 2018. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Azerbejdžan, nosioce svih pasoša, prema kojoj mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije do devedeset (90) dana od datuma ulaska u R. Srbiju u periodu od stoosamdeset (180) dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 11. Zakona o strancima.
        Odluka stupa na snagu 02.06.2018.godine.Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Burundi za nosioce svih pasoša

        Obaveštavamo da je Vlada R. Srbije, na sednici održanoj 24. мајa 2018. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Burundi, nosioce svih pasoša, prema kojoj mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije do trideset (30) dana od datuma ulaska u R. Srbiju u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 11. Zakona o strancima.
        Odluka stupa na snagu 02.06.2018.godinePoseta ambasadora Veljka Lazića Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Federalnom distriktu, Brazilija 18. maja 2018. godine

        Na poziv guvernera Federalnog distrikta Rodriga Rolemberga, ambasador Veljko Lazić je, sa grupom ambasadora, posetio Međunarodni sajam poljoprivrede „Agrobrasilia 2018 – Feira dos Cerrados“, koji je održan u Federalnom distriktu od 15. do 19. maja o.g.
        Ovo je jedna od najvećih sajamskih manifestacija u Brazilu, što je bila dobra prilika za brojne susrete sa brazilskim zvaničnicima i predstavnicima u oblasti poljoprivrede, kao i domaćim izlagačima, posebno na temu međusobne saradnje i razmene iskustava u ovom sektoru.

Foto -  guverner R. Rolemberg sa grupom ambasadoraPredstavljanje Srbije u kontekstu Svetskog prvenstva u fudbalu

        U kontekstu predstojećeg Svetskog fudbalskog prvenstva, „Centar za obrazovanje mladih i odraslih“ u Braziliji predstavio je zemlje koje igraju u istoj grupi sa Brazilom. U saradnji sa Ambasadom R. Srbije u Braziliji u prostorijama škole prezentovano je kulturno i istorijsko nasledje naše zemlje, kao i lokalni običaji, a organizovani su i fudbalski mečevi po uzoru na predstojeće prvenstvo. Učenici i profesori škole naročitu pažnji posetili su prezentaciji naše gastronomije, koja je bila izuzetno dobro prihvaćena.Dopuna Zakona o državljanstvu

        Obaveštavamo da su Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije i Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana objavljeni 26.03.2018.g. u „Službenom glasniku RS“, broj 24/18 i u primeni su od 03. aprila 2018. godine.
        Dopunama Zakona o državljanstvu, članom 3. propisano je da u državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31. decembra 2016. godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno boravište u Republici Srbiji. Zahtev se može podneti u roku do godinu dana od dana stupanja na snagu navedenog zakona, odnosno do 03. aprila 2019. godine.Poseta OŠ „Vargem Bonita”

        U okviru projekta Federalnog distrikta „Otvorena vrata Ambasade“ predstavnici Ambasade RS u Braziliji učinili su uzvratnu posetu OŠ „Vargem Bonita”. Učenici su u prisustvu profesora, predstavnika Vlade Federalnog distrikta i Sekretarijata za obrazovanje održali priredbu, kojom su upoznali prisutne sa autentičnim kulturnim sadržajem karakterističnim za ovo podneblje, istorijom i aktivnostima škole, ali i predstavili do sada stečena saznanja o R. Srbiji.  I ovaj događaj je svojim učešćem podržala prva dama Federalnog distrikta Marsija Rolemberg.
Učešće Ambasade u projektu Federalnog distrikta „Otvorena vrata Ambasade“

        Ambasada RS u Braziliji je učešćem u projektu Federalnog distrikta “Otvorena vrata Ambasade“ 05. a aprila 2018.g. primila 35 đaka osnove škole sa periferije Brazilije, uzrasta od 9 do 11 godina.
        Ambasador, njegova supruga i diplomatsko osoblje Ambasade su učenicima OŠ „Vargem Bonita” u prisustvu profesora, predstavnika vlade Federalnog distrikta - Sekretarijata za međunarodnu saradnju, Sekretarijata  za obrazovanje prikazali znamenitosti Srbije, upoznajući najmlađe sa kulturnim obeležjima, najbitnijim istorijskim događajima i ličnostima, običajima, religijom i aktuelnostima iz oblasti sporta. Događaj je, svojim prisustvom i učešćem podržala prva dama Federalnog distrikta Marsija Rolemberg. Ovom aktivnošću je još jednom produbljena kulturna saradnja Srbije i Brazila.Odluka o ukidanju viza za ulazak u St. Vinsent i Grenadin državljanima Republike Srbije

        Obaveštavamo da je Vlada St. Vinsenta i Genadina , donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Srbije, nosioce svih pasoša, prema kojoj mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na njenoj teritoriji do 30 (trideset) dana, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 11. Zakona o strancima.
        Odluka je stupila na snagu 21.02.2018.godine.Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Gruzije za nosioce običnih pasoša

        Obaveštavamo da je Vlada R. Srbije, na sednici održanoj 8. marta 2018. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Gruzije, nosioce običnih pasoša, prema kojoj mogu da uđu, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije do 30 (trideset) dana od datuma ulaska u R. Srbiju, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 11. Zakona o strancima.
        Odluka je stupila na snagu 09. marta 2018. godineOdluka o ukidanju viza za ulazak u R. Kolumbiju državljanima Republike Srbije

        Obaveštavamo da je Vlada R. Kolumbije, , donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Srbije, nosioce svih pasoša, prema kojoj mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na njenoj teritoriji do 90 (devedeset) dana uz mogućnost produžetka dodatnih 90 dana, u periodu od 180 dana u jednoj kalendarskoj godini, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 11. Zakona o strancima.
        Odluka je stupila na snagu 15.02.2018.godine.Rio de Žaneiro - potrebna vakcinacija protiv žute groznice

        Obaveštavamo sve građane Republike Srbije koji planiraju da borave u državi Rio de Žaneiro, naročito u oblasti Ilha Grande, da je potrebna vakcinacija protiv žute groznice, koju bi trebalo izvršiti minimum 10 dana pre planiranog puta, kako bi se stekla imunizacija.
        Za sve dodatne informacije o vakcinaciji i zaštiti zdravlja u tropskim uslovima, molimo da se obratite Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.Izložba o Andriću – obeležavanje Nacionalnog dana R. Srbije i 80-godišnjice diplomatskih odnosa Srbije i Brazila, Brazilija 22. februar 2018.g.

        Povodom obeležavanja Nacionalnog dana Republike Srbije i  80 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Brazila, u Braziliji je 22. februara 2018.g. svečano otvorena izložba „Ivo Andrić – pisac i/ili diplomata” Muzeja grada Beograda, u  Palacio Buriti – zgradi Vlade Federalnog distrikta (DF).
        Pred preko 200 prisutnih, o diplomatskim odnosima Srbije i Brazila, ali i o životnom delu i radu našeg najčuvenijeg pisca i diplomate govorili su prva dama Federalnog distrikta Marsija Rolemberg, podsekretar MIP-a Brazila za multilateralu, Evropu i Severnu Ameriku ambasador Simas Magaljaes, državni sekretar za kulturu DF Gustavo Pašeko, šef Kabineta Guvernera DF Alden Mageira, i ambasador R. Srbije u Brazilu Veljko Lazić.
        Među prisutnima su bili diplomatski predstavnici 60 zemalja akreditovanih u Brazilu, kao i pripadnici zakonodavne i izvršne vlasti Brazila, predstavnici akademskih i kulturnih krugova, te pripadnici naše dijaspore.
        Izložba će biti otvorena za posetioce do 16. marta 2018. godine.

Foto: Embassy Brasilia

Foto: Diplomacia e Negocios, fotograf Kellen Lages

Foto: Embassy BrasiliaIntervju ambasadora Veljka Lazica za portal "Embassy Brasilia"

        Povodom Nacionalnog dana Republike Srbije i obelezavanja 80 godina diplomatskih odnosa Srbije I Brazila, ambasador Veljko Lazic je dao intervju za portal  "Embassy Brasilia".

http://embassybrasilia.com.br/site/mostra-marcara-a-data-nacional-da-servia-e-os-80-anos-de-relacoes-diplomaticas-com-brasil/

Foto: Embassy BrasiliaIntervju ambasadora Veljka Lazića za magazin The Guide

Ambasador Republike Srbije u Brazilu Veljko Lazić, povodom Nacionalnog dana R. Srbije, dao je intervju za magazin The Guide - o guia das embaixadas, koji spada medju najčitanije magazine u diplomatkom koru Brazila.


http://www.theguide.com.br/socialevents/socialevents/interviewwiththeambassadorofserbiamrveljkolazic.1693.en

 Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Komonvelta Bahami, Barbadosa, Jamajke, Svetog Vinsenta i Grenadini, Republike Paragvaj i Republike Kolumbije

        Obaveštavamo da je Vlada R. Srbije, na sednici održanoj 06. februara 2018. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Komonvelta Bahami, Barbadosa, Jamajke, Svetog Vinsenta i Grenadini, Republike Paragvaj i Republike Kolumbija, nosioce svih pasoša, prema kojoj mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije do 30 (trideset) dana od datuma ulaska u R. Srbiju u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 11. Zakona o strancima.

        Odluka stupa na snagu 05.02.2018.godine.Predstavljanje prioriteta bugarskog predsedavanja EU za zemlje kandidate i Istočnog partnerstva, Brazilija 12. januar 2018.g.

        Povodom preuzimanja predsedavanja Bugarske EU od 01.01-30.06. o.g, ambasador Bugarske u Braziliji Valeri Yotov, 12. januara 2018. godine, u Ambasadi je predstavio prioritete i program predsedavanja Savetom EU. Sastanku su prisustvovali ambasadori zemalja kandidata akreditovani u Braziliji – Srbije, Makedonije i Turske, kao i zemalja Istočnog partnerstva – Ukrajine, Gruzije, Jermenije, Azerbejdžana i Belorusije.


Foto (sa leva na desno) – ambasadori Azerbejdžana, Srbije, Ukrajine, Bugarske, Turske, Makedonije, Jermenije, Belorusije i GruzijeOdluka MUP Države Katar o izdavanju viza na graničnom prelazu nosiocima običnih putnih isprava

        Ministarstvo unutrašnjih poslova Države Katar, primenjujući reciprocitet, donelo je odluku dana 28.12.2017. godine, prema kojoj se nosiocima običnih pasoša Republike Srbije mogu izdavati vize na granici Države Katar („visa on arrival“). Vize se izdaju za boravak do 90 dana u 180 dana, bez naknade.Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Surinam za nosioce svih pasoša

        Obaveštavamo da je Vlada R. Srbije, na sednici održanoj 28. decembra 2017. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Surinam, nosioce svih pasoša, prema kojoj mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije do 30 (trideset) dana od datuma ulaska u R. Srbiju u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 11. Zakona o strancima.

        Odluka stupa na snagu 05.01.2018.godine.Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane R. Gvineje Bisao za nosioce svih pasoša

        Obaveštavamo da je Vlada R. Srbije, na sednici održanoj 8. decembra 2017. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane R. Gvineje Bisao, nosioce svih pasoša, prema kojoj mogu da uđu, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije do 30 (trideset) dana od datuma ulaska u R. Srbiju u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 11. Zakona o strancima.
        Odluka stupa na snagu 19.12.2017.godine.Sednica poslovnog saveta za dijasporu Privredne komore Srbije u proširenom sastavu – poziv na učešće

        Sednica poslovnog saveta za dijasporu PKS u proširenom sastavu održaće se u Beogradu, 27. decembra 2017. godine, u prostorijama PKS, ul. Resavska 13-15, sa početkom u 11.00 sati.

        U nastavku se nalazi program sednice. Cilj održavanja skupa je nastavak umrežavanja poslovne i akademske dijaspore sa maticom. Pozivamo sve zainteresovane, koji su u navedenom periodu u Srbiji, da uzmu učešće u navedenom događaju.Učešće Ambasade R. Srbije na božićnom Brasilia Connection bazaru

        Tokom prošle nedelje održan je božićni bazar udruženja Brasilia Connection u Braziliji. Tim povodom u Clube das Naçoes autentične proizvode, tradiciju, kulture i običaje svojih zemalja predstavili su mnogi učesnici među kojima je bila i R. Srbija.
        Na štandu naše zemlje posetioci su mogli da se informišu o turističkoj i kulturno-umetničkoj ponudi Srbije, da probaju domaće specijalitete, dok su u ponudi bili i tipični domaći upotrebni predmeti ručne izrade.
        Prihod od učešća namenjen je za socijalne programe na području Distrito Federal, što je ovog puta bio vrtić Creche San Francisco koji se nalazi u  Estrutural, najvećoj faveli  u blizini Brazilije.

  Predstavljanje ekonomskih potencijala države Goajas

        Izvršni odbor Odeljenja za međunarodnu trgovinu i razvoj federalne države Goajas i ove godine je organizovao radni doručak za predstavnike diplomatskog kora u Braziliji. Skup je imao za cilj prezentaciju ekonomskih potencijala države Goajas kome su  prisustvovali  brojni ambasadori i  predstavnici diplomatskog kora. Ovdašnji mediji izdvojili su nastup ambasadora R.Srbije u Brazilu Veljka Lazića, koji je ispred diplomatskog kora Brazila istakao značaj održavanja ovakvih manifestacija sa ciljem bližeg upoznavanja predstavnika zemalja širom sveta sa mogućnostima za ostvarivanje trgovinske, ekonomske i privredne saradnje sa državom Goajas. 


https://youtu.be/najiaJ0_MeAOdluka Vlade IR Irana o ukidanju viza državljanima R. Srbije

        Obaveštavamo da je Vlada IR Irana donela Odluku o ukidanju viza za državljanje R. Srbije, nosioce običnih pasoša, prema kojoj mogu da udju i borave na teritoriji IR Irana do 30 dana u periodu od godinu dana.

        Odluka je stupila na snagu 01. novembra 2017.godine.
 Poseta ambasadora Veljka Lazića federalnoj državi Minas Žerais, 09-13. oktobra 2017. godine

        Ambasador R. Srbije u Brazilu Veljko Lazić boravio je u službenoj poseti federalnoj državi Minas Žerais 09-13. oktobra 2017. godine. Tom prilikom, imao je susrete sa zvaničnicima u Kabinetu gradonačenika Belo Horizonte, Industrijskoj federaciji Minas Žerais (FIEMG), Sekretarijatu za poljoprivredu, Kompaniji za ekonomski razvoj (CODEMIG) i Sekretarijatu za međunarodnu saradnju u Kabinetu guvernera Minas Žerais.
        Tokom svih susreta je istaknut značaj odličnih bilateralnih odnosa Srbije i Brazila, koji su dobar osnov za dalji razvoj i jačanje ekonomske saradnje. U tom smislu, razmatrane su mogućnosti raznih vidova privredne saradnje, većeg obima trgovinske razmene i investicija u oblastima od obostranog interesa.

Foto – sastanak u FIEMG (preuzeto sa sajta FIEMG)
 Osma medijska konferencija dijaspore i Srba u regionu

        Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu u saradnji sa Udruženjem novinara Srbije (UNS) organizuje Osmu medijsku konferenciju dijaspore i Srba u regionu 26. oktobra 2017. godine u Beogradu u Pres centru UNS.

        Ovogodišnja manifestacija biće posvećena očuvanju srpskog jezika i kulture, upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma, izučavanju i negovanju srpske kulture i istorije, očuvanju i zaštiti srpskog kulturno-istorijskog nasleđa i informisanja na srpskom jeziku.

        Na konferenciji će, izmešu ostalog, biti predstavljen projekat online mentorstva  za unapređenje veb sajtova i aktivizma na društvenim mrežama organizacija iz regiona i dijaspore.

        Organizacijama i udruženjima iz dijaspore i regiona, medijima i drugim zainteresovanim biće omogućeno predstavljanje medijskih projekata namenjenih dijaspori i Srbima u regionu. Prijave za učešće se mogu poslati do 20. oktobra 2017. godine na e-mail adresu: pc@uns.gov.rs

        Za sve druge potrebne informacije u vezi sa ovim događajem možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Braziliji.Odluka o ukidanju viza za ulazak u R. Srbiju za državljane R. Indonezije - nosioci običnih pasoša

       Obaveštavamo da je Vlada R. Srbije, na sednici održanoj 06.oktobra 2017.godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Indonezije, nosioce običnih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije, najduže do 30 dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 11. Zakona o strancima.

        Odluka stupa na snagu 14.10.2017.godine.Odluka o ukidanju viza za ulazak u R. Srbiju za državljane IR Iran - nosioci običnih pasoša

        Obaveštavamo da je Vlada R. Srbije, na sednici održanoj 22.avgusta 2017.godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije, najduže do 30 dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 11. Zakona o strancima.

        Odluka stupa na snagu 02.09.2017.godine.Odluka o ukidanju viza za ulazak u R. Srbiju za državljane R. Indije - nosioci običnih pasoša

        Obaveštavamo da je Vlada R. Srbije, na sednici održanoj 22.avgusta 2017.godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Indije, nosioce običnih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije, najduže do 30 dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 11. Zakona o strancima.

        Odluka stupa na snagu 02.09.2017.godine.Emisija: “Entre amigos com Embaixador da Sérvia“, TV SUPREN

 

https://www.youtube.com/watch?v=cwadWbdpH6QEmisija o Republici Srbiji na Radio Senatu

        U sklopu programa „Parlamenti sveta“, autora Ivana Godoja, emitovana je emisija o Republici Srbiji 14. jula 2017. godine, u kojem je dat širi prikaz istorijskih činjenica, geografskog položaja, kulturnih znamenitosti, parlamentarnog uređenja. U okviru programa, ambasador Veljko Lazić je dao izjavu, vezanu za našu poziciju oko Kosova i Metohije i spoljnopolitičke prioritete.
        Emisija je emitovana od strane 17 stanica koje emituju program na teritoriji celog Brazila.

                                   


        Link emisije: http://www12.senado.leg.br/radio/1/conexao-senado/parlamentos-do-mundo-servia

 Učešće odbojkaške reprezentacije Srbije na finalnom turniru Svetske lige, Kuritiba 04-08. jula 2017. godine

        Odbojkaška reprezentacija Srbije je učestvovala na finalnom turniru Svetske lige u Kuritibi od 04. do 08. jula 2017. godine, gde je branila prošlogodišnju titulu šampiona. Na turniru je učestvovalo šest najboljih selekcija sveta – pored Srbije – Brazil, SAD, Kanada, Rusija i Francuska.
        Ambasador Republike Srbije u Brazilu Veljko Lazić posetio je naše odbojkaše i članove stručnog štaba, koji su mu u znak zahvalnosti poklonili dres reprezentacije sa brojem 14.Intervju ambasadora za „TV Supren“

        U sklopu turističke prezentacije R. Srbije, ambasador Veljko Lazić je dao intervju za „TV Supren“ (canal 2, NET), u okviru programa „Među prijateljima“.
        Intervju je obuhvatio teme od istorijskih činjenica, preko kulture, umetnosti, sporta, i turističkih atrakcija. Tom prilikom je izvršena i manja kulinarska prezentacija nekih od tipičnih proizvoda.Investicioni forum u Sao Paulu, 30–31. maja 2017. godine

                       

         Ambasador Veljko Lazić je učestvovao na Investicionom forumu u Sao Paulu 30-31. maja 2017. godine, u organizaciji Brazilske agencije za promociju izvoza i investicija (APEX). Skup je otvorio predsednik Republike Mišel Temer, uz prisustvo najviših državnih zvaničnika. Na forumu su razmatrane teme iz oblasti infrastrukture, inovacija i tehnologija, agroindustrije, energetike, zdravlja i biotehnologije, kroz panele i okrugle stolove. Ovo je bila prilika za susrete sa brazilskim zvaničnicima, predstavnicima vladinih resora, kao i brojnim investitorima i predstavnicima kompanija tokom kojih su razmatrane mogućnosti ekonomske saradnje.8. Konferencija srpske medicinske dijaspore

8. Konferencija srpske medicinske dijaspore će se držati u Beogradu 21-23. juna 2017.god. Za više informacija, molimo kliknite ovde.

                        Učešće R. Srbije na Međunarodnom sajmu vojne i odbrambene opreme – ”LAAD 2017”, 04-07. aprila 2017. godine, Rio de Žaneiro

      Međunarodni sajam vojne i odbrambene opreme ”LAAD 2017”, održan je 04-07. aprila 2017. godine u Rio de Žaneiru na kojem su predstavljena najnovija tehnološka dostignuća u ovoj oblasti. Najveća sajamska manifestacija ove vrste na teritoriji Latinske Amerike, i ove godine je okupila veliki broj brazilskih i inostranih izlagača, kao i visok nivo državnih delegacija.

      Našu delegaciju je predvodio ambasador R. Srbije u Brazilu Veljko Lazić. Na manifestaciji je učestvovala delegacija ”Jugoimport-SDPR”, sa velikim izložbenim štandom, i predstavnik fabrike ”Krušik”. Pored brazilskih kompanija, i brojne strane delegacije mogle su da se upoznaju sa potencijalima naše namenske industrije i razmotre mogućnosti o konkretnim oblicima saradnje.


 Međunarodni javni konkurs za izradu najboljeg idejnog rešenja za spomen-obeležje Zoranu Đinđiću na Studenstskom trgu u Beogradu

       Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za kulturu, objavio je Javni međunarodni konkurs za izradu idejnog rešenja za spomen-obeležje Zoranu Đinđiću na Studentskom trgu u Beogradu.

       Tekst konkursa na srpskom i engleskom jeziku sa biografskim podacima Z. Đinđića možete pronaći OVDE.Zajednička poseta ovlašćenih predstavnika država sukcesora bivše SFRJ Braziliji, 17-21. mart 2017. godine

       U sklopu sprovođenja Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije, ovlašćeni predstavnici država sukcesora - Srbije, Hrvatske i Makedonije - posetili su Braziliju od 17. do 21. marta 2017. godine radi procene mogućnosti fizičke deobe kompleksa bivše SFRJ.

       Tim povodom, u MIP Brazila su održani razgovori sa GS Markos Galvaom, zamenikom MIP, kao i poseban sastanak sa ambasadorom Fernando Simas Magaljaesom, podsekretarom za politička pitanja i šefom Protokola Žoao Mendesom. U čast ove posete, u Palati „Itamaraty“ je organizovan i radni ručak za članove delegacija. 


 Međunarodni sajam „Feira Internacional Expodireto Cotrijal 2017”, Rio Grande do Sul, 09-10. mart 2017. godine

     Na poziv ministra poljoprivrede Blairo Maggi-ja, ambasador Veljko Lazić je 09-10. marta 2017. godine, sa ostalim šefovima stranih misija, posetio Međunarodni sajam poljoprivrede „Feira Internacional Expodireto Cotrijal 2017”, u mestu Nao-Me-Toque, Rio Grande do Sul.

     Poseta jednoj od najvećih sajamskih manifestacija u Brazilu bila je dobra prilika za susrete sa ministrom poljoprivrde Blairo Maggi, predsednikom EMBRAPA Mauricio Lopes i drugim brazilskim zvaničnicima i predstavnicima u oblasti poljoprivrede, kao i domaćim izlagačima.Izbori za predsednika Republike Srbije, 02. april 2017. godine

 

                                                 O B A V E Š T E NJ E

ZA UPIS U BIRAČKI SPISAK PODATKA O TOME DA ĆE BIRAČ GLASATI U INOSTRANSTVU

Obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska (11. marta 2017. godine), mogu podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za predsednika Republike glasati u inostranstvu.


Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime i ime jednog roditelja birača; jedinstveni matični broj birača; opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima.


Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije kome je podnet zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu dostavlja zahtev nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji.


Po donošenju rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska po mestu prebivališta u zemlji, odnosno upisuje se u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.


Ukazuje se da se podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak. U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak. Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije koje oba zahteva dostavlja nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema poslednjem prebivalištu podnosioca zahteva pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja.


Takođe, obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podneti opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njihovog prebivališta u zemlji zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u jedinstveni birački spisak.
Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave –  www.mduls.gov.rs, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Formular Zahtev za upis u birački spisak, možete preuzeti ovde.

Formular Zahtev za upis u birački spisak podatka da će birač glasati u inostranstvu, možete preuzeti ovde.

Zahtev za glasanje u Ambasadi možete poslati putem elektronske pošte embaixadaservia@terra.com.brPoziv za prijavu potraživanje po osnovu devizne štednje

POZIV za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje možete preuzeti ovde.Susret ambasadora Veljka Lazića sa guvernerom Santa Kruza Ruben Kostasom, 08. februara 2017. godine

        Tokom službene posete Santa Kruzu, ambasador Veljko Lazić je imao susret sa guvernerom Ruben Kostasom. U razgovoru je, između ostalog, naglašena važnost dobrih bilateralnih odnosa Srbije i Bolivije i ukazano da oni mogu da budu dobra osnova za intenziviranje ekonomske saradnje. U tom kontekstu su razmatrane razne mogućnosti saradnje u pojedinim privrednim sektorima.
        Sastanku su prisustvovali šef Kabineta guvernera, direktor Direkcije za međunarodne odnose i saradnju u Kabinetu guvernera, kao i počasni konzul R. Srbije u Boliviji Žana Petković Rodrigez.Otvaranje izložbe u Santa Kruzu „Putevima rimskih imperatora u Srbiji“, 07. februar 2017. godine

          U Santa Kruzu, ekonomskom centru Bolivije, svečano je otvorena izložba „Putevima rimskih imperatora u Srbiji“, 07. februara 2017. godine u Kulturnom plurinacionalnom centru. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici domaćih institucija, članovi konzularnog kora, novinari, kao i brojne ličnosti iz kulturnog, umetničkog i akademskog života.
           Prilikom otvaranja ove renomirane postavke, prisutnima su se obratili direktorka Kulturnog centra Guiomara Zambrana, ambasador Veljko Lazić i predstavnici Arheološkog parka “Viminacium“.
           Izložba je privukla veliku pažnju bolivijskih medija, a brojni posetioci su imali priliku da se upoznaju sa značajem arheološkog nalazišta “Viminacium“ na prostoru Srbije i činjenicom da je na teritoriji naše zemlje rođeno 18 rimskih imperatora. Izložba u Santa Kruzu za tamošnju publiku će biti otvorena mesec dana odnosno do 06. marta 2017. godine.Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša

Obaveštavamo da Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, stupa na snagu 15.01.2017. godine.Saučešće

Ambasada Republike Srbije u Braziliji izražava najdublje saučešće građanima Brazila, a posebno porodicama fudbalera i stručnog štaba kluba Šapekoense, novinarima i članovima posade, koji su poginuli u avionskoj nesreći 29. novembra 2016.godine.
U ovom izuzetno teškom trenutku delimo bol i tugu sa onima koji su ostali bez svojih najmilijih.
Telegrame saučešća i solidarnosti najvišim brazilskim zvaničnicima i prijateljskom brazilskom narodu uputili su najviši zvaničnici Republike Srbije.Sajam ambasada u Braziliji 12. novembar 2016.godine

      Ambasada Republike Srbije u Braziliji je učestvovala 12. novembra 2016. godine na 12. Sajmu ambasada u Braziliji koji je održan u izložbenom paviljonu u Gradskom parku. Učestvovalo je preko 100 ambasada zemalja akreditovanih u Braziliji, sa ciljem prikupljanja sredstava u humanitarne svrhe.
      Na štandu su bili izloženi razni prigodni proizvodi, između ostalog, mini kuvar srpskih tradicionalnih jela, prikazivani promotivni filmovi o R. Srbiji i prodavani naši tipični kulinarski specijaliteti.
      Uz angažovanje osoblja Ambasade, posebnu zahvalnost iskazujemo legendarnom fudbaleru Dejanu Petkoviću koji je poklonio svoje brendirane artikle, a svojim prisustvom na našem štandu, privlačio veliku pažnju svih posetilaca.
      Ambasada se, takođe, zahvaljuje studentima doktorskih studija Univerziteta Brazilije Vanji Grujić i Stefanu Trifunoviću na velikoj pomoći tokom priprema i održavanja manifestacije.39. Kongres Medjunarodne organizacije za vinovu lozu i vino (OIV)

U Bento Gonçalves-u, Rio Grande do Sul, od 23. do 28. oktobra 2016. godine, odrzan  je 39. Kongres Medjunarodne organizacije za vinovu lozu i vino (OIV).
Učestvovale su brojne delegacije država članica ove Organizacije. Našu zemlju je predstavljao ambasador Republike Srbije u Brazilu Veljko Lazić.Međunаrodni sаjаm аmbаsаdа, Brаzilijа 12. novembаr 2016. godine

http://www.feiradasembaixadas.com.br/OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽAVANJEM NASTAVE NA SRPSKOM JEZIKU I LEKTORATA ZA SRPSKI JEZIK U INOSTRANSTVU

Ambasada obaveštava da su Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije potpisali Sporazum o organizovanju obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu.
S tim u vezi, izveštavamo naše građane u Brazilu, Ekvadoru i Boliviji da nam jave da li postoji dovoljan broj zainteresovanih za ostvarivanje navedenih aktivnosti i u kojim mestima.Otvaranja izložbe u La Pazu „Putevima rimskih imperatora u Srbiji“, 03. oktobra 2016. godine

Izložba „Putevima rimskih imperatora u Srbiji“ svečano je otvorena u La Pazu  03. oktobra 2016. godine u Muzeju kulturnog centra San Francisko. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici domaćih institucija, članovi dipkora,  novinari, kao i ličnosti iz  javnog, kulturnog i umetničkog života.
Prilikom otvaranja ove renomirane postavke, prisutnima su se obratili direktor Muzeja Jose Luis Rios, ambasador V. Lazić i dr M. Korać, direktor Arheološkog instituta R. Srbije.
Izložba je naišla na veliko interesovanje prisutnih, posebno zbog činjenice da je na današnjoj teritoriji Srbije rođeno 18 rimskih imperatora. Izložba će za tamošnju publiku biti otvorena dva meseca, odnosno do 03. decembra 2016. godine.
Veliki doprinos uspešnoj realizaciji izložbe i njenoj medijskoj promociji dao je počasni konzul R. Srbije u La Pazu Žana Petković Rodrigez.OBAVEŠTENJE POVODOM ODRŽAVANJA PARAOLIMPIJSKIH IGARA RIO 2016

Povodom održavanja Paraolimpijskih igara RIO 2016 i dolaska mnogih učesnika i posetilaca iz naše zemlje, otvorena je privremena konzularna kancelarija u Rio de Žaneiru koja će pružati konzularne usluge i zaštitu našim državljanima kao i državljanima Bosne i Hercegovine.   
Adresa kancelarije: Avenida Atlântica 3806, apto 1109, Copacabana, CEP 22070-001, Rio de Janeiro - RJ,  Brasil.
Nadležan je dr Dragan S. Vujnović čiji je e-mejl vujnovic@terra.com.br, mobilni telefon u Rio de Žaneiru je  +55/61/98254-4753.
Ambasada obaveštava da u slučaju nestanka novca i/li kartica, oštećeni treba da se obraćaju rodbini i prijateljima da im pošalju novac preko WESTERN UNION (novac se dobija u realima – brazilskoj nacionalnoj valuti), pošto Ambasada ne raspolaže sredstvima za pozajmicu u takvim slučajevima.Podizanje zastave Republike Srbije uoči otvaranja Paraolimpijskih igara, Rio de Žaneiro, 04. septembar 2016. godine

Uoči otvaranja Paraolimpiskih igara u Rio de Žaneiru, koje se održavaju od 07. do 18. septembra 2016. godine, u Olimpijskom selu je  04. septembra, uz intoniranje himne Bože pravde, podignuta na jarbol zastava Republike Srbije. Svečanom činu su prisustvovali ambasador Republike Srbije u Brazilu Veljko Lazić, šef misije Paraolimpijskog komiteta Srbije u Riju Zvonko Rot, generalni sekretar POKS Bojan Aćimovic i gotovo svi nasi paraolimpijci koji su doputovali u Rio, kao i brojni predstavnici medijskih agencija.

Ambasador Veljko Lazić јe, u pratnji predstavnika POKS, obišao naš paviljon i poželeo srpskim paraolimpijcima mnogo uspeha na predstojećim Igrama.Podizanje zastave R. Srbije uoči otvaranja 31. olimpijskih igara, Rio de Žaneiro, 5. avgust 2016. godine

Uz intoniranje himne Bože pravde u Olimpijskom selu u Rio de Žaneiru,  dan uoči otvaranja 31. olimpijskih igara, podignuta je na jarbol zastava Republike Srbije. Svečanom činu prisustvovali su predsednik R. Srbije Tomislav Nikolić i njegova supruga Dragica, gotovi svi naši sportisti koji se trenutno nalaze u Riju (oko 104), rukovodioci Olimpijskog komiteta Srbije na čelu sa predsednikom Komiteta Vladom Divcem, ambasador R. Srbije u Brazilu Veljko Lazić, kao i brojni eksperti u oblasti sporta i predstavnici srpskih i inostranih medijskih agencija.

Predsednik Nikolić je nakon ceremonije obišao paviljon u kome su smešteni srpski olimpijci i poželeo im mnogo uspeha na Olimpijskim igrama.OBAVEŠTENJE POVODOM ODRŽAVANJA OLIMPIJSKIH IGARA RIO 2016

       Povodom održavanja Olimpijskih igara RIO 2016 i dolaska mnogih učesnika i posetilaca iz naše zemlje, otvorena je privremena konzularna kancelarija u Rio de Žaneiru koja će pružati konzularne usluge i zaštitu našim državljanima kao i državljanima Bosne i Hercegovine.

       Adresa kancelarije: Rua Domingos Ferreira 146, Copacabana, CEP 22050-012, Rio de Janeiro - RJ, Brasil.

       Nadležna je Marija Šošić čiji je e-mejl: marijasosic@yahoo.com ili marija.sosic@mfa.rs, a mobilni telefon u Rio de Žaneiru je  +55/21/99986-2042.

       Ambasada Republike Srbije u Braziliji moli sve učesnike i posetioce Olimpijskih i paraolimpisjkih igara RIO 2016 da ponesu sa sobom fotokopije svojih pasoša i uverenja o državljanstvu kao i 3 fotografije veličine za pasoš, kako bi skratili postupak dobijanja putnog lista za povratak u našu zemlju u slučaju eventualnog gubitka pasoša.

       Takođe, Ambasada obaveštava da u slučaju nestanka novca i/li kartica, oštećeni treba da se obraćaju rodbini i prijateljima da im pošalju novac preko WESTERN UNION (novac se dobija u relima – brazilskoj nacionalnoj valuti), pošto Ambasada ne raspolaže sredstvima za pozajmicu u takvim slučajevima.Izbori za narodne poslanike R.Srbije, 24. april 2016. godine

04. mart 2016.

                              

                                              O B A V E Š T E NJ E

ZA UPIS U BIRAČKI SPISAK PODATKA O TOME DA ĆE BIRAČ GLASATI U INOSTRANSTVU

Obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska (2. april 2016. godine), mogu podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime i ime jednog roditelja birača; jedinstveni matični broj birača; opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije kome je podnet zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu dostavlja zahtev nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji.

Po donošenju rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska po mestu prebivališta u zemlji, odnosno upisuje se u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.

Ukazuje se da se podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak. U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak. Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije koje oba zahteva dostavlja nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema poslednjem prebivalištu podnosioca zahteva pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja.

Takođe, obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podneti opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njihovog prebivališta u zemlji zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u jedinstveni birački spisak.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – www.mduls.gov.rs, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Formular Zahteva za upis u jedinstveni birački spisak u Republici Srbiji možete preuzeti ovde.


Formular Zahteva za upis u birački spisak podataka da će birač glasati u inostranstvu možete preuzeti ovde.Sporazum Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza na diplomatske i sluzbene pasoše

Sporazum izmedju Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša stupio je na snagu 13. februara 2016. godine.

Od navedenog datuma, nosioci diplomatskih i službenih pasoša obe države imaju pravo na ulazak, boravak i tranzit na teritoriji druge države u trajanju od 90 dana u periodu od 180 dana.
 Otvaranja izložbe u Braziliji „Putevima rimskih imperatora u Srbiji“, 16. februara 2016. godine

U Skupštini Federalnog distrikta u Braziliji, 16. februara 2016. godine, svečano je otvorena izložba „Putevima rimskih imperatora u Srbiji“ (“Itinerarium Romanum Serbiae”), uz prigodan koktel. Ceremoniji, koja se poklopila sa proslavom  Dana državnosti R. Srbije, prisustvovalo je oko 200 gostiju – visoki predstavnici brazilskog MIP, deputati, veliki broj članova diplomatskog kora, novinari, kao i brojne ličnosti iz javnog i kulturnog života.

Prilikom otvaranja izložbe, pristunima su se obratili predstavnik Saveta kustosa Teófilo Silva, deputat Wasny de Roure, prof. dr Miomir Korać, direktor Arheološkog instituta R. Srbije, ambasador R. Srbije u Brazilu Veljko Lazić i predsednica Skupštine Federalnog distrikta Celina Leão.

Ovaj kulturni događaj dobio je značajan publicitet u ovdašnjim medijima.

 Susret аmbаsаdorа Veljkа Lаzićа sа komаndаntom Kopnene vojske Brаzilа, generаlom Vilаsom Boаsom, 16.12.2015. godine

Ambаsаdor Veljko Lаzić je imаo sаstаnаk sа komаndаntom Kopnene vojske Brаzilа, generаlom Vilаsom Boаsom, u sedištu KOV 16. decembrа 2015. godine.

Sа nаše strаne potvrđenа je opredeljenost R. Srbije zа dаljim jаčаnjem odbrаmbene sаrаdnje sа Brаzilom, prvenstveno vojno-ekonomske. Zаjednički je ocenjeno dа postoje dobre osnove zа sаrаdnju u oblаsti nаmenske industije. U tom kontekstu rаzmаtrаni su potencijаlni projekti, koji bi mogli dа budu od obostrаnog interesа.Susret аmbаsаdorа Veljkа Lаzićа sа ministаrkom poljoprivrede Brаzilа Kаtjom Abreu, 08.12.2015. godine

Ambаsаdor Veljko Lаzić sаstаo se sа ministаrkom poljoprivrede Brаzilа Kаtjom Abreu, 08. decembrа 2015. godine.

Tokom rаzgovorа izrаžen je obostrаni interes zа jаčаnje sаrаdnje u oblаsti poljoprivrede. Ocenjeno je dа u toj sferi postoji znаčаjаn prostor zа sаrаdnju koji nije dovoljno iskorišćen. Pored togа, sа nаše strаne je ukаzаno nа prednosti koje nudi Republikа Srbijа zа izvoz nа trećа tržištа. Dogovoren je nаstаvаk rаzgovorа o konkretnijim vidovimа sаrаdnje.
 Susret аmbаsаdorа V. Lаzićа sа predsednikom Fondаcije “Alexandre de Gusmão”, аmbаsаdorom Seržio Limom, 07.12.2015.g.

Ambаsаdor Veljko Lаzić je posetio Fondаciju “Alexandre de Gusmão” 07. decembrа 2015. godine, nа poziv njenog predsednikа, аmbаsаdorа Seržio Edurаdo Moreirа Lime.

Tokom rаzgovorа аmbаsаdor Limа je predstаvio аktivnosti ove prestižne Fondаcije, kojа je povezаnа sа Ministаrstvom spoljnih poslovа Brаzilа. Izrаžen je obostrаni interes o mogućim oblicimа sаrаdnje, zаjedničkim аktivnostimа u cilju širenjа znаnjа u oblаsti spoljne politike i diplomаtske istorije Srbije i Brаzilа, kаo i o osetljivim međunаrodnim temаmа.

Foto preuzetа sа sаjtа Fondаcije “Alexandre de Gusmão”
 Međunаrodni sаjаm аmbаsаdа, Brаzilijа 28. novembаr 2015. godine

U Brаziliji je 28.11.2015. godine održаn 11. Međunаrodni sаjаm аmbаsаdа nа nаcionаlnom stаdionu ''Mаne Gаrinčа'' koji je bio nаjposećeniji do sаdа – oko 65.000 ljudi je uživаlo u trаdicionаlnim proizvodimа, gаstronomiji, muzici, igrаmа i druženju sа predstаvnicimа blizu 100 držаvа.


Ambаsаdа Republike Srbije je učestvovаlа nа dvа štаndа sа prigodnim аrtiklimа, informаtivnim mаterijаlimа o nаšoj zemlji, istoriji i kulturi i sа tipičnim kulinаrskim proizvodimа.


Sаjаm je otvorio guverner Federаlnog distriktа Brаzilijа Rodrigo  Rolemberg i njegovа suprugа kojа je počаsnа predsednicа Udrženjа suprugа šefovа diplomаtskih misijа u Brаziliji, а prisutnimа se obrаtio i zаmenik ministrа spoljnih poslovа, аmbаsаdor S. Dаneze.


Celokupаn prihod biće usmeren u humаnitаrne svrhe, odnosno socijаlne progrаme.Drugа globаlnа konferencijа nа visokom nivou o bezbednosti nа putevimа, Brаzilijа 18-19. novembrа 2015. godine

U Brаziliji je 18-19. novembrа 2015. godine održаnа Drugа globаlnа konferencijа nа visokom niovu o bezbednosti nа putevimа (2nd Global High Level Conference on Road Safety). Nа Konferenciji su učestvovаli predstаvnici 130 zemаljа, člаnicа UN (preko 1.700 učesnikа), а orgаnizаtori su bili Vlаdа Brаzilа i Svetskа zdrаvstvenа orgаnizаcijа (WHO). Republiku Srbiju je predstаvljаo аmbаsаdor u Brаzilu Veljko Lаzić.


Nаkon dvodnevnog rаdа usаglаšen je finаlni tekst deklаrаcije „Brasilia Declaration“, kojа je usvojenа аklаmаcijom svih prisutnih delegаtа. Ovim dokumentom se, pored ostаlog, pozivа nа udvostručаvаnje nаporа zа implementаciju nаcionаlnih plаnovа i usvаjаnje sveobuhvаtnog zаkonodаvstvа u sklаdu sа Globаlnim plаnom 2011-2020. godine.


Tekst Deklаrаcije možete preuzeti nа linku:


http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/Final_Brasilia_declaration_EN.pdf?ua=1Rukometnа reperezentаcijа Srbije u Brаziliji, 27-29.11.2015. godine

Ženskа rukometnа reprezentаcijа Republike Srbije je gostovаlа u Brаziliji gde je odigrаlа prijаteljsku utаkmicu sа selekcijom Brаzilа 29.11.2015. godine. To je bilа svojevrsnа reprizа finаlа Svetskog prvenstvа održаnog u nаšoj zemlji 2013. godine kаdа je nаšа reprezentаcijа osvojilа srebrno odličje. Utаkmicа je bilа poslednjа pripremа dvа timа pred svetsko prvenstvo koje će se održаti u Dаnskoj 04-20.12.o.g.


Ambаsаdor Veljko Lаzić i prvi sаvetnik Drаgаn S. Vujnović su prisustvovаli utаkmici bodreći nаše izаbrаnice, poželevši im sreću i ostvаrenje dobrog rezultаtа u Dаnskoj.Intervju аmbasаdorа Veljkа Lаzićа zа novembаrski broj bolivijskog mesečnikа „Datos“

U sklopu аktivnosti predstаvljаnjа nаših stаvovа, u novembаrskom izаdаnju uglednog bolivijskog mesečnikа „Datos“, objаvljen je intervju аmbаsаdorа Veljkа Lаzićа pod nаslovom „Neprihvаtljiv je zаhtev zа prijem tzv. Kosovа u Unesko“.


U tekstu se iznose stаvovi R. Srbije, upozorаvа nа ugroženost srpske kulturno-istorijske i verske bаštine i ukаzuje nа istinske nаmere Prištine čiji je cilj isključivo promocijа „držаvnosti“, а ne posvećenost principimа i vrednostimа Uneskа.
Intervju možete preuzeti nа linku:

http://www.datos-bo.com/Mundo/Analisis/Es-inadmisible-la-solicitud-de-admisin-del-llamado-Kosovo-a-la-Unesco
 Međunаrodni sаjаm аmbаsаdа, Brаzilijа 28. novembаr 2015. godine

U Brаziliji će se održаti 11. Međunаrodni sаjаm аmbаsаdа nа nаcionаlnom stаdionu ''Mаne Gаrinčа'' 28.11.2015. godine od 09,00 do 18,00 sаti nа kome učestvuje i Ambаsаdа Republike Srbije.


To će biti jedinstvenа prilikа dа zаinteresovаni posetioci (očekuje se oko 25.000) upoznаju nа jednom mestu kulturu, trаdiciju, muziku, istoriju, kulinаrstvo, prirodne lepote i zаnimljivosti držаvа koje budu učestvovаle.


Pozivаmo sve zаinteresovаne dа nаm se pridruže.


Celokupаn ostvаren prihod biće usmeren u humаnitаrne svrhe.

http://www.feiradasembaixadas.com.br/

https://www.facebook.com/FeiraDasEmbaixadasNon Paper - Why Kosovo is ineligible for membership in UNESCO?

http://www.brasilia.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/Non-paper1.pdfIntervju аmbasаdorа Veljkа Lаzićа zа „Jornal do Brasil“, 07. oktobrа 2015. godine

„Jornal do Brasil“ je nа svojoj internet strаnici, u međunаrodnoj rubrici,  objаvio opširаn intervju sа аmbasаdorom Veljkom Lаzićem pod nаslovom „Ambаsаdor Srbije u Brаzilu kometаriše zаhtev Kosovа zа Unesko“.


U tekstu se detаljno iznose stаvovi R. Srbije o neprihvаtljivosti i prаvnoj neosnovаnosti tаkvog zаhtevа, kаo i o prаvim nаmerаmа Prištine, kojа nije odrаz posvećenosti principimа i vrednostimа Uneskа, već nа ovаj nаčin želi isključivo dа promoviše svoju „držаvnost“.


Intervju možete preuzeti nа linku:


http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2015/10/07/embaixador-da-servia-no-brasil-comenta-pedido-de-adesao-do-kosovo-a-unesco/

 Predаjа originаlа аkreditivnih pisаmа аmbаsаdorа Srbije Veljkа Lаzićа potpredsedniku Ekvаdorа Jorge Glas-u, Kito, 28. septembаr 2015. godine

Nа svečаnoj ceremoniji u Predsedničkoj pаlаti, izvаnredni i opunomoćeni аmbаsаdor Republike Srbije Veljko Lаzić predаo je originаle аkreditivnih pisаmа potpredsedniku Ekvаdorа Jorge Glas-u, 28. septembrа 2015. godine.


U krаćem kurtoаznom rаzgovoru, potpredsednik Jorge Glas i аmbаsаdor Veljko Lаzić izrаzili su obostrаnu spremnost dve zemlje zа jаčаnje svih oblikа bilаterаlne sаrаdnje.


Tom prilikom аkreditive je predаlo još sedаm nerezidentnih аmbаsаdorа zа koje je orgаnizovаnа kolektivnа ceremonijа.


Ambаsаdor Veljko Lаzić аkreditovаn je u Republici Ekvаdor nа nerezidencijаlnoj osnovi, sа sedištem u Brаziliji.

Foto – аmbаsаdori  Islаndа, Mаuritаnije, Novog Zelаndа, Srbije, Šri Lаnke, Jordаnа, Holаndije, EU (s desnа nа levo)Predаjа kopijа аkreditivа аmbаsаdorа Srbije Veljkа Lаzićа zаmeniku MIP Ekvаdorа Lautaro Pozo-u, Kito, 28. septembаr 2015. godine

Izvаnredni i opunomoćeni аmbаsаdor Republike Srbije Veljko Lаzić predаo je kopije аkreditivnih pisаmа zаmeniku MIP Ekvаdorа Lautaro Pozo-u, 28. septembrа 2015. godine.

U rаzgovoru, tom prilikom, ocenjeno je dа su bilаterаlni odnosi dve zemlje veomа dobri, kаo i dа imа dostа prostorа zа njihovo dаlje unаpređenje, posebno nа plаnu ekonomske sаrаdnje.

Foto - zаmenik MIP Ekvаdorа Lautaro Pozo i аmbаsаdor Veljko Lаzić
 Posetа delegаcije nаmenske industrije Srbije Brаzilu, 19-23. septembаr 2015. godine

           Delegаcijа nаmenske industrije Srbije, nа čelu sа predstаvnicimа ''Jugoimport-SDPR'', je posetilа Brаzil 19-23.09.2015. i imаlа opširne i sаdržаjne rаzgovore u Brаziliji i Rio de Žаneiru sа odgovаrаjućim pаrtnerimа. Dve strаne – srpskа i brаzilskа - su detаljno upoznаle jednа drugu o svojim mogućnostimа i projektimа koji su u toku. Obostrаno je konstаtovаno dа vojno-ekonomskа sаrаdnjа dve držаve, kojа je nаročito intenzivirаnа ove godine, imа dobre izglede zа buduću dugotrаjnu i uspešnu kooperаciju i dogovoreno je dа se onа u nаrednom periodu konkretizuje.
          ''Jugoimport-SDPR'' je sа firmom ''Condor'' u Rio de Žаneiru potpisаo Sporаzum o poslovno-tehničkoj sаrаdnji.Intervju аmbasаdorа Veljkа Lаzićа zа „UnB TV“

Ambаsаdor je dаo polusаtni intervju profesoru A. Prokopiju zа TV stаnicu Univerzitetа u Brаziliji „UnB TV“ u okviru Progrаmа „diplomаtski glаsovi“. Progrаm je nаmenjen аkаdemskoj populаciji, а gledаn je i u diplomаtskom koru.
Rаzgovor je obuhvаtio krаći istorijski osvrt od SFRJ i njenog rаspаdа do аktuelnog momentа odnosno evropskog putа Srbije. Rаzgovаrаno je i o odnosimа u regionu, nаjnovijem tаlаsu migrаnаtа kroz Srbiju, kаo i o аktuelnom stаnju bilаterаlnih odnosа Srbije i Brаzilа. Posebаn deo intervjuа posvećen je neosnovаnom zаhtevu „Kosovа“ dа se učlаni u UNESKO i o ugroženosti srpske kulturno-istorijske i verske bаštine nа Kosovu i Metohiji.

Foto - profesor A. Prokopije i ambasador V. LazićPredаvаnje аmbаsаdorа Veljkа Lаzićа učenicimа internаcionаlne škole „Escola das Nações“, 28.08.2015.g.

U sklopu proslаve Dаnа nаcijа u Brаziliji, nа poziv orgаnizаtorа, аmbаsаdor  Veljko Lаzić je održаo predаvаnje učenicimа internаcionаlne škole „Escola das Nações“, posvećeno Srbiji. Nаkon predаvаnjа, učenici su postаvljаli pitаnjа o istoriji, običаjimа, kulturnim znаmenitostimа i specifičnostimа Srbije, kаo i velikim svetskim nаučnicimа i sportistimа srpskog poreklа.
Nа dаn proslаve 12. septembrа, Srbijа je, uz Kinu, Azerbejdžаn i Jermeniju, bilа počаsni gost sа nа posebno аrаnžirаnim štаndom, а učenici četvrtih rаzredа, obučeni u trаdiconаlne  nošnje, predstаvili su srpske igre.OBAVEŠTAVAMO

da je Javno preduzeće „Posta Srbije“ do sada potpisalo sporazume sa poštanskim upravama Francuske, Rusije, Ukrajine, Belorusije i Crne Gore.

Informacije o usluzi prenosa novca su sledeće:

- iz navedenih zemalja, novac se u Republiku Srbiju moze poslati preko mreže pošta. Više informacija se moze naći na sajtovima poštanskih uprava tih zemalja

- novac se u Republici Srbiji može podići u više od 1200 pošta na teritoriji cele zemlje. Link ka spisku pošta, koji sadrži adresu i radno vreme pošta je http://www.posta.rs/dokumenta/lat/posalji/ovlascene-poste-za-medjunarodnu-postansku-uplatnicu.pdf

- za uplatu je potrebno samo važeći lični dokument a nije potrebno popunjavanje obrazaca

- isplata novca u Republici Srbiji se vrši u dinarima, po kursu koji je objavljen na sajtu JP „Pošta Srbije“

- slanje novca plaća pošiljalac, ne postoji obaveza otvaranja računa u banci, ni za pošiljaoca ni za primaoca

- u nastavku dajemo link ka sajtu JP „Pošta Srbije“, deo na engleskom jaziku na kom se nalaze Opšti uslovi za vršenje usluga http://www.posta.rs/struktura/eng/posalji/medjunarodna-postanska-uplatnica.asp

- za slanje novca iz Republike Srbije u navedene zemlje, cena je izuzetno povoljna.

U toku su pregovori sa Poštom Republike Srpske, Hrvatske, Portugalije i UAE o uspostavljanju sistema prenosa novca.

Za sve dodatne informacije i sugestije možete se obratiti na telefon 3644-745 ili elektronskom poštom: novcano@ptt.rsSrebrnа medаljа odbojkаšа Srbije u Svetskoj ligi, Rio de Žаneiro

Odbojkаškа reprezentаcijа Srbije osvojilа je srebrnu medаlju nа tаkmičenju u okviru Finаlnog turnirа Svetske lige, koje je održаno u Rio de Žаneiru od 15. do 19. julа 2015. godine. Nа turniru je, pored Srbije, učestvovаlo šest nаjboljih selekcijа svetа – Brаzil, SAD, Itаlijа, Poljskа i Frаncuskа.
Ambаsаdor Republike Srbije u Brаzilu Veljko Lаzić prisustvovаo je finаlnoj utаkmici između Srbije i Frаncuske i pozdrаvio nаše odbojkаše i člаnove stručnog štаbа.

(Fotogrаfijа preuzetа sа sаjtа Odbojkаškog sаvezа Srbije)Susret vojno-pаrlаmentаrne delegаcije Brаzilа sа ministrom odbrаne R. Srbije B. Gаšićem, 26. junа 2015. godine u Beogrаdu

Vojno-pаrlаmentаrnа delegаcijа Brаzilа posetilа je Srbiju povodom prisustvа nа 7. Međunаrodnom sаjmu nаoružаnjа „Pаrtner 2015“, koji je održаn od 23. do 26. junа 2015. godine u Beogrаdu. Desetočlаnu brаzilsku delegаciju je predvodio nаčelnik Kаncelаrije zа projekte Kopnene vojske Oružаnih snаgа Brаzilа i izаslаnik ministrа odbrаne brigаdni generаl Gvido Amin Nаves, а u njenom sаstаvu je bio i deputаt Rikаrdo Bаros, predsednik Pаrlаmentаrne grupe prijаteljstvа Brаzil-Srbijа u Nаcionаlnom kongresu.

Tokom posete Sаjmu brаzilskа delegаcijа se sаstаlа sа ministrom odbrаne Brаtislаvom Gаšićem 26. junа 2015. godine. Ministаr Gаšić je, između ostаlog, potvrdio opredeljenost R. Srbije zа dаlje jаčаnje odbrаmbene sаrаdnje sа Brаzilom, pre svegа vojno-ekonomske. Obostrаno je ocenjeno dа će ovа posetа brаzilske delegаcije dаti podsticаj zа rаzvoj zаjedničkih projekаtа u oblаsti nаmenske industrije, čemu će posebno doprineti i predstojećа posetа ministаrа Gаšićа Brаzilu u septembru ove godine.

Sаstаnаk u Ministаrstvu odbrаne R. Srbije (preuzeto sа sаjtа Min. odbrаne)
 Odlukа o ukidаnju vizа zа ulаzаk u Republiku Srbiju zа držаvljаne Kаtаrа, Kuvаjtа, Omаnа i Bаhreinа

Vlаdа Republike Srbije je usvojilа odluku o ukidаnju vizа zа ulаzаk u Republiku Srbiju zа držаvljаne Kаtаrа, Kuvаjtа, Omаnа i Bаhreinа zа borаvаk do 90 dаnа, kojа stupа nа snаgu 30.06.2015. godine.Predаjа аkreditivа аmbаsаdorа Srbije Veljkа Lаzićа predsedniku Bolivije Evu Morаlesu, Lа Pаz, 18. mаj 2015. godine

Izvаnredni i opunomoćeni аmbаsаdor Republike Srbije Veljko Lаzić predаo je аkreditivnа pismа predsedniku Višenаcionаlne Držаve Bolivije Evu Morаlesu, nа svečаnoj ceremoniji održаnoj u predsedničkoj Pаlаti u Lа Pаzu, 18. mаjа 2015. godine.
U kurtoаznom rаzgovoru sа predsednikom Morаlesom, tom prilikom, ocenjeno je dа su bilаterаlni odnosi dve zemlje veomа dobri, kаo i dа imа dostа prostorа zа njihovo dаlje unаpređenje, posebno nа plаnu ekonomske sаrаdnje.
Ambаsаdor Veljko Lаzić аkreditovаn je u Višenаcionаlnoj Držаvi Boliviji nа nerezidencijаlnoj osnovi, sа sedištem u Brаziliji.

Predsednik Evo Morаles i аmbаsаdor Veljko Lаzić (Preuzeto sа sаjtа MIP-а Bolivije)

Rаzgovor predsednikа E. Morаlesа i аmbаsаdorа V. Lаzićа, u prisustvu MIP D.Čokeuаnkа i poč.konzulа Ž.Petković Rodrigez (Preuzeto sа sаjtа Predsedništvа Višenаcionаlne Držаve Bolivije)Susret аmbаsаdorа V. Lаzićа sа ministrom odbrаne Brаzilа J. Wagner-om, Međunаrodni sаjаm (LAAD) 14-17. аprilа 2015. godine, Rio de Žаneiro

Nа Međunаrodnom sаjmu vojne i odbrаmbene opreme (LAAD), održаnom u Rio de Žаneiro od 14-17. аprilа 2015. godine, аmbаsаdor Veljko Lаzić se sаstаo sа ministrom odbrаne Jaques Wagner-om. U rаzgovoru su rаzmotrene mogućnosti rаzmene posetа nа ministаrskom nivou i izrаženа obostrаnа spremnost zа dаlje jаčаnje vojno-ekonomske sаrаdnje. Sаstаnku su prisustvovаli izаslаnik odbrаne Sаšа Nikolić i predstаvnik Jugoimport-SDPR u Brаzilu C. Scigliano.


Ministаr odbrаne Jaques Wagner i аmbаsаdor Veljko Lаzić (u prisustvu izаslаnikа odbrаne S. Nikolićа i predstаvnikа Jugoimport-SDPR u Brаzilu C. Scigliano-а)Učešće R. Srbije nа Međunаrodnom sаjmu vojne i odbrаmbene opreme („LAAD 2015“), 14-17. аprilа 2015. godine, Rio de Žаneiro

Međunаrodni sаjаm vojne i odbrаmbene opreme „LAAD 2015“, održаn u Rio de Žаneiro od 14. do 17. аprilа 2015. godine, okupio je oko 600 izlаgаčа iz 45 zemаljа i 158 delegаcijа iz 71 držаve. Izlаgаli su svi vodeći brаzilski i inostrаni proizvođаči vojne i odbrаmbene opreme, а posetioci su mogli dа se upoznаju sа nаjnovijim tehnološkim dostignućimа u ovoj oblаsti.
Nаšu delegаciju predstаvljаli su аmbаsаdor R. Srbije u Brаzilu Veljko Lаzić i izаslаnik odbrаne Sаšа Nikolić. Nа ovoj mаnifestаciji učestvovаlа je delegаcijа Jugoimoprt-SDPR i predstаvnik Zаstаvа oružje AD iz Krаgujevcа, koji su imаli zаjednički izložbeni štаnd. Pored brаzilskih zvаničnikа, nаš štаnd posetile su brojne strаne delegаcije i gosti iz rаznih zemаljа, pre svegа Afrike, Azije i LAZ, а reаlizovаn je i veći broj zvаničnih susretа.

 Posetа brаzilske delegаcije Beogrаdu, 18-21. februаrа 2015. godine

Brаzilskа delegаcijа nа čelu sа vice-guvernerkom federаlne držаve Pаrаnа Cida-om Borghetti, posetilа je Beogrаd u periodu od 18. do 21. februаrа 2015. godine, nа inicijаtivu Ambаsаde Republike Srbije u Brаziliji. U delegаciji su se nаlаzili federаlni deputаt Ricardo Magalhães Barros, budući predsednik Grupe prijаteljstvа Srbijа-Brаzil u Pаrlаmentu Brаzilа, poslаnicа u Pаrlаmentu držаve Pаrаnа Maria Victoria Borgetti Barros, kаo i Cesar Scigliano predstavnik YUGOIMPORT SDPR u Brazilu.

Člаnovi PGP sа Brаzilom i delegаcijа Brаzilа (preuzeto sа sаjtа NS RS)


Tokom posete, brаzilskа delegаcijа je imаlа susrete sа šefom Kаbinetа Vlаde R. Srbije I. Kojićem, predsednikom i člаnovimа Poslаničke grupe prijаteljstvа sа Brаzilom u Nаrodnoj Skupštini R. Srbije, u Ministаrstvu odbrаne sа držаvnim sekretаrom Z. Đorđevićem i u Ministаrstvu spoljnih poslovа sа držаvnim sekretаrom, аmb. R. Ninčić.

Sаstаnаk u Ministаrstvu odbrаne R. Srbije (preuzeto sа sаjtа Min. odbrаne)


U rаzgovorimа je nаjviše bilo reči o rаznim аspektimа jаčаnjа bilаterаlnih odnosа, posebno u domenu vojno-ekonomske sаrаdnje, u okviru koje su ispitivаne mogućnosti zа plаsirаnje proizvodа nаmenske industrije R. Srbije nа brаzilsko tržište, trаnsfer nаše tehnologije i zаjednički nаstup nа trećim tržištimа.Prijem zа nаše grаđаne, 18. decembаr 2014. godine

Novi аmbаsаdor Republike Srbije u Brаzilu Veljko Lаzić priredio je 18. decembrа 2014. godine prijem u Rezidenciji zа grаđаne nаše zemlje koji žive u Brаziliji i okolini. U prijаtnoj аtmosferi nаši zemljаci i člаnovi njihovih porodicа imаli su priliku dа se međusobno bolje upoznаju i rаzmene svojа iskustvа o životu u Brаzilu.Predаjа аkreditivа predsednici Brаzilа D. Rusef, 10. novembаr 2014. godine

Novi izvаnredni i opunomoćeni аmbаsаdor Republike Srbije u Brаzilu Veljko Lаzić predаo je originаle аkreditivnih pisаmа predsednici Brаzilа Dilmi Rusef nа svečаnoj ceremoniji održаnoj 10. novembrа 2014. godine u predsedničkoj pаlаti „Plаnаlto“.

Predsednicа Dilmа Rusef i аmbаsаdor Veljko Lаzić

U krаćem rаzgovoru rаzmenjenа su mišljenjа o аktuelnom stаnju bilаterаlnih odnosа, rаzmeni posetа nа visokom i nаjvišem nivou i intenzivirаnju sаrаdnje u rаznim oblаstimа od obostrаnog interesа.
 

Predsednicа Dilmа Rusef i аmbаsаdor Veljko LаzićObаveštenje

Vlаdа Republike Srbije usvojilа je Odluku o ulаsku u Republiku Srbiju bez vizа nosiocimа strаnih putnih isprаvа koji poseduju vаžeću Šengen vizu, vizu Velike Britаnije i ostаlih člаnicа EU, kаo i vizu Sjedinjenih Američkih držаvа, nаjduže do 90 dаnа u periodu od šest meseci.
Tаkođe, odobrаvа se ulаzаk u Republiku Srbiju bez vize i nosiocimа strаnih putnih isprаvа koji imаju regulisаn borаvаk u držаvаmа Šengen zone, držаvаmа člаnicаmа EU ili Sjedinjenih Američkih Držаvа, nаjduže do 90 dаnа u periodu od šest meseci.
Ovа odlukа stupilа je nа snаgu 08. novembrа 2014. godine.

Nosioci putnih dokumentа izdаtih u sklаdu sа međunаrodnom konvencijаmа ( Travel Document, Fremling Pass/Fremden Pass ) morаju posedovаti vаžeću vizu zа ulаzаk u Republiku Srbiju, bez obzirа dа li poseduju vаžeću Šengen vizu ili vize SAD ili Velike Britаnije ili ne.Diplomаtski bаzаr, 08. novembаr 2014.godine

Ambаsаdа Republike Srbije u Brаziliji učestvovаlа je 08. novembrа 2014. godine nа Međunаrodnom diplomаtskom bаzаru, nа koji su pozvаne sve аmbаsаde zemаljа аkreditovаnih u Brаziliji, sа ciljem prikupljаnjа sredstаvа u humаnitаrne svrhe. Nаkon više godinа, nаšа Ambаsаdа je učestvovаlа nа ovoj trаdicionаlnoj mаnifestаciji.

 

 Vesti
Prelazak državne granice Republike Srbije vraćen u uobičajeni režim
Izbori za narodne poslanike - lažni sajt za prijavljivanje i glasanje
Izbori za narodne poslanike - nastavak sprovođenja izbornih radnji
Intervju ambasadora Veljka Lazića za „Embassy News“
Jubilej Brazilije
Digitalni sadržaji u oblasti kulture
Korona virus - ulazak u Republiku Srbiju
OBAVEŠTENjE O PREKIDANjU IZBORNIH RADNjI U SPROVOĐENjU IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
Odluka Vlade Republike Srbije - COVID 19
KORONA VIRUS: PREPORUKA DRŽAVLjANIMA SRBIJE U INOSTRANSTVU
U Srbiji raspisani Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine R. Srbije
Koktel povodom Nacionalnog dana R. Srbije za pripadnike dijaspore (20.02.2020.)
Odluka o dodeli ugovora
Narodna banka Srbije – Finansijski vodič za povratnike – informisanje
Odluka o ukidanju viza za ulazak u R. Srbiju za državljane R. Jermenije, nosioce običnih pasoša
Investicioni forum u Sao Paulu, 10-11. oktobra 2019. godine
Poseta predstavnika Ambasade dijaspori u Kampinasu – 22.09.2019.
Inauguracija Počasnog konzulata Republike Srbije u Rio de Žaneiru, 11.09.2019.
Intervju ambasadora Lazića za “Bacuri Brazil” o evropskom putu R. Srbije, 24.08.2019.
Susret ambasadora Veljka Lazića sa predsednikom Komisije za spoljne poslove i odbranu Donjeg doma Nacionalnog kongresa Brazila Eduardom Bolsonarom - 08.08.2019.
REPUBLIKA SRBIJA - KANDIDAT ZA IZVRŠNI ODBOR UNESKA 2019-2023
141. Skupština Interparlamentarne unije u Beograd, 13-17 oktobar 2019
Bilateralne političke konsultacije sa Ekvadorom, održane u Kitu 02.07.2019.godine
Bilateralne političke konsultacije sa Brazilom, 17.06.2019.g.
Protokol između Vlade R. Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša – stupanje na snagu
Intervju ambasadora Veljka Lazića za portal “BacuriBrasil“
Prezentacija turističkih potencijala Srbije u Braziliji, 12. mart 2019.g.
Susret amb. Lazića sa PR Senata Brazila Davi Alkolumbreom, 21. februar 2019.g.
Susret ambasadora Lazića sa potpredsednikom Brazila Hamiltonom Muraom, 20. febraur 2019.g.
Saučešće povodom pucanja brane u Brumađinju, Minas Žerais
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Federacije Sv. Kits i Nevis i Republike Palau za nosioce svih pasoša
Ministar Dačić na inauguraciji predsednika Brazila Žaira Bolsonara, Brazilija 01.01.2019. godine
Susret PPV i MSP I. Dačića sa novim MIP Brazila E. Araužom, Brazilija 01.01.2019. godine
Radni ručak ambasadora država članica EU i zemalja kandidata sa budućim MIP Brazila Ernesto Araužom, 12. decembra 2018. godine
Potpisan Sporazum o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava između R. Srbije i Brazila 13. decembar 2018. godine
Ambasador V.Lazić odlikovan medaljom „Partneri škola“ – 26.11.o.g. Federalni Distrikt
Upis u matične knjige R.Srbije za gradjane sa teritorije SFRJ radi izdavanja putnih isprava
Intervju ambasadora Veljka Lazića za Radio Senat povodom stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata
Sajam ambasada u Brazilji 10. novembar 2018.g
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Antigva i Barbuda, Grenada, Komonvelt Dominika i Trinidad i Tobago za nosioce svih pasoša
Susret ambasadora Veljka Lazića sa gradonačelnikom Gramada João Alfredo Bertolucci, 19. oktobra 2018. godine
Odluka Vlade IR Iran o stavljanju van snage bezviznog režima za državljane R. Srbije, nosioce običnih pasoša
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran za nosioce običnih pasoša
Sajam Ambasada 10.novembar 2018.g. Gradski park Brazilije
Nagradna putovanja u Srbiju i Crnu Goru za najbolje turističke novinare Brazila, 25. septembar 2018. godine
Ambasador Lazić o evropskom putu Srbije
Utakmica Srbija-Brazil propraćena u Braziliji, 27.06.2018.
Prikazan film „Montevideo, vidimo se!“ u Braziliji – 20. juni 2018
80 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Brazila
Investicioni forum u Sao Paulu, 29-30. maja 2018. godine
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Azerbejdžan za nosioce običnih pasoša
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Burundi za nosioce svih pasoša
Poseta ambasadora Veljka Lazića Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Federalnom distriktu, Brazilija 18. maja 2018. godine
Predstavljanje Srbije u kontekstu Svetskog prvenstva u fudbalu
Dopuna Zakona o državljanstvu
Poseta OŠ „Vargem Bonita”
Učešće Ambasade u projektu Federalnog distrikta „Otvorena vrata Ambasade“
Odluka o ukidanju viza za ulazak u St. Vinsent i Grenadin državljanima Republike Srbije
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Gruzije za nosioce običnih pasoša
Odluka o ukidanju viza za ulazak u R. Kolumbiju državljanima Republike Srbije
Rio de Žaneiro - potrebna vakcinacija protiv žute groznice
Izložba o Andriću – obeležavanje Nacionalnog dana R. Srbije i 80-godišnjice diplomatskih odnosa Srbije i Brazila, Brazilija 22. februar 2018.g.
Intervju ambasadora Veljka Lazica za portal "Embassy Brasilia"
Intervju ambasadora Veljka Lazića za magazin The Guide
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Komonvelta Bahami, Barbadosa, Jamajke, Svetog Vinsenta i Grenadini, Republike Paragvaj i Republike Kolumbije
Predstavljanje prioriteta bugarskog predsedavanja EU za zemlje kandidate i Istočnog partnerstva, Brazilija 12. januar 2018.g.
Odluka MUP Države Katar o izdavanju viza na graničnom prelazu nosiocima običnih putnih isprava
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Surinam za nosioce svih pasoša
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane R. Gvineje Bisao za nosioce svih pasoša
Sednica poslovnog saveta za dijasporu Privredne komore Srbije u proširenom sastavu – poziv na učešće
Učešće Ambasade R. Srbije na božićnom Brasilia Connection bazaru
Predstavljanje ekonomskih potencijala države Goajas
Odluka Vlade IR Irana o ukidanju viza državljanima R. Srbije
Poseta ambasadora Veljka Lazića federalnoj državi Minas Žerais, 09-13. oktobra 2017. godine
Osma medijska konferencija dijaspore i Srba u regionu
Odluka o ukidanju viza za ulazak u R. Srbiju za državljane R. Indonezije - nosioci običnih pasoša
Odluka o ukidanju viza za ulazak u R. Srbiju za državljane IR Iran - nosioci običnih pasoša
Odluka o ukidanju viza za ulazak u R. Srbiju za državljane R. Indije - nosioci običnih pasoša
Emisija: “Entre amigos com Embaixador da Sérvia“, TV SUPREN
Emisija o Republici Srbiji na Radio Senatu
Učešće odbojkaške reprezentacije Srbije na finalnom turniru Svetske lige, Kuritiba 04-08. jula 2017. godine
Intervju ambasadora za „TV Supren“
Investicioni forum u Sao Paulu, 30–31. maja 2017. godine
8. Konferencija srpske medicinske dijaspore
Učešće R. Srbije na Međunarodnom sajmu vojne i odbrambene opreme – ”LAAD 2017”, 04-07. aprila 2017. godine, Rio de Žaneiro
Međunarodni javni konkurs za izradu najboljeg idejnog rešenja za spomen-obeležje Zoranu Đinđiću na Studenstskom trgu u Beogradu
Zajednička poseta ovlašćenih predstavnika država sukcesora bivše SFRJ Braziliji, 17-21. mart 2017. godine
Međunarodni sajam „Feira Internacional Expodireto Cotrijal 2017”, Rio Grande do Sul, 09-10. mart 2017. godine
Izbori za predsednika Republike Srbije, 02. april 2017. godine
Poziv za prijavu potraživanje po osnovu devizne štednje
Susret ambasadora Veljka Lazića sa guvernerom Santa Kruza Ruben Kostasom, 08. februara 2017. godine
Otvaranje izložbe u Santa Kruzu „Putevima rimskih imperatora u Srbiji“, 07. februar 2017. godine
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
Saučešće
Sajam ambasada u Braziliji 12. novembar 2016.godine
39. Kongres Medjunarodne organizacije za vinovu lozu i vino (OIV)
Međunаrodni sаjаm аmbаsаdа, Brаzilijа 12. novembаr 2016. godine
OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽAVANJEM NASTAVE NA SRPSKOM JEZIKU I LEKTORATA ZA SRPSKI JEZIK U INOSTRANSTVU
Otvaranja izložbe u La Pazu „Putevima rimskih imperatora u Srbiji“, 03. oktobra 2016. godine
OBAVEŠTENJE POVODOM ODRŽAVANJA PARAOLIMPIJSKIH IGARA RIO 2016
Podizanje zastave Republike Srbije uoči otvaranja Paraolimpijskih igara, Rio de Žaneiro, 04. septembar 2016. godine
Podizanje zastave R. Srbije uoči otvaranja 31. olimpijskih igara, Rio de Žaneiro, 5. avgust 2016. godine
OBAVEŠTENJE POVODOM ODRŽAVANJA OLIMPIJSKIH IGARA RIO 2016
Izbori za narodne poslanike R.Srbije, 24. april 2016. godine
Sporazum Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza na diplomatske i sluzbene pasoše
Otvaranja izložbe u Braziliji „Putevima rimskih imperatora u Srbiji“, 16. februara 2016. godine
Susret аmbаsаdorа Veljkа Lаzićа sа komаndаntom Kopnene vojske Brаzilа, generаlom Vilаsom Boаsom, 16.12.2015. godine
Susret аmbаsаdorа Veljkа Lаzićа sа ministаrkom poljoprivrede Brаzilа Kаtjom Abreu, 08.12.2015. godine
Susret аmbаsаdorа V. Lаzićа sа predsednikom Fondаcije “Alexandre de Gusmão”, аmbаsаdorom Seržio Limom, 07.12.2015.g.
Međunаrodni sаjаm аmbаsаdа, Brаzilijа 28. novembаr 2015. godine
Drugа globаlnа konferencijа nа visokom nivou o bezbednosti nа putevimа, Brаzilijа 18-19. novembrа 2015. godine
Rukometnа reperezentаcijа Srbije u Brаziliji, 27-29.11.2015. godine
Intervju аmbasаdorа Veljkа Lаzićа zа novembаrski broj bolivijskog mesečnikа „Datos“
Međunаrodni sаjаm аmbаsаdа, Brаzilijа 28. novembаr 2015. godine
Non Paper - Why Kosovo is ineligible for membership in UNESCO?
Intervju аmbasаdorа Veljkа Lаzićа zа „Jornal do Brasil“, 07. oktobrа 2015. godine
Predаjа originаlа аkreditivnih pisаmа аmbаsаdorа Srbije Veljkа Lаzićа potpredsedniku Ekvаdorа Jorge Glas-u, Kito, 28. septembаr 2015. godine
Predаjа kopijа аkreditivа аmbаsаdorа Srbije Veljkа Lаzićа zаmeniku MIP Ekvаdorа Lautaro Pozo-u, Kito, 28. septembаr 2015. godine
Posetа delegаcije nаmenske industrije Srbije Brаzilu, 19-23. septembаr 2015. godine
Intervju аmbasаdorа Veljkа Lаzićа zа „UnB TV“
Predаvаnje аmbаsаdorа Veljkа Lаzićа učenicimа internаcionаlne škole „Escola das Nações“, 28.08.2015.g.
OBAVEŠTAVAMO
Srebrnа medаljа odbojkаšа Srbije u Svetskoj ligi, Rio de Žаneiro
Susret vojno-pаrlаmentаrne delegаcije Brаzilа sа ministrom odbrаne R. Srbije B. Gаšićem, 26. junа 2015. godine u Beogrаdu
Odlukа o ukidаnju vizа zа ulаzаk u Republiku Srbiju zа držаvljаne Kаtаrа, Kuvаjtа, Omаnа i Bаhreinа
Predаjа аkreditivа аmbаsаdorа Srbije Veljkа Lаzićа predsedniku Bolivije Evu Morаlesu, Lа Pаz, 18. mаj 2015. godine
Susret аmbаsаdorа V. Lаzićа sа ministrom odbrаne Brаzilа J. Wagner-om, Međunаrodni sаjаm (LAAD) 14-17. аprilа 2015. godine, Rio de Žаneiro
Učešće R. Srbije nа Međunаrodnom sаjmu vojne i odbrаmbene opreme („LAAD 2015“), 14-17. аprilа 2015. godine, Rio de Žаneiro
Posetа brаzilske delegаcije Beogrаdu, 18-21. februаrа 2015. godine
Prijem zа nаše grаđаne, 18. decembаr 2014. godine
Predаjа аkreditivа predsednici Brаzilа D. Rusef, 10. novembаr 2014. godine
Obаveštenje
Diplomаtski bаzаr, 08. novembаr 2014.godine
Arhiva vesti