| |     latinica | english  
Насловна
Прелазак државне границе Републике Србије враћен у уобичајени режим

Прелазак државне границе Републике Србије враћен је у уобичајени режим, што значи да за улазак у Р. Србију више није потребна сагласност/дозвола – ни за улазак домаћих, ни за улазак страних држављана. 


Такође, свим лицима која улазе у Р. Србију - уместо ранијих мера изолације и обавезе поседовања негативног PCR теста – приликом пасошке контроле само се уручује писано обавештење–здравствено упозорење (двојезично, на српском и енглеском језику) о мерама којих се треба придржавати ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19.Избори за народне посланике - лажни сајт за пријављивање и гласање

Поштовани грађани, обавештавамо вас да се појавио лажни сајт за пријављивање за гласање из иностранства. Текст саопштења Министарства државне управе и локалне самоуправе у вези овог сајта можете погледати ОВДЕ.Поновљени конкурси за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону

Одлукама број 115/30-2020/01 и број 116/30-2020/01 од 15. маја 2020. године МСП-УСДСР је расписало поновљене конкурсе за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону и матичне државе и дијаспоре. Конкурси су отворени од 18. маја до 01. јуна о.г. Све информације о конкурсима и процедури пријављивања могу се пронаћи на следећем линку:

https://www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/

 Избори за народне посланике - наставак спровођења изборних радњи

Председник Републике Србије је 10. маја о.г. донео Одлуку о измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике ("Службени гласник РС", број 68/20), којом је, као датум одржавања избора, одређен 21. јун 2020. године.

Републичка изборна комисија (РИК), као орган који спроводи поступак избора за народне посланике Народне скупштине, донела је решење 11. маја о.г. о наставку изборних радњи. Такође, РИК је донела Роковник за вршење изборних радњи према којем је утврђено да се захтеви држављана Р. Србије за гласање у иностранству примају најкасније до 30. маја 2020. године (до поноћи, локално време у Р. Србији). Решење РИК и Роковник се могу наћи на следећем линку:

https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/1553/izborna-dokumenta.php

Амбасада наставља са пријемом захтева држављана Р. Србије за гласање у иностранству и процесуирањем истих у складу са претходно достављеним инструкцијама.

 Интервју амбасадора Вељка Лазића за „Embassy News“

На интерес портала „Еmbassy News“ амбасадор Вељко Лазић је дао интервју (електронским путем) у вези са актуелном ситуацијом у Србији око пандемије извазване коронавирусом.
У интервјуу је, поред података, дао пресек актуелног стања, истакавши да се зараза држи под контролом, те информисао о преузетим мерама владе Р. Србије и њиховим ефектима. На интересовање новинара, детаљно је обавестио о подршци коју је наша земља добила од Кине у циљу борбе и даљег сузбијања ширења COVID-19. Амбасадор је информисао и о актуелном стању у нашим здравственим институцијама, као и о владиним мерама у циљу заштите домаће економије.  Предочене су и активности Амбасаде Р.Србије у Бразилији у вези са пружањем конзуларне помоћи грађанима Србије који су се задесили у Бразилу, Еквадору и Боливији у моменту пандемије. На крају је информисао о хуманитарној помоћи Србије Италији, тј. о слању 4 авиона медицинске опреме, као и о томе да је планирано слање  још 4 авиона медицинске помоћи Италији. 


Интервју се налази на следећем линку: http://embassynews.info/servia-mantem-cautela-na-flexibilizacao-das-medidas-impostas-durante-a-covid-19/Јубилеј Бразилије

Јубилеј Бразилије, ЧЕСТИТАМО!

Амбасада Републике Србије честита Влади Фердералног дистрикта и свим грађанима Бразилије велики јубилеј, 60-ти рођендан. Овај град,  препун својих особености и оригиналних архитектонских решења, са поносом носи титулу светске баштине УНЕСКО.

У немогућности да прослави јубилеј са свим амбасадама, Влада Федералног дистрикта је објавила поруке 60 амбасадора акредитованих у Бразилу, који су честитке упутили на свом матерњем језику.

http://internacional.df.gov.br/parabens-brasilia/

 Дигитални садржаји у области културе

Министарство културе и информисања, у намери да становништву у Р. Србији, али и иностранству, олакша приступ садржајима из културе, имајући у виду спреченост обављања програмских активности установа културе и редукцију пословног процеса, донело је меру у циљу што безбеднијег превазилажења друштвене ситуације настале због епидемије коронавируса. На WEB страници Министарства културе и информисања можете пронаћи списак дигиталних садржаја у области културе које нуде установе културе ( http://www.kultura.gov.rs ), као и приступом на WEB  сајт Дигитална солидарност 

( http://www.digitalnasolidarnost.gov.rs/ ).

Такође, Министарство културе и информисња је током 2019. године установило Претраживач културног наслеђа, који обезбеђује доступност информација о културном наслеђу Републике Србије које се чува у библиотекама, архивима, музејима, галеријама, заводима за заштиту споменика и другим субјектима у култури. Циљ Претраживача је подстицање учења и јачања свести и значају културног наслеђа. Претраживач је доступан на српском и енглеском језику и приступа му се преко линка: https://kultura.rs/.Корона вирус – улазак у Републику Србију

 

Поводом пандемије изазване корона-вирусом, обавештавамо да се на посебној интернет страници Министарства здравља ( https://covid19.rs/ ) може преузети информација о поступку на граничним прелазима при уласку путника у Републику Србију.:


https://covid19.rs/algoritam1/


https://covid19.rs/algoritam2/

Корона вирус - Прописи и акти Владе Републике Србије:

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/fp/covid19

ОДЛУКА Владе Републике Србије о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДАЊУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 17.03.2020. године

У складу са чланом 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања, коју је 17. марта 2020.г. донела Влада Р. Србије, Републичка изборна комисија је донела решење о прекиду изборних радњи у спровођењу избора за народне посланике (расписаним за 26. април 2020. године), за време док траје ванредно стање. Изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставиће се у складу са одлуком о престанку ванредног стања.

У складу са напред изнетим, Амбасада моли да обуставите достављање захтева за гласање.Одлука Владе Републике Србије - COVID 19

Одлука Владе Републике Србије - COVID 19 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ


Обавештавамо да је Влада Републике Србије, на седници одржаној 15. марта о.г, донела Одлуку о изменама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешhу, којом се тачка 4. Одлуке мења и гласи:


„ 4. Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, страним држављанима надлежни органи привремено he забранити улазак у Републику Србију.


Mepa из става 1. ове тачке не примењује се на:


1) посаде теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском caoбpaђajy. У случају међународног транзитног превоза терета у друмском caoбpaћajy, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;


2) посаде теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе;


3) возопратно особње железничких возила која улазе у зону граничних станица утврђених међудржавним споразумима;


4) посаде и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија или су у транзиту преко међународних аеродрома Републике Србије;


5) лица која су добила дозволу за улазак у Републику Србију и боравак или транзит кроз Републику Србију од радног тела Владе које чине представници Министарства здравља, Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова и Министарства грађевинарства, caoбpaћaja и инфраструктуре. Радно тело Владе одредиће услове и ограничења транзита, односно боравка лица којима је дата дозвола за улазак у Републику Србију;


6) хуманитарне конвоје под обавезном пратњом уговорене дипломатским путем;


7) акредитоване чланове особља страних дипломатско-конзуларних
представништава и канцеларија међународних организација, као и чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;


8) стране држављане који имају одобрен боравак или стално настањење у Републици Србији.”


2. Тачка 4a мења се и гласи:


„4a. Држављани Републике Србије и лица из тачке 4. став 2. подтач. 8) ове одлуке, који долазе из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно жаришта епидемије, и то из: Швајцарске Конфедерације, Републике Италије, Исламске Републике Иран, Румуније, Краљевине Шпаније, Савезне Републике Немачке, Француске Републике, Републике Аустрије, Републике Словеније и Републике Грчке, yпyћyjy се у изолацију у трајању од 28 дана, а домаћим држављанима и лицима из тачке


4. став. подтачка 7) ове одлуке који долазе из других држава, oдpeђyje се мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано новим Корона вирусом SARS-CoV-2 трајању од 14 дана (изолација у куhним условима).”


Одлука је ступила на снагу 15. марта 2020. године и остаје на снази до даљег.КОРОНА ВИРУС: ПРЕПОРУКА ДРЖАВЉАНИМА СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ

У складу са мерама Владе Републике Србије за спречавање ширења и сузбијање заразне болести COVID-19, Министарство спољних послова препоручује држављанима Републике Србије који бораве у иностранству да сва путовања у Републику Србију која нису неопходна одложе до даљег, нарочито уколико планирају долазак из земаља, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19.


Одлуком Владе Републике Србије утврђено да држављани Реппублике Србије који долазе из држава, односно, подручја са интензивном трансмисијом болести (Швајцарска, Италија, Иран, Румунија, Шпанија, Немачка, Француска, Аустрија, Словенија, и Грчка) се упућују у изолацију у трајању од 28 дана.


Држављанима Републике Србије који долазе из других држава, одредиће се мера стављања под здравствени надзор у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима).


При уласку у земљу грађанима ће бити уручено обавезујуће решење.


Примена наведених мера ће се стриктно контролисати, те ће свако непридржавање истих бити санкционисано прописаном казном.

За најновије мере у борби против вируса COVID-19 можете прочитати ОВДЕ.
 У Србији расписани избори за народне посланике Народне скупштине Р. Србије

У Србији су расписани избори за народне посланике Народне скупштине Р. Србије, који ће се одржати 26. априла 2020. године. Опширније о томе можете прочитати ОВДЕ. Захтев за упис у јединствени бирачки списак у Србији можете преузети ОВДЕ, а захтев за упис податка да ће бирач гласати у иностранству можете преузети ОВДЕ.

 Коктел поводом Националног дана Р. Србије за припаднике дијаспоре (20.02.2020.)

У комплексу Амбасаде је 20. фебруара 2020.г., одржан коктел поводом обележавања Националног дана Р.Србије за представнике српске дијаспоре која живи у Бразилу. Догађају је присуствовало око 30 наших грађана који претежно живе у Бразилији.
Том приликом учвршћени су до сада остварени контакти и успостављени нови како међу нашим грађанима, тако и са представницима Амбасаде. Догађај је био прилика за подсећање и неговање вредности и традиције наше домовине, те међусобно упознавање присутних са изазовима живљења у Бразилу.Одлука о додели уговора

За комплетан текст Одлуке кликните овде.Народна банка Србије – Финансијски водич за повратнике – информисање

    Народна банка Србије је, у циљу испуњавања својих Законом одређених циљева, израдила Финансијски водич за повратнике, којим настоји да унапреди информисаност наших грађана који желе да се врате у Р. Србију, са аспекта девизних прописа уз настојање да се створе услови за њихов лакши повратак и бржу интеграцију, као и за располагање њиховим новцем. Циљ ових активности јесте да се на једном месту, једноставно и свеобухватно, пруже информације у вези са већином питања из области девизног пословања које су значајне за повратак наших грађана из иностранства, у складу са законом о девизном пословању.

    Финансијском водичу може се приступити путем сајта Народне банке Србије путем следећег линка:
https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/plp/finansijski_vodic_za_povratnike.pdf

     Верзија на енглеском језику:
https://www.nbs.rs/internet/english/20/dev/finansijski_vodic_za_povratnike_e.pdfОдлука о укидању виза за улазак у Р. Србију за држављане Р. Јерменије, носиоце обичних пасоша

     Обавештавамо да је Влада Републике Србије, на седници одржаној 24.октобра 2019.године, донела Одлуку о укидању виза за држављане Републике Јерменије, носиоце обичних пасоша, према којој они могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Републике Србије најдуже до деведесет (90) дана од датума уласка у Р. Србију, у периоду од сто осамдесет (180) дана, уколико не постоје сметње из чл. 15. Закона о странцима. Одлука је објављена у “Службеном гласнику Републике Србије” број 76/2019 од 25.октобра 2019.године и ступа на снагу 02.новембра 2019.године.Инвестициони форум у Сао Паулу, 10-11. октобра 2019. године

      Амбасадор Вељко Лазић је учествовао на Инвестиционом форуму у Сао Паулу 10-11. октобра 2019. године, у организацији Бразилске агенције за промоцију извоза и инвестиција (APEX). Скуп су отворили ПР Ж. Болсонаро и ПР Интерамеричке банке за развој (BID) А. Морено.
     На форуму су разматране инвестиционе могућности у стратешким секторима бразилске привреде, укључујући агроиндустрију, одбрану, енергетику, инфраструктуру, иновације и технологију, кроз панеле и округле столове. Ово је била прилика за сусрете са бразилским званичницима, представницима владиних ресора, као и бројним инвeститорима и представницима компанија током којих су разматране могућности економске сарадње.Посета представника Амбасаде дијаспори у Кампинасу – 22.09.2019.

      Амбасадор Вељко Лазић и Јелена Блажевић, I секретар и конзул посетили су српску дијаспору која живи у Кампинасу (Сао Пауло) и околини 22. септембра 2019. године  Том приликом, окупило се око 30 наших грађана који су представнике Амбасаде упознали са условима живота у Бразилу и указали на специфичности са којима се сусрећу из конзуларне надлежности.
    Током посете је извршена евиденција и остварен лични контакт са нашим грађанима, што је допринело бољем разумевању услова у којима дијаспора живи у Бразилу/Сао Паулу.
      Истичемо нарочиту захвалност породици Драгосавац на указаном гостопримству и уложеном труду у циљу реализације ове посете.Инаугурација Почасног конзулата Републике Србије у Рио де Жанеиру, 11.09.2019.

    На пригодној церемонији, дана 11.09.2019. године, инаугурисан је Почасни конзулат Републике Србије у Рио де Жанеиро, на челу са Дејаном Петковићем, као почасним конзулом.
     У поздравном говору, амбасадор Р. Србије у Бразилу Вељко Лазић се захвалио Дејану Петковићу на свему што је урадио током своје богате фудбалске каријере, а посебно на промоцији Републике Србије у Бразилу, представљајући је увек на најбољи начин, чиме је у потпуности заслужио титулу почасног конзула у Рио де Жанеиру.
     Дејан Петковић се захвалио Р. Србији на почасној титули нагласивши да ће, као и до сада, наставити да представља Р. Србију у земљи где живи већ 22 године.
     Церемонији је присуствовало 60-ак званица, међу којима су били шеф Протокола МИП Бразила у Рио де Жанеиру, амбасадор Едвардо Рамос, представници Владе и Секретаријата за културу Рио де Жанеира, бивши амб. Бразила у Београду А. Адор, личности из уметничког, културног и јавног живота, припадници српске заједнице у Рију и пријатељи Дејана Петковића.

                        

                        Интервју амбасадора Лазића за “Бацури Бразил” о европском путу Р. Србије, 24.08.2019.

Амбасадор Вељко Лазић дао је интервју за политичко-економски портал “Бацури Бразил” о активностима  Републике Србије на путу ка пуноправном чланству ЕУ. Током интервјуа амбасадор је указао да је чланство у ЕУ један од кључних спољнополитичких приоритета Србије, те је укратко информисао о преговарачком процесу. Том приликом указано је и на актуелну фазу дијалога Београда и Приштине, те информисано о нашим ставовима у вези са Косовом и Метохијом.

https://www.youtube.com/watch?v=ijjVTqI8x1c&feature=shareСусрет амбасадора Вељка Лазића са председником Комисије за спољне послове и одбрану Доњег дома Националног конгреса Бразила Едуардом Болсонаром - 08.08.2019.

Приликом сусрета са Едуардом Болсонаром, амбасадор Вељко Лазић упознао је саговорника са питањем КиМ и информисао о актуелној ситуацији у нашој јужној покрајини. Тим поводом, захвалио је влади Бразила на ставу непризнавања једнострано проглашене независности „Косова“. У разговору је такође указано на могућности продубљења билатералне сарадње Србије и Бразила, нарочито на економском плану.
Председник Комисије за спољне послове и одбрану Нац. конгреса Бразила информисао је о активностима Бразила на спољнополитичком плану, пре свега у вези са ситуацијом у региону Латинске Америке.РЕПУБЛИКА СРБИЈА - КАНДИДАТ ЗА ИЗВРШНИ ОДБОР УНЕСКА 2019-2023

 

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА ПОГЛЕДАЈТЕ - БРОШУРУ141. Скупштина Интерпарламентарне уније у Београд, 13-17 октобар 2019

Oдржавање 141.  скупштине Интерпарламентарне уније (ИПУ) планирано је у Београду у периоду од 13. до 17. октобра 2019. године у организацији Народне Скупштине Републике Србије. Имајући у виду да се поменуто заседање одржава на 130. годишњицу ИПУ, очекује се учешће високих представника парламената из преко 100 земаља. Главна тема заседања биће “Јачање међународног права: улога и механизми парламената и допринос регионалне сарадње.“  Скуп  ће истовремено бити и прилика за реализацију бројних билатералних сусрета, са циљем укупног јачања парламентарне сарадње.Билатералне политичке консултације са Еквадором, одржане у Киту 02.07.2019.године

Политичке консултације између министарстава спољних послова Србије и Еквадора одржане су 02.07.2019. године у Киту. Са наше стране консултације је предводио политички директор МСП амбасадор Зоран Вујић, а у делегацији је био амбасадор Вељко Лазић, док је са еквадорске стране, састанак водио подсекретар за Северну Америку и Европу, амбасадор Autgusto Saa Corriere, у присуству подсекретарке за мултилатералу, амб. Mireya Munoz Mera.

Сусрет је био прилика за размену мишљења о ширем спектру билатералних односа са циљем унапређења сарадње Србије и Еквадора у разним областима, јачању политичког дијалога, затим сарадњи две земље на мултилатералном плану, као и о актуелној ситуацији у региону Западног Балкана и Јужне Америке.

 Донете Одлуке о суфинансирању пројеката у циљу јачања и очувања веза матичне државе и дијаспоре, 19. јун 2019. године

Поштовани грађани,

Обавештавамо вас да су 19. јуна о.г. донете Одлуке о суфинансирању  пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону.

Одлуке можете преузети са следећих линкова:


http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/ODLUKA-DIJASPORA-2019.pdf

http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/ODLUKA-REGION-2019-1.pdfБилатералне политичке консултације са Бразилом, 17.06.2019.г

      У Бразилу су 17. јуна 2019.г. одржане билатералне политичке консултације министарстава спољних послова Р. Србије и Бразила, које су са српксе стране предвођене  политичким директором Министарства спољних послова Р. Србије амб. З. Вујићем. Бразилску делегацију је  предводио секретар за преговоре са земљама Блиског Истока, Европе и Африке Kenneth Felix Naczynski da Norbega.
     Током консултација потврђени су традиционално добри пријатељски односи две земље и размењена су мишљења о темама из области  билатералних односа, сарадњи две земље на мултилатералном плану,  као и о актуелној ситуацији у регионима Западног Балкана и Јужне Америке.
      Консултације су оцењене као веома успешне и корисне за размену мишљења о темама од обостраног интереса са циљем унапређена сарадње и Србије и Бразила на бројним пољима, као и за јачање политичког дијалога. Протокол између Владе Р. Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и специјалних пасоша – ступање на снагу

        Протокол између Владе Р. Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и специјалних пасоша, ступио је на снагу 12. маја 2019.године.

         Протоколом је проширен безвизни режим између Србије и УАЕ  и на носиоце обичних пасоша. У складу са чланом 1. став 2 (б) Протокола, држављани обе државе имају право на улазак, излазак, транзит и боравак на територији друге стране уговорнице до деведесет (90) дана.
 Конкурси за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону

Управа за дијаспору Министарства спољних послова Републике Србије је расписала конкурсе за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону и матичне државе и дијаспоре. Конкурси су отворени до 1. априла 2019.г. Све информације о конкурсима и процедури за пријављивање могу се наћи на линку: http://www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/Интервју амбасадора Вељка Лазића за портал “BacuriBrasil“

Поводом недавног обележавања Дана држваности Р. Србије, амбасадор Вељко Лазић је дао интервју за политичко-економски портал “BacuriBrasil“, у којем је, између осталог, говорио о потенцијалима привредне сарадне са Бразилом и изнео очекивања да ће у наредном периоду доћи до повећања обима трговинске размене две земље.
У том контексту, посебно је истакао предности Србије, која има потписане споразуме о слободној трговини са бројним земљама и економским блоковима, што потенцијалним инвеститорима омогућава приступ тржишту од преко милијарду потрошача.

Линк интервјуа

https://bacuribrasil.com.br/?p=1996Презентација туристичких потенцијала Србије у Бразилији, 12. март 2019.г.

        У просторијама Резиденције амбасадора Р.Србије у Бразилу В.Лазића 12. марта 2019.г. реализована је презентација туристичких потенцијала Србије уз дегустацију специјалитета домаће гастрономије за најутицајније бразилске СЈИ. Презентацији су присуствовали бројни представници медија, као и  Секретаријата за међународну сарадњу и Секретаријата за културу  владе Федералног Дистрикта, те припадници  српске дијаспоре који живе у Бразилији.
        Званицама се обратио амбасадор В.Лазић који је представио туристичке потенцијале Србије, супруга амбасадора представила је наше традиционалне специјалитете, док је цео састав Амбасаде ближе представио Србију присутнима у непосредном разговору током вечери. Путем видео линка званице је поздравио Tiago Ferreira, Бразилац који већ седам година живи у Београду и бави се туристичком промоцијом Србије.Сусрет амб. Лазића са ПР Сената Бразила Дави Алколумбреом, 21. фебруар 2019.г.

        Амб. РС у Бразилу Вељко Лазић састао се са председником Сената Бразила 21.ом. Током сусрета амб. Лазић честитао је Д. Алколумбреу на избору на место ПР Сената. У разговору је констатовано да су односи Србије и Бразила традиционално добри које карактеришу пријатељске везе два народа. Изражена је обострана спремност на унапређење парламентарне и сваког другог вида сарадње, а нарочито у трговинско-економској области.
        Амб. Лазић је, између осталог, указао на перспективе улагања у Србију у том смислу евентуалног заједничког наступа Србије и Бразила на трећим тржиштима.Сусрет амбасадора Лазића са потпредседником Бразила Хамилтоном Мураом, 20. фебраур 2019.г.

        Амбасадор Р. Србије у Бразилу састао се 20. феберуара о.г. са потпредседником Бразила Хамилтоном Мураом. Током разговора истакнута је обострана жеља за наставком политичког дијалога на високом и највишем нивоу, као и за продубљењем сарадње  Србије и Бразила у свим областима од обостраног интереса, нарочито на економском плану.
        Амбасадор Лазић је упознао потпредседника Бразила о актуелној фази дијалога између Београда и Приштине, као и са нашим ставовима у вези са Косовом и Метохијом, захваливши на принципијелној подршци Бразила територијалном интегритету и суверенитету Републике Србије.Саучешће поводом пуцања бране у Брумађињу, Минас Жераис

       Амбасада Републике Србије у Бразилији изражава најдубље саучешће Влади Бразила, а посебно породицама страдалих и несталих у трагичној несрећи поводом пуцања бране у Брумађињу.

       У овом изузетно тешком тренутку, чланови Амбасадe Републике Србије деле бол и тугу са онима који су остали без својих најмилијих. Поред тога, изражава се велико жаљење због разарајућих последица по животну средину.

       Телеграме саучешћа и солидарности највишим бразилским званичницима и пријатељском бразилском народу упутили су највиши званичници Републике Србије.

       Амбасада Србије је 29.01.2019.године, у помен свим жртвама несреће, спустила заставу на пола копља.

                      Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Федерације Св. Китс и Невис и Републике Палау за носиоце свих пасоша

        Обавештавамо да је Влада Р. Србије, на седници одржаној 18. јануара 2019. године, донела Одлуку о укидању виза за држављане Федерације Св. Китс и Невис и Републике Палау за носиоце свих пасоша, према којој ови држављани могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Р. Србије до 90 (деведесет) дана од датума уласка у Р. Србију у периоду од 180 дана, уколико не постоје сметње из чл. 15. Закона о странцима.

       Одлука ступа на снагу 25.01.2019.године.Министар Дачић на инаугурацији председника Бразила Жаира Болсонара, Бразилија 01.01.2019. године

Први потпредседник Владе Србије и министар спољних послова Ивица Дачић присуствовао је 1. јануара 2019. године у Бразилији церемонији инаугурације председника Бразила Жаира Болсонара.

Том приликом министар Дачић је са председником Болсонаром разговарао о билатералним односима две државе и њиховом даљем унапређењу.

На маргинама инаугурације министар Дачић имао је низ сусрета са високим светским званичницима који су присуствовали церемонији: председником Боливије Ево Моралесом, премијером Кабо Вердеа Улисисом Сулвом, премијером Израела Бењамином Нетанијахуом, премијером Мађарске Виктором Орбаном, премијером Марока Саадедином Отманијем, председником Руске Думе Вјечиславом Володином, државним секретаром САД-а Мајком Помпеом, као са министрима иностраних послова Аргентине Хорхе Фауријем, Анголе Мануелом Аугуштом, Перуа Нестором Пополисиом Бардалесом, Суринама Илдиз Дебора Полак-Бигле, Пољске Јацеком Чапутовичем, Еквадора Хозе Валенсија Аморес, Гвинеје Мамади Туре, Чилеа Робертом Ампуером Еспиноса, Парагваја Луисом Кастиљонијем, Сао Томе и Принципа Е. Пинто, Гвајане Карл Гриниџ.Сусрет ППВ и МСП И. Дачића са новим МИП Бразила Е. Араужом, Бразилија 01.01.2019. године

Први потпредседник Владе Србије и министар спољних послова Ивица Дачић састао се 01.01.2019.године у Бразилији са новим министром иностраних послова Бразила Ернестом Араужом, који је управо ступио на дужност.

Министар Дачић пожелео је много успеха министру Араужу у обављању нове дужности.

Током састанка истакнут је значај традиционално пријатељских односа две земље и размотрене су могућности даљег унапређења билатералне сарадње, посебно на економском плану.

Министар Дачић информисао је свог бразилског колегу Араужа о нашим ставовима у вези са Косовом и Метохијом и о актуелној фази дијалога између Београда и Приштине, захваливши на принципијелној подршци Бразила територијалном интегритету и суверенитету Републике Србије.


 Радни ручак амбасадора држава чланица ЕУ и земаља кандидата са будућим МИП Бразила Ернесто Араужом, 12. децембра 2018. године

        У Резиденцији шефа Делегације Европске Уније у Бразилији, организован је радни ручак амбасадора држава чланица ЕУ и земаља кандидата са будућим МИП Бразила, амбасадором Ернесто Араужом, 12. децембра 2018. године. 
        Током састанка представљене су основне смернице будућих спољнополитичких приоритета Бразила, а присутни амбасадори су се интересовали за специфична питања из области од обостраног интереса.Потписан Споразум о бављењу плаћеним пословима издржаваних лица дипломатског, конзуларног, војног, административног и техничког особља дипломатских и конзуларних представништава између Р. Србије и Бразила 13. децембар 2018. године

        Министар спољних послова Бразила Aloysio Nunes Ferreira  и амбасадор Р. Србије у Бразилу Вељко Лазић потписали су Споразум о бављењу плаћеним пословима издржаваних лица дипломатског, конзуларног, војног, административног и техничког особља  дипломатских и конзуларних  представништава између Србије и Бразила. Пописивањем споразума, у години у којој је навршава 80 година дипломатских односа две земље, још једном су потврђени добри и пријатељски односи две географски удаљене, али веома блиске државе.
        У куртуазном разговору уочи церемоније потписивања, у просторијама Кабинета МИП-а Бразила, амбасадор Вељко Лазић  кратко је информисао МИП А. Нунеса Фереиру о актуелностима у Р. Србији и појединим аспектима билатералних односа. МИП А. Нунес истакао је задовољство поводом потписивања наведеног Споразума и изразио очекивање да ће сарадња Србије и Бразила продубљивати и у будућности.

 Амбасадор В.Лазић одликован медаљом „Партнери школа“ – 26.11.о.г. Федерални Дистрикт

        Гувернер Федералног Дистрикта (ФД) Бразила Родриго Ролемберг, је у среду 26. новембра о.г. на стадиону „Мане Гаринчо“ у Бразилији доделио медаље заслужнима за јачање и побољшање услова у државним школама ФД. Међу 208 добитника било је 49 представника амбасада акредитованих у Бразилији, које су учествовале у програму „Отворена врата Амбасада“.  Амбасадор Вељко Лазић одликован је медаљом „Партнери школа“ због доприноса који је на челу Амбасаде Р.Србије у Бразилији током ове године дао у циљу побољшања и унапређена образовања, као и рада државних школа Федералног Дистрикта.Упис у матичне књиге Р.Србије за грађане са територије СФРЈ ради издавања путних исправа

        Молимо све грађане Републике Србије који су рођени на просторима бивше  СФР Југославије који нису регулисали обавезу уписа у матичне књиге Републике Србије, да без одлагања покрену одговарајуће управне поступке из надлежности Министарства за државну управу и локалну самоуправу и регулишу обавезу уписа у матичне књиге рођених у Р. Србији.

        Обавештавамо да ће надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова Р. Србије које буду решавале захтеве за издавање пуних испава поднетих у дипломатско-конзуларним представништвима, захтевати допуне захтева са ажурним подацима о упису у матичне књиге Р. Србије, тако да странке неће бити у могућности да прибаве нове путне исправе уколико приликом подношења захтева буду прилагали изводе из матичне књиге рођених које су издали органи из бивших СФРЈ.Интервју амбасадора Вељка Лазића за Радио Сенат поводом стогодишњице завршетка Првог светског рата

        Поводом стогодишњице завршетка Првог светског рата, амбасадор Вељко Лазић је дао интервју за Радио Сенат у склопу емисије „Рат који је променио свет“. Емисија је емитована у три блока 12. 13. и 14. новембра о.г. и током викенда (17. и 18) у интегралној верзији, од стране 23 националне станице у 13 федералних држава. Амбасадор је говорио о историјском контексту пред Први светски рат, чињеницама везаним за почетак рата (атентат, ултиматум), узроцима и стварним мотивима, нашим огромним губицима током Великог рата, као и околностима формирања Краљевине СХС.

https://www12.senado.leg.br/radio/1/reportagem-especial/a-guerra-que-mudou-o-mundo
Сајам амбасада у Бразилији 10. новембар 2018.g.

        Амбасада Републике Србије у Бразилији је учествовала 10. новембра 2018. године на 13. Сајму амбасада у Бразилији који је одржан у изложбеном павиљону у Градском парку. Учествовало је преко 85 амбасада земаља акредитованих у Бразилији, са циљем прикупљања средстава у хуманитарне сврхе.
        Сајам је посетило више од 20.000 људи, који су на нашем штанду били у прилици да се упознају са домаћом гастрономијом, да се фотографишу у нашој народној ношњи, сазнају више о природним лепотама и туристичким атракцијама наше земље, као и да се упознају са нашим писмом, те да понесу „јапанке“ са мотивима традиционалних пиротских ћилима и још много тога.
        Амбасада посебну захвалност исказује нашим грађанима који живе у Бразилији Вањи Грујић и Стефану Трифуновићу на великој помоћи током припрема и одржавања манифестације. Такође се захваљујемо породици Мушкатировић која је помогла у реализацији нашег учешћа.Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Антигва и Барбуда, Гренада, Комонвелт Доминика и Тринидад и Тобаго за носиоце свих пасоша

        Обавештавамо да је Влада Р. Србије, на седници одржаној 25. октобра 2018. године, донела Одлуку о укидању виза за држављане Антигва и Барбуда, Гренада, Комонвелт  Доминика и Тринидад и Тобаго за носиоце свих пасоша, према којој могу да уђу, транзитирају и бораве на територији Р. Србије до деведесет  (90) дана од датума уласка у Р. Србију, у периоду од сто осамдесет (180) дана, уколико не постоје сметње из члана 15. Закона о странцима. 
        Држављани наведених држава, носиоци свих пасоша, који желе да уђу и бораве на територији Р. Србије у периоду од 90 дана, или да се школују, живе, запосле се, баве се медијском делатношћу или неким другим активностима, дужни су да поднесу захтев за визу пре уласка на територију Р. Србије.
        За држављане Антигва и Барбуда, Гренада и Комонвелт Доминика одлука је ступила на снагу 26. октобра 2018, док је за држављане Тринидад и Тобаго Одлука ступила на снагу 03. новембра 2018. године.Сусрет амбасадора Вељка Лазића са градоначелником Грамада João Alfredo Bertolucci, 19. октобра 2018. године

        Током боравка у Рио Гранде до Сул, амбасадор Вељко Лазић се састао са градоначелником Грамада João Alfredo Bertolucci-јем, 19. октобра 2018. године.

       Током куртоазног сусрета, између осталог, разматране су могућности разних видова сарадње Грамада са појединим градовима у Србији. У фокусу је првенствено била сарадња у области културе, уметности и туризма имајући у виду да је Грамадо једана од познатих туристичких дестинација у Бразилу, где се традиционално организују разне међународне културно-уметничке манифестације.

Фото: Амбасадор Лазић и градоначелник BertolucciОдлука Владе ИР Иран о стављању ван снаге безвизног режима за држављане Р. Србије, носиоце обичних пасоша

        Обавештавамо да је Влада ИР Ирана, на основу реципроцитета, донела Одлуку о стављању ван снаге безвизног режима за држављане Р. Србије,  носиоце обичних пасоша. Одлука ступа на снагу 25. октобра 2018. године и од тог датума, држављанима Р. Србије за улазак и боравак на територији ИР Иран, потребна је виза.Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане ИР Иран за носиоце обичних пасоша

        Обавештавамо да је Влада Р. Србије, на седници одржаној 08. октобра 2018. године, донела Одлуку о престанку важења Одлуке о укидању виза за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша. Одлука ступа на снагу 17. октобра 2018.године. Од тог датума, држављанима ИР Иран, носиоцима обичних пасоша, за улазак, транзит и боравак на територији Р. Србије потребна је виза.Сајам Амбасада 10.новембар 2018.г. Градски парк Бразилије

        Амбасада Р. Србије учествоваће и ове године на "Сајму Амбасада" који ће се одржати 10. новембра 2018.г. у Градском парку Бразилије. Позивамо вас да посетите догађај и упознате се са традицијом, културом, обичајима и гастрономским специјалитетима из преко 70 земаља света. Сав приход средстава прикупљених током догађаја намењен је у хуманитарне сврхе.

                        Наградна путовања у Србију и Црну Гору за најбоље туристичке новинаре Бразила, 25. септембар 2018. године

        Туристичка организација Србије (ТОС) и Туристичка организација Црне Горе (ТОЦГ), у организацији Европске туристичке комисије (ЕТЦ) биле су спонзори  наградног путовања за најбољег туристичког новинара из Бразила. Церемонија доделе награде одржана је 25. септембра 2018. године у Сао Паулу, где је Републику Србију представљао почасни конзул Р. Србије у Сао Паулу г-дин Јоссе Гуилерми де Годоy Пинхеиро. Током церемоније г-дин Пинхеиро је приказао кратак филм о Србији и представио туристичке потенцијале наше земље. ТОС и ТОЦГ угостиће добитнике награде по пар дана на дестинацији, где ће им бити представљени туристички садржаји земаља, док је ЕТЦ обезбедила авионске карте. 


Више информација о самом догађају могу се пронаћи на:

https://www.premioeuropa.com.br/

 Амбасадор Лазић о европском путу Србије

                                 

        Амбасадор Србије у Бразилу Вељко Лазић је дао интервју за емисију  „Изазови ЕУ"  Радио Сената. Он је бразилској публици, приближио спољно-политичке приоритете Србије. Опредељење Србије да се интегрише у Европску унију била је централна тема разговора. У том смислу, амбасадор је говорио о оствареном напретку наше земље у процесу евроинтеграција, као и о току актуелних проговора Србије и ЕУ.  Емисију су у четири блока, од 3. до 6. септембра, као и током викенда 8. и 9. септембра, емитовале 23 националне станице у 13 федералних држава. Део емисије који се односи на Србију је у другом блоку, од 9. минута.Утакмица Србија-Бразил пропраћена у Бразилији, 27.06.2018.

        У контексту утакмице између Србије и Бразила на актуелном светском фудбалском првенству, Амбасада је организовала праћење догађаја у ресторану Belgrado Burger са пријатељима из дипл. кора, МИП-а Бразила и нашом дијаспором. Наша земља добила је до сада незабележен  медијски третман. Утакмицу су пратиле екипе из TV Globo, SBT, TV Record,  TV Band, TV Brazil и Correio Braziliense.


https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/torcedores-servios-e-brasileiros-acompanham-jogo-lado-a-lado-em-brasilia.ghtml

https://globoplay.globo.com/v/6836799/programa/

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/06/27/interna_cidadesdf,691404/resilientes-servios-do-df-torcerao-pelo-brasil-apos-eliminacao-na-cop.shtml

https://www.youtube.com/watch?v=Qv_nnNnwPwU

Фото: Marcelo Ferreira/CB/D.A PressПриказан филм „Монтевидео, видимо се!“ у Бразилији – 20. јуни 2018

        У оквиру обележавања 80 година од успостављања дипломатских односа Србије и Бразила, као и у контексту одржавања светског фудбалског првенства и предстојеће утакмице између две земље,  бразилској публици је представљен филм „Монтевидео, видимо се!“

       80 година од успостављања дипломатских односа између Србије и Бразила

        На данашњи дан, 15. јуна 2018. године, навршава се тачно 80 година од успостављања дипломатских односа између Србије и Бразила.
        На предлог тадашњег председника Министарског савета и Министра иностраних послова донет је Указ о отварању   Посланства Краљевине Југославије у Рио де Жаниеру. Убрзо након тога, Бразил је донео декрет о отварању свог дипломатског представништва у Београду.

                                       

                Указ Министарског савета Краљевине ЈугославијеИнвестициони форум у Сао Паулу, 29-30. маја 2018. године

 

      

        Инвестиционом форуму у Сао Паулу, који је одржан 29-30. маја 2018. године, у организацији Бразилске агенције за промоцију извоза и инвестиција (APEX), присуствовао је амбасадор Вељко Лазић.
        Скуп је отворио председник Републике Мишел Темер, и председник Интерамеричке банке за развој Луис Алберто Морена, уз присуство највиших бразилских званичника и представника приватног сектора, академских кругова и медија. На форуму су разматране теме из области инфраструктуре, иновација и технологија, агроиндустрије, енергетике, здравља и биотехнологије, кроз панеле и округле столове.
        Ово је била прилика за сусрете са бразилским званичницима, представницима владиних ресора и институција, као компанија током којих су разматране могућности економске сарадње.Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Азербејџан за носиоце обичних пасоша

        Обавештавамо да је Влада Р. Србије, на седници одржаној 24. маја 2018. године, донела Одлуку о укидању виза за држављане Републике Азербејџан, носиоце свих пасоша, према којој могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Р. Србије до деведесет (90) дана од датума уласка у Р. Србију у периоду од стоосамдесет (180) дана, уколико не постоје сметње из чл. 11. Закона о странцима.
        Одлука ступа на снагу 02.06.2018.године.

 Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Бурунди за носиоце свих пасоша

        Обавештавамо да је Влада Р. Србије, на седници одржаној 24. маја 2018. године, донела Одлуку о укидању виза за држављане Републике Бурунди, носиоце свих пасоша, према којој могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Р. Србије до тридесет (30) дана од датума уласка у Р. Србију у периоду од годину дана, уколико не постоје сметње из чл. 11. Закона о странцима.
        Одлука ступа на снагу 02.06.2018.године.Посета амбасадора Вељка Лазића Међународном сајму пољопривреде у Федералном дистрикту, Бразилија 18. маја 2018. године

        На позив гувернера Федералног дистрикта Родрига Ролемберга, амбасадор Вељко Лазић је, са групом амбасадора, посетио Међународни сајам пољопривреде „Agrobrasilia 2018 – Feira dos Cerrados“, који je одржан у Федералном дистрикту од 15. до 19. маја о.г.
        Ово је једна од највећих сајамских манифестација у Бразилу, што је била добра прилика за бројне сусрете са бразилским званичницима и представницима у области пољопривреде, као и домаћим излагачима, посебно на тему међусобне сарадње и размене искустава у овом сектору.

Фото – гувернер Р. Ролемберг са групом амбасадораПредстављање Србије у контексту Светског првенства у фудбалу

        У контексту предстојећег Светског фудбалског првенства, „Центар за образовање младих и одраслих“ у Бразилији представио је земље које играју у истој групи са Бразилом. У сарадњи са Амбасадом Р. Србије у Бразилији у просторијама школе презентовано је културно и историјско наслеђе наше земље, као и локални обичаји, а организовани су и фудбалски мечеви по узору на предстојеће првенство. Ученици и професори школе нарочиту пажњи посетили су презентацији наше гастрономије, која је била изузетно добро прихваћена.Закон о држављанству

        Обавештавамо да су Закон о допунама Закона о држављанству Републике Србије и Закон о јединственом матичном броју грађана објављени 26.03.2018.г. у „Службеном гласнику РС“, број 24/18 и у примени су од 03. априла 2018. године.
        Допунама Закона о држављанству, чланом 3. прописано је да у држављанство Републике Србије може бити примљен држављанин СФРЈ или држављанин друге републике раније СФРЈ, односно држављанин друге државе настале на територији СФРЈ, који на дан 31. децембра 2016. године и на дан подношења захтева има пријављено боравиште у Републици Србији. Захтев се може поднети у року до годину дана од дана ступања на снагу наведеног закона, односно до 03. априла 2019. годинеПосета ОШ „Vargem Bonita”

        У оквиру пројекта Федералног дистрикта „Отворена врата Амбасаде“ представници Амбасаде РС у Бразилији учинили су узвратну посету ОШ „Vargem Bonita”. Ученици су у присуству професора, представника Владе Федералног дистрикта и Секретаријата за образовање одржали приредбу, којом су упознали присутне са аутентичним културним садржајем карактеристичним за ово поднебље, историјом и активностима школе, али и представили до сада стечена сазнања о Р. Србији.  И овај догађај је својим учешћем подржала прва дама Федералног дистрикта Марсија Ролемберг.

 Учешће Амбасаде у пројекту Федералног дистрикта „Отворена врата Амбасадe“

        Амбасада РС у Бразилији је учешћем у пројекту Федералног дистрикта “Отворена врата Амбасадe“ 05. а априла 2018.г. примила 35 ђака основе школе са периферије Бразилије, узраста од 9 до 11 година.
        Амбасадор, његова супруга и дипломатско особље Амбасаде су ученицима ОШ „Vargem Bonita” у присуству професора, представника владе Федералног дистрикта - Секретаријата за међународну сарадњу, Секретаријата  за образовање приказали знаменитости Србије, упознајући најмлађе са културним обележјима, најбитнијим историјским догађајима и личностима, обичајима, религијом и актуелностима из области спорта. Догађај је, својим присуством и учешћем подржала прва дама Федералног дистрикта Марсија Ролемберг. Овом активношћу је још једном продубљена културна сарадња Србије и Бразила.Одлука о укидању виза за улазак у Ст. Винсент и Гренадин држављанима Републике Србије

        Обавештавамо да је Влада Ст. Винсента и Генадина , донела Одлуку о укидању виза за држављане Републике Србије, носиоце свих пасоша, према којој могу да улазе, транзитирају и бораве на њеној територији до 30 (тридесет) дана, у периоду од годину дана, уколико не постоје сметње из чл. 11. Закона о странцима.
        Одлука је ступила на снагу 21.02.2018.године.Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Грузије за носиоце обичних пасоша

        Обавештавамо да је Влада Р. Србије, на седници одржаној 8. марта 2018. године, донела Одлуку о укидању виза за држављане Грузије, носиоце обичних пасоша, према којој могу да уђу, транзитирају и бораве на територији Р. Србије до 30 (тридесет) дана од датума уласка у Р. Србију, уколико не постоје сметње из чл. 11. Закона о странцима.
        Одлука је ступила на снагу 09. марта 2018. године.Одлука о укидању виза за улазак у Р. Колумбију држављанима Републике Србије

        Обавештавамо да је Влада Р. Колумбије, , донела Одлуку о укидању виза за држављане Републике Србије, носиоце свих пасоша, према којој могу да улазе, транзитирају и бораве на њеној територији до 90 (деведесет) дана уз могућност продужетка додатних 90 дана, у периоду од 180 дана у једној календарској години, уколико не постоје сметње из чл. 11. Закона о странцима.
        Одлука је ступила на снагу 15.02.2018.године.Рио де Жанеиро - потребна вакцинација против жуте грознице

        Обавештавамо све грађане Републике Србије који планирају да бораве у држави Рио де Жанеиро, нарочито у области Ilha Grande, да је потребна вакцинација против жуте грознице, коју би требало извршити минимум 10 дана пре планираног пута, како би се стекла имунизација.
        За све додатне информације о вакцинацији и заштити здравља у тропским условима, молимо да се обратите Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.Изложба о Андрићу – oбележавање Националног дана Р. Србије и 80-годишњице дипломатских односа Србије и Бразила, Бразилија 22. фебруар 2018.г.

        Поводом обележавања Националног дана Републике Србије и  80 година од успостављања дипломатских односа између Србије и Бразила, у Бразилији је 22. фебруара 2018.г. свечано отворена изложба „Иво Андрић – писац и/или дипломата” Музеја града Београда, у  Palacio Buriti – згради Владе Федералног дистрикта (ДФ).
        Пред преко 200 присутних, о дипломатским односима Србије и Бразила, али и о животном делу и раду нашег најчувенијег писца и дипломате говорили су прва дама Федералног дистрикта Марсија Ролемберг, подсекретар МИП-а Бразила за мултилатералу, Европу и Северну Америку амбасадор Симас Магаљаес, државни секретар за културу ДФ Густаво Пашеко, шеф Кабинета Гувернера ДФ Алден Магеира, и амбасадор Р. Србије у Бразилу Вељко Лазић.
        Међу присутнима су били дипломатски представници 60 земаља акредитованих у Бразилу, као и припадници законодавне и извршне власти Бразила, представници академских и културних кругова, те припадници наше дијаспоре.
        Изложба ће бити отворена за посетиоце до 16. марта 2018. године.

Фото: Embassy Brasilia

Фото: Diplomacia e Negocios, фотограф Kellen Lages

фото: Embassy Brasilia

 

 Интервју амбасадора Вељка Лазића за портал "Embassy Brasilia"

        Поводом Националног дана Републике Србије и обележавања 80 година дипломатских односа Србије и Бразила, амбасадор Вељко Лазић је дао интервју за портал  "Embassy Brasilia".


http://embassybrasilia.com.br/site/mostra-marcara-a-data-nacional-da-servia-e-os-80-anos-de-relacoes-diplomaticas-com-brasil/

Foto: Embassy BrasiliaИнтервју амбасадора Вељка Лазића за магазин The Guide

Амбасадор Републике Србије у Бразилу Вељко Лазић, поводом Националног дана Р. Србије, дао је интервју за магазин The Guide - o guia das embaixadas, који спада међу најчитаније магазине у дипломатком кору Бразила.


http://www.theguide.com.br/socialevents/socialevents/interviewwiththeambassadorofserbiamrveljkolazic.1693.enОдлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Комонвелта Бахами, Барбадоса, Јамајке, Светог Винсента и Гренадини, Републике Парагвај и Републике Колумбије

        Обавештавамо да је Влада Р. Србије, на седници одржаној 06. фебруара 2018. године, донела Одлуку о укидању виза за држављане Комонвелта Бахами, Барбадоса, Јамајке, Светог Винсента и Гренадини, Републике Парагвај и Републике Колумбија, носиоце свих пасоша, према којој могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Р. Србије до 30 (тридесет) дана од датума уласка у Р. Србију у периоду од годину дана, уколико не постоје сметње из чл. 11. Закона о странцима.
        Одлука ступа на снагу 05.02.2018.године.Представљање приоритета бугарског председавања ЕУ за земље кандидате и Источног партнерства, Бразилија 12. јануар 2018.г.

     Поводом преузимања председавања Бугарске ЕУ од 01.01-30.06. о.г, амбасадор Бугарске у Бразилији Valeri Yotov, 12. јануара 2018. године, у Амбасади је представио приторитете и програм председавања Саветом ЕУ. Састанку су присуствовали амбасадори земаља кандидата акредитовани у Бразилији – Србије, Македоније и Турске, као и земаља Источног партнерства – Украјине, Грузије, Јерменије, Азербејџана и Белорусије.


Фото (са лева на десно) – амбасадори Азербејџана, Србије, Украјине, Бугарске, Турске, Македоније, Јерменије, Белорусије и ГрузијеОдлука МУП Државе Катар о издавању виза на граничном прелазу носиоцима обичних путних исправа

        Mинистарство унутрашњих послова Државе Катар, примењујући реципроцитет, донело је одлуку дана 28.12.2017. године, према којој се носиоцима обичних пасоша Републике Србије могу издавати визе на граници Државе Катар („виса он арривал“). Визе се издају за боравак до 90 дана у 180 дана, без накнаде.Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Суринам за носиоце свих пасоша

        Обавештавамо да је Влада Р. Србије, на седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела Одлуку о укидању виза за држављане Републике Суринам, носиоце свих пасоша, према којој могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Р. Србије до 30 (тридесет) дана од датума уласка у Р. Србију у периоду од годину дана, уколико не постоје сметње из чл. 11. Закона о странцима.
        Одлука ступа на снагу 05.01.2018.године.Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Р. Гвинеје Бисао за носиоце свих пасоша

        Обавештавамо да је Влада Р. Србије, на седници одржаној 8. децембра 2017. године, донела Одлуку о укидању виза за држављане Р. Гвинеје Бисао, носиоце свих пасоша, према којој могу да уђу, транзитирају и бораве на територији Р. Србије до 30 (тридесет) дана од датума уласка у Р. Србију у периоду од годину дана, уколико не постоје сметње из чл. 11. Закона о странцима.
        Одлука ступа на снагу 19.12.2017.године.Седница пословног савета за дијаспору Привредне коморе Србије у проширеном саставу – позив на учешће

        Седница пословног савета за дијаспору ПКС у проширеном саставу одржаће се у Београду, 27. децембра 2017. године, у просторијама ПКС, ул. Ресавска 13-15, са почетком у 11.00 сати.

        У наставку се налази програм седнице. Циљ одржавања скупа је наставак умрежавања пословне и академске дијаспоре са матицом. Позивамо све заинтересоване, који су у наведеном периоду у Србији, да узму учешће у наведеном догађају.
 Учешће Амбасаде Р. Србије на божићном Brasilia Connection базару

        Током прошле недеље одржан је божићни базар удружења Brasilia Connection у Бразилији. Тим поводом у Clube das Naçoes аутентичне производе, традицију, културе и обичаје својих земаља представили су многи учесници међу којима је била и Р. Србија.
        На штанду наше земље посетиоци су могли да се информишу о туристичкој и културно-уметничкој понуди Србије, да пробају домаће специјалитете, док су у понуди били и типични домаћи употребни предмети ручне израде.
        Приход од учешћа намењен је за социјалне програме на подручју Дистрито Федерал, што је овог пута био вртић Creche San Franciscо који се налази у  Еструтурал, највећој фавели  у близини Бразилије.Представљање економских потенцијала државе Гоајас

        Извршни одбор Одељења за међународну трговину и развој федералне државе Гоајас и ове године је организовао радни доручак за представнике дипломатског кора у Бразилији. Скуп је имао за циљ презентацију економских потенцијала државе Гоајас коме су  присуствовали  бројни амбасадори и  представници дипломатског кора. Овдашњи медији издвојили су наступ амбасадора Р.Србије у Бразилу Вељка Лазића, који је испред дипломатског кора Бразила истакао значај одржавања оваквих манифестација са циљем ближег упознавања представника земаља широм света са могућностима за остваривање трговинске, економске и привредне сарадње са државом Гоајас.


https://youtu.be/najiaJ0_MeAОдлука Владе ИР Ирана о укидању виза држављанима Р. Србије

        Обавештавамо да је Влада ИР Ирана донела Одлуку о укидању виза за држављане Р. Србије, носиоце обичних пасоша, према којој могу да уђу и бораве на територији ИР Ирана до 30 дана у периоду од годину дана.

        Одлука је ступила на снагу 01. новембра 2017.године.
 Посета амбасадора Вељка Лазића федералној држави Минас Жераис, 09-13. октобра 2017. године

        Амбасадор Р. Србије у Бразилу Вељко Лазић боравио је у службеној посети федералној држави Минас Жераис 09-13. октобра 2017. године. Том приликом, имао је сусрете са званичницима у Кабинету градоначеника Бело Хоризонте, Индустријској федерацији Минас Жераис (FIEMG), Секретаријату за пољопривреду, Компанији за економски развој (CODEMIG) и Секретаријату за међународну сарадњу у Кабинету гувернера Минас Жераис.
        Током свих сусрета је истакнут значај одличних билатералних односа Србије и Бразила, који су добар основ за даљи развој и јачање економске сарадње. У том смислу, разматране су могућности разних видова привредне сарадње, већег обима трговинске размене и инвестиција у областима од обостраног интереса.

Фото – састанак у FIEMG (преузето са сајта FIEMG)
 Осма медијска конференција дијаспоре и Срба у региону

         Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону у сарадњи са Удружењем новинара Србије (УНС) организује Осму медијску конференцију дијаспоре и Срба у региону 26. октобра 2017. године у Београду у Прес центру УНС.

          Овогодишња манифестација биће посвећена очувању српског језика и културе, употреби српског језика и ћириличног писма, изучавању и неговању српске културе и историје, очувању и заштити српског културно-историјског наслеђа и информисања на српском језику.

           На конференцији ће, измешу осталог, бити представљен пројекат онлине менторствa  за унапређење веб сајтова и активизма на друштвеним мрежама организација из региона и дијаспоре.

           Организацијама и удружењима из дијаспоре и региона, медијима и другим заинтересованим биће омогућено представљање медијских пројеката намењених дијаспори и Србима у региону. Пријаве за учешће се могу послати до 20. октобра 2017. године на e-mail адресу: pc@uns.gov.rs

         За све друге потребне информације у вези са овим догађајем можете се обратити Амбасади Републике Србије у Бразилији.Одлука о укидању виза за улазак у Р. Србију за држављане Р. Индонезије - носиоци обичних пасоша

         Обавештавамо да је Влада Р. Србије, на седници одржаној 06.октобра 2017.године, донела Одлуку о укидању виза за држављане Републике Индонезије, носиоце обичних пасоша, према којој они могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Р. Србије, најдуже до 30 дана од датума уласка у Р. Србију, у периоду од годину дана, уколико не постоје сметње из чл. 11. Закона о странцима.

         Одлука ступа на снагу 14.10.2017.године.Одлука о укидању виза за улазак у Р. Србију за држављане ИР Иран - носиоци обичних пасоша

        Обавештавамо да је Влада Р. Србије, на седници одржаној 22.августа 2017.године, донела Одлуку о укидању виза за држављане Исламске Републике Иран, носиоце обичних пасоша, према којој они могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Р. Србије, најдуже до 30 дана од датума уласка у Р. Србију, у периоду од годину дана, уколико не постоје сметње из чл. 11. Закона о странцима.

        Одлука ступа на снагу 02.09.2017.године.Одлука о укидању виза за улазак у Р. Србију за држављане Р. Индије - носиоци обичних пасоша

        Обавештавамо да је Влада Р. Србије, на седници одржаној 22.августа 2017.године, донела Одлуку о укидању виза за држављане Републике Индије, носиоце обичних пасоша, према којој они могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Р. Србије, најдуже до 30 дана од датума уласка у Р. Србију, у периоду од годину дана, уколико не постоје сметње из чл. 11. Закона о странцима.

        Одлука ступа на снагу 02.09.2017.године.Емисија: “Entre amigos com Embaixador da Sérvia“, TV SUPREN

 

https://www.youtube.com/watch?v=cwadWbdpH6QЕмисија о Републици Србији на Радио Сенату

        У склопу програма „Парламенти света“, аутора Ивана Годоја, емитована је емисија о Републици Србији 14. јула 2017. године, у којем је дат шири приказ историјских чињеница, географског положаја, културних знаменитости, парламентарног уређења. У оквиру програма, амбасадор Вељко Лазић је дао изјаву, везану за нашу позицију око Косова и Метохије и спољнополитичке приоритете.
        Емисија је емитована од стране 17 станица које емитују програм на територији целог Бразила.

                                    

Линк емисије: http://www12.senado.leg.br/radio/1/conexao-senado/parlamentos-do-mundo-serviaУчешће одбојкашке репрезентације Србије на финалном турниру Светске лиге, Куритиба 04-08. јула 2017. године

        Одбојкашка репрезентација Србије је учествовала на финалном турниру Светске лиге у Куритиби од 04. до 08. јула 2017. године, где је бранила прошлогодишњу титулу шампиона. На турниру је учествовало шест најбољих селекција света – поред Србије – Бразил, САД, Канада, Русија и Француска.
        Амбасадор Републике Србије у Бразилу Вељко Лазић посетио је наше одбојкаше и чланове стручног штаба, који су му у знак захвалности поклонили дрес репрезентације са бројем 14.Интервју амбасадора за „TV Supren“

        У склопу туристичке презентације Р. Србије, амбасадор Вељко Лазић је дао интервју за „TV Supren“ (canal 2, NET), у оквиру програма „Међу пријатељима“.
        Интервју је обухватио теме од историјских чињеница, преко културе, уметности, спорта, и туристичких атракција. Том приликом је извршена и мања кулинарска презентација неких од типичних производа.Инвестициони форум у Сао Паулу, 30–31. маја 2017. године

                          

         Амбасадор Вељко Лазић је учествовао на Инвестиционом форуму у Сао Паулу 30-31. маја 2017. године, у организацији Бразилске агенције за промоцију извоза и инвестиција (APEX). Скуп је отворио председник Републике Мишел Темер, уз присуство највиших државних званичника. На форуму су разматране теме из области инфраструктуре, иновација и технологија, агроиндустрије, енергетике, здравља и биотехнологије, кроз панеле и округле столове. Ово је била прилика за сусрете са бразилским званичницима, представницима владиних ресора, као и бројним инвeститорима и представницима компанија током којих су разматране могућности економске сарадње.8. Конференција српске медицинске дијаспоре

8. Конференција српске медицинске дијаспоре ће се одржати у Београду 21-23 јуна 2017.год. За више информација, молимо кликните овде.

                       Учешће Р. Србије на Међународном сајму војне и одбрамбене опреме – ”LAAD 2017”, 04-07. априла 2017. године, Рио де Жанеиро

      Међународни сајам војне и одбрамбене опреме ”LAAD 2017”, одржан је 04-07. априла 2017. године у Рио де Жанеиру на којем су представљена најновија технолошка достигнућа у овој области. Највећа сајамска манифестација ове врсте на територији Латинске Америке, и ове године је окупила велики број бразилских и иностраних излагача, као и висок ниво државних делегација.

      Нашу делегацију је предводио амбасадор Р. Србије у Бразилу Вељко Лазић. На манифестацији је учествовала делегација ”Југоимпорт-СДПР”, са великим изложбеним штандом, и представник фабрике ”Крушик”. Поред бразилских компанија, и бројне стране делегације могле су да се упознају са потенцијалима наше наменске индустрије и размотре могућности о конкретним облицима сарадње.


 Међународни јавни конкурс за израду најбољег идејног решења за спомен-обележје Зорану Ђинђићу на Студенстском тргу у Београду

       Градска управа Града Београда, Секретаријат за културу, објавио је Јавни међународни конкурс за израду идејног решења за спомен-обележје Зорану Ђинђићу на Студентском тргу у Београду.

       Текст конкурса на српском и енглеском језику са биографским подацима З. Ђинђића можете пронаћи ОВДЕ.Заједничка посета овлашћених представника држава сукцесора бивше СФРЈ Бразилији, 17-21. март 2017. године

       У склопу спровођења Анекса Б Споразума о питањима сукцесије, овлашћени представници држава сукцесора - Србије, Хрватске и Македоније - посетили су Бразилију од 17. до 21. марта 2017. године ради процене могућности физичке деобе комплекса бивше СФРЈ.

       Тим поводом, у МИП Бразила су одржани разговори са ГС Маркос Галваом, замеником МИП, као и посебан састанак са амбасадором Фернандо Симас Магаљаесом, подсекретаром за политичка питања и шефом Протокола Жоао Мендесом. У част ове посете, у Палати „Itamaraty“ је организован и радни ручак за чланове делегација. 


 Међународни сајам „Feira Internacional Expodireto Cotrijal 2017”, Рио Гранде до Сул, 09-10. март 2017. године

     На позив министра пољопривреде Blairo Maggi-ja, амбасадор Вељко Лазић је 09-10. марта 2017. године, са осталим шефовима страних мисија, посетио Међународни сајам пољопривреде "Feira Internacional Expodireto Contrijal 2017", у месту Nao-Me-Toque, Рио Гранде до Сул.

     Посета једне од највећих сајамских манифестација у Бразилу била је добра прилика за сусрете са министром пољопривреде Blairo Maggi, председником EMBRAPA Mauricio Lopez и другим бразилским званичницима и представницима у области пољопривреде, као и домаћим излагачима.Избори за председника Републике Србије, 02. април 2017. године

 

                                                  O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТКА О ТОМЕ ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ


Обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка (11. марта 2017. године), могу поднети захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за председника Републике гласати у иностранству.


Захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.
Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије коме је поднет захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству доставља захтев надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи.


По доношењу решења да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се не уписује у извод из јединственог бирачког списка по месту пребивалишта у земљи, односно уписује се у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.


Указује се да се податак о томе да ће бирач гласати у иностранству може уписати у јединствени бирачки списак само за лице које је већ уписано у јединствени бирачки списак. У случају да лице које има бирачко право није уписано у јединствени бирачки списак за одлучивање по захтеву за упис податка о томе да ће бирач гласати у иностранству, неопходно је претходно спровести поступак уписа у јединствени бирачки списак. Захтев за упис у јединствени бирачки списак, истовремено са захтевом за упис податка да ће бирач гласати у иностранству, подноси се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије које оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.


Такође, обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети општинској, односно градској управи по месту њиховог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у јединствени бирачки списак.


Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе –  www.mduls.gov.rs, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Формулар Захтев за упис у бирачки списак, можете преузети овде.

Формулар Захтев за упис у бирачки списак податка да ће бирач гласати у иностранству, можете преузети овде.

Захтев за гласање у Амбасади можете послати путем електронске поште embaixadaservia@terra.com.brПозив за пријаву потраживања по основу девизне штедње

ПОЗИВ за пријаву потраживања по основу девизне штедње можете преузети овде.Сусрет амбасадора Вељка Лазића са гувернером Санта Круза Рубен Костасом, 08. фебруара 2017. године

        Током службене посете Санта Крузу, амбасадор Вељко Лазић је имао сусрет са гувернером Рубен Костасом. У разговору је, између осталог, наглашена важност добрих билатералних односа Србије и Боливије и указано да они могу да буду добра основа за интензивирање економске сарадње. У том контексту су разматране разне могућности сарадње у појединим привредним секторима.
        Састанку су присуствовали шеф Кабинета гувернера, директор Дирекције за међународне односе и сарадњу у Кабинету гувернера, као и почасни конзул Р. Србије у Боливији Жана Петковић Родригез.Отварање изложбе у Санта Крузу „Путевима римских императора у Србији“, 07. фебруар 2017. године

          У Санта Крузу, економском центру Боливије, свечано је отворена изложба „Путевима римских императора у Србији“, 07. фебруара 2017. године у Културном плуринационалном центру. Церемонији су присуствовали представници домаћих институција, чланови конзуларног кора, новинари, као и бројне личности из културног, уметничког и академског живота.
           Приликом отварања ове реномиране поставке, присутнима су се обратили директорка Културног центра Guiomara Zambrana, амбасадор Вељко Лазић и представници Археолошког парка “Viminacium“.
           Изложба је привукла велику пажњу боливијских медија, а бројни посетиоци су имали прилику да се упознају са значајем археолошког налазишта “Viminacium“ на простору Србије и чињеницом да је на територији наше земље рођено 18 римских императора. Изложба у Санта Крузу за тамошњу публику ће бити отворена месец дана односно до 06. марта 2017. године.Споразум између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша

Обавештавамо да Споразум између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша, ступа на снагу 15.01.2017. године.Саучешће

Амбасада Републике Србије у Бразилији изражава најдубље саучешће грађанима Бразила, а посебно породицама фудбалера и стручног штаба клуба Шапекоенсе, новинарима и члановима посаде, који су погинули у авионској несрећи 29. новембра 2016.године.
У овом изузетно тешком тренутку делимо бол и тугу са онима који су остали без својих најмилијих.
Телеграме саучешћа и солидарности највишим бразилским званичницима и пријатељском бразилском народу упутили су највиши званичници Републике Србије.Сајам амбасада у Бразилији 12. новембар 2016.године

      Амбасада Републике Србије у Бразилији је учествовала 12. новембра 2016. године на 12. Сајму амбасада у Бразилији који је одржан у изложбеном павиљону у Градском парку. Учествовало је преко 100 амбасада земаља акредитованих у Бразилији, са циљем прикупљања средстава у хуманитарне сврхе.
      На штанду су били изложени разни пригодни производи, између осталог, мини кувар српских традиционалних јела, приказивани промотивни филмови о Р. Србији и продавани наши типични кулинарски специјалитети.
      Уз ангажовање особља Амбасаде, посебну захвалност исказујемо легендарном фудбалеру Дејану Петковићу који је поклонио своје брендиране артикле, а својим присуством на нашем штанду, привлачио велику пажњу свих посетилаца.
      Амбасада се, такође, захваљује студентима докторских студија Универзитета Бразилије Вањи Грујић и Стефану Трифуновићу на великој помоћи током припрема и одржавања манифестације.

 39. Конгрес Међународне организације за винову лозу и вино (ОИВ)

У Бенто Гонçалвес-у, Рио Гранде до Сул, од 23. до 28. октобра 2016. године, одрзан  је 39. Конгрес Међународне организације за винову лозу и вино (ОИВ).
Учествовале су бројне делегације држава чланица ове Организације. Нашу земљу је представљао амбасадор Републике Србије у Бразилу Вељко Лазић.Међународни сајам амбасада, Бразилија 12. новембар 2016. године

http://www.feiradasembaixadas.com.br/ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ НАСТАВЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ И ЛЕКТОРАТА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК У ИНОСТРАНСТВУ

Амбасада обавештава да су Министарство спољних послова и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије потписали Споразум о организовању образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству.
С тим у вези, извештавамо наше грађане у Бразилу, Еквадору и Боливији да нам јаве да ли постоји довољан број заинтересованих за остваривање наведених активности и у којим местима.Отвaрања изложбе у Ла Пазу „Путевима римских императора у Србији“, 03. октобра 2016. године

Изложба „Путевима римских императора у Србији“ свечано је отворена у Ла Пазу  03. октобра 2016. године у Музеју културног центра Сан Франциско. Церемонији су присуствовали представници домаћих институција, чланови дипкора,  новинари, као и личности из  јавног, културног и уметничког живота.
Приликом отварања ове реномиране поставке, присутнима су се обратили директор Музеја Jose Luis Rios, амбасадор В. Лазић и др М. Кораћ, директор Археолошког института Р. Србије.
Изложба је наишла на велико интересовање присутних, посебно због чињенице да је на данашњој територији Србије рођено 18 римских императора. Изложба ће за тамошњу публику бити отворена два месеца, односно до 03. децембра 2016. године.
Велики допринос успешној реализацији изложбе и њеној медијској промоцији дао је почасни конзул Р. Србије у Ла Пазу Жана Петковић Родригез.ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА ПАРАОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА РИО 2016

Поводом одржавања Параолимпијских игара РИО 2016 и доласка многих учесника и посетилаца из наше земље, отворена је привремена конзуларна канцеларија у Рио де Жанеиру која ће пружати конзуларне услуге и заштиту нашим држављанима као и држављанима Босне и Херцеговине.   
Адреса канцеларије: Avenida Atlântica 3806, apto 1109, Copacabana, CEP 22070-001, Rio de Janeiro - RJ,  Brasil.
Надлежан је др Драган С. Вујновић чији је е-мејл vujnovic@terra.com.br, мобилни телефон у Рио де Жанеиру је  +55/61/98254-4753.
Амбасада обавештава да у случају нестанка новца и/ли картица, оштећени треба да се обраћају родбини и пријатељима да им пошаљу новац преко WESTERN UNION (новац се добија у реалима – бразилској националној валути), пошто Амбасада не располаже средствима за позајмицу у таквим случајевима.Подизање заставе Републике Србије уочи отварања Параолимпијских игара, Рио де Жанеиро, 04. септембар 2016. године

Уочи отварања Параолимписких игара у Рио де Жанеиру, које се одржавају од 07. до 18. септембра 2016. године, у Олимпијском селу је  04. септембра, уз интонирање химне Боже правде, подигнута на јарбол застава Републике Србије. Свечаном чину су присуствовали амбасадор Републике Србије у Бразилу Вељко Лазић, шеф мисије Параолимпијског комитета Србије у Рију Звонко Рот, генерални секретар ПОKС Бојан Аћимовић и готово сви наши параолимпијци који су допутовали у Рио, као и бројни представници медијских агенција.

Амбасадор Вељко Лазић је, у пратњи представника ПОKС, обишао наш павиљон и пожелео српским параолимпијцима много успеха на предстојећим Играма.


 Подизање заставе Р. Србије уочи отварања 31. олимпијских игара, Рио де Жанеиро, 5. август 2016. године

Уз интонирање химне Боже правде у Олимпијском селу у Рио де Жанеиру,  дан уочи отварања 31. олимпијских игара, подигнута је на јарбол застава Републике Србије. Свечаном чину присуствовали су председник Р. Србије Томислав Николић и његова супруга Драгица, готови сви наши спортисти који се тренутно налазе у Рију (око 104), руководиоци Олимпијског комитета Србије на челу са председником Комитета Владом Дивцем, амбасадор Р. Србије у Бразилу Вељко Лазић, као и бројни експерти у области спорта и представници српских и иностраних медијских агенција.

Председник Николић је након церемоније обишао павиљон у коме су смештени српски олимпијци и пожелео им много успеха на Олимпијским играмаОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА РИО 2016

       Поводом одржавања Олимпијских игара РИО 2016 и доласка многих учесника и посетилаца из наше земље, отворена је привремена конзуларна канцеларија у Рио де Жанеиру која ће пружати конзуларне услуге и заштиту нашим држављанима као и држављанима Босне и Херцеговине.

        Адреса канцеларије: Rua Domingos Ferreira 146, Copacabana, CEP 22050-012, Rio de Janeiro - RJ, Brasil.

       Надлежна је Марија Шошић чији је е-мејл: marijasosic@yahoo.com ili marija.sosic@mfa.rs, а мобилни телефон у Рио де Жанеиру је  +55/21/99986-2042.

        Амбасада Републике Србије у Бразилији моли све учеснике и посетиоце Олимпијских и параолимписјких игара РИО 2016 да понесу са собом фотокопије својих пасоша и уверења о држављанству као и 3 фотографије величине за пасош, како би скратили поступак добијања путног листа за повратак у нашу земљу у случају евентуалног губитка пасоша.

          Такође, Амбасада обавештава да у случају нестанка новца и/ли картица, оштећени треба да се обраћају родбини и пријатељима да им пошаљу новац преко WESTERN UNION (новац се добија у релима – бразилској националној валути), пошто Амбасада не располаже средствима за позајмицу у таквим случајевима.Избори за народне посланике Р. Србије, 24. април 2016.године

04. март 2016.

                               

                                               О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТКА О ТОМЕ ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ

Обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије могу, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка (2. април 2016. године), могу поднети захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

Захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.

Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије коме је поднет захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству доставља захтев надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи.

По доношењу решења да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се не уписује у извод из јединственог бирачког списка по месту пребивалишта у земљи, односно уписује се у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.

Указује се да се податак о томе да ће бирач гласати у иностранству може уписати у јединствени бирачки списак само за лице које је већ уписано у јединствени бирачки списак. У случају да лице које има бирачко право није уписано у јединствени бирачки списак за одлучивање по захтеву за упис податка о томе да ће бирач гласати у иностранству, неопходно је претходно спровести поступак уписа у јединствени бирачки списак. Захтев за упис у јединствени бирачки списак, истовремено са захтевом за упис податка да ће бирач гласати у иностранству, подноси се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије које оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

Такође, обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети општинској, односно градској управи по месту њиховог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у јединствени бирачки списак.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе – њњњ.мдулс.гов.рс, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Формулар Захтева за упис у јединствени бирачки списак у Републици Србији можете преузети овде.

Формулар Захтева за упис у бирачки списак података да ће бирач гласати у иностранству можете преузети овде.Oтвaрања изложбе у Бразилији „Путевима римских императора у Србији“, 16. фебруара 2016. године

У Скупштини Федералног дистрикта у Бразилији, 16. фебруара 2016. године, свечано је отворена изложба „Путевима римских императора у Србији“ (“Itinerarium Romanum Serbiae”), уз пригодан коктел. Церемонији, која се поклопила са прославом  Дана државности Р. Србије, присуствовало је око 200 гостију – високи представници бразилског МИП, депутати, велики број чланова дипломатског кора, новинари, као и бројне личности из јавног и културног живота.

Приликом отварања изложбе, пристунима су се обратили представник Савета кустоса Teófilo Silva, депутат Wasny de Roure, проф. др Миомир Кораћ, директор Археолошког института Р. Србије, амбасадор Р. Србије у Бразилу Вељко Лазић и председница Скупштине Федералног дистрикта Celina Leão.

Овај културни догађај добио је значајан публицитет у овдашњим медијима.

 Сусрет амбасадора Вељка Лазића са командантом Копнене војске Бразила, генералом Виласом Боасом, 16.12.2015. године

Амбасадор Вељко Лазић је имао састанак са командантом Копнене војске Бразила, генералом Виласом Боасом, у седишту КОВ 16. децембра 2015. године.

Са наше стране потврђена је опредељеност Р. Србије за даљим јачањем одбрамбене сарадње са Бразилом, првенствено војно-економске. Заједнички је оцењено да постоје добре основе за сарадњу у области наменске индустије. У том контексту разматрани су потенцијални пројекти, који би могли да буду од обостраног интереса.
 Сусрет амбасадора Вељка Лазића са министарком пољопривреде Бразила Катјом Абреу, 08.12.2015. године

Амбасадор Вељко Лазић састао се са министарком пољопривреде Бразила Катјом Абреу, 08. децембра 2015. године.

Током разговора изражен је обострани интерес за јачање сарадње у области пољопривреде. Оцењено је да у тој сфери постоји значајан простор за сарадњу који није довољно искоришћен. Поред тога, са наше стране је указано на предности које нуди Република Србија за извоз на трећа тржишта. Договорен је наставак разговора о конкретнијим видовима сарадње.
 Сусрет амбасадора В. Лазића са председником Фондације “Alexandre de Gusmão”, амбасадором Сержио Лимом, 07.12.2015.г.

Амбасадор Вељко Лазић је посетио Фондацију “Alexandre de Gusmão” 07. децембра 2015. године, на позив њеног председника, амбасадора Сержио Едурадо Мореира Лиме.

Током разговора амбасадор Лима је представио активности ове престижне Фондације, која је повезана са Министарством спољних послова Бразила. Изражен је обострани интерес о могућим облицима сарадње, заједничким активностима у циљу ширења знања у области спољне политике и дипломатске историје Србије и Бразила, као и о осетљивим међународним темама.

Фото преузета са сајта Фондације “Alexandre de Gusmão”Међународни сајам амбасада, Бразилија 28. новембар 2015. године

У Бразилији је 28.11.2015. године одржан 11. Међународни сајам амбасада на националном стадиону ''Мане Гаринча'' који је био најпосећенији до сада – око 65.000 људи је уживало у традиционалним производима, гастрономији, музици, играма и дружењу са представницима близу 100 држава.


Амбасада Републике Србије је учествовала на два штанда са пригодним артиклима, информативним материјалима о нашој земљи, историји и култури и са типичним кулинарским производима.


Сајам је отворио гувернер Федералног дистрикта Бразилија Родриго  Ролемберг и његова супруга која је почасна председница Удржења супруга шефова дипломатских мисија у Бразилији, а присутнима се обратио и заменик министра спољних послова, амбасадор С. Данезе.


Целокупан приход биће усмерен у хуманитарне сврхе, односно социјалне програме.Друга глобална конференција на високом нивоу о безбедности на путевима, Бразилија 18-19. новембра 2015. године

У Бразилији је 18-19. новембра 2015. године одржана Друга глобална конференција на високом ниову о безбедности на путевима (2nd Global High Level Conference on Road Safety). На Конференцији су учествовали представници 130 земаља, чланица УН (преко 1.700 учесника), а организатори су били Влада Бразила и Светска здравствена организација (WHO). Републику Србију је представљао амбасадор у Бразилу Вељко Лазић.


Након дводневног рада усаглашен је финални текст декларације „Brasilia Declaration“, која је усвојена акламацијом свих присутних делегата. Овим документом се, поред осталог, позива на удвостручавање напора за имплементацију националних планова и усвајање свеобухватног законодавства у складу са Глобалним планом 2011-2020. године.


Текст Декларације можете преузети на линку:


http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/Final_Brasilia_declaration_EN.pdf?ua=1Рукометна реперезентација Србије у Бразилији, 27-29.11.2015. године

Женска рукометна репрезентација Републике Србије је гостовала у Бразилији где је одиграла пријатељску утакмицу са селекцијом Бразила 29.11.2015. године. То је била својеврсна реприза финала Светског првенства одржаног у нашој земљи 2013. године када је наша репрезентација освојила сребрно одличје. Утакмица је била последња припрема два тима пред светско првенство које ће се одржати у Данској 04-20.12.о.г.


Амбасадор Вељко Лазић и први саветник Драган С. Вујновић су присуствовали утакмици бодрећи наше изабранице, пожелевши им срећу и остварење доброг резултата у Данској.Интервју амбaсадора Вељка Лазића за новембарски број боливијског месечника „Datos“

У склопу активности представљања наших ставова, у новембарском изадању угледног боливијског месечника „Datos“, објављен је интервју амбасадора Вељка Лазића под насловом „Неприхватљив је захтев за пријем тзв. Косова у Унеско“.


У тексту се износе ставови Р. Србије, упозорава на угроженост српске културно-историјске и верске баштине и указује на истинске намере Приштине чији је циљ искључиво промоција „државности“, а не посвећеност принципима и вредностима Унеска.


Интервју можете преузети на линку:


http://www.datos-bo.com/Mundo/Analisis/Es-inadmisible-la-solicitud-de-admisin-del-llamado-Kosovo-a-la-UnescoМеђународни сајам амбасада, Бразилија 28. новембар 2015. године

У Бразилији ће се одржати 11. Међународни сајам амбасада на националном стадиону ''Мане Гаринча'' 28.11.2015. године од 09,00 до 18,00 сати на коме учествује и Амбасада Републике Србије.


То ће бити јединствена прилика да заинтересовани посетиоци (очекује се око 25.000) упознају на једном месту културу, традицију, музику, историју, кулинарство, природне лепоте и занимљивости држава које буду учествовале.


Позивамо све заинтересоване да нам се придруже.


Целокупан остварен приход биће усмерен у хуманитарне сврхе.

http://www.feiradasembaixadas.com.br/

https://www.facebook.com/FeiraDasEmbaixadas

 Non Paper - Why Kosovo is ineligible for membership in UNESCO?

http://www.brasilia.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/Non-paper1.pdfИнтервју амбaсадора Вељка Лазића за „Jornal do Brasil“, 07. октобра 2015. године

„Jornal do Brasil“ је на својој интернет страници, у међународној рубрици,  објавио опширан интервју са амбaсадором Вељком Лазићем под насловом „Амбасадор Србије у Бразилу кометарише захтев Косова за Унеско“.
У тексту се детаљно износе ставови Р. Србије о неприхватљивости и правној неоснованости таквог захтева, као и о правим намерама Приштине, која није одраз посвећености принципима и вредностима Унеска, већ на овај начин жели искључиво да промовише своју „државност“.
Интервју можете преузети на линку:


http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2015/10/07/embaixador-da-servia-no-brasil-comenta-pedido-de-adesao-do-kosovo-a-unesco/

 

 Предаја оригинала акредитивних писама амбасадора Србије Вељка Лазића потпредседнику Еквадора Jorge Glas-у, Кито, 28. септембар 2015. године

На свечаној церемонији у Председничкој палати, изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Србије Вељко Лазић предао је оригинале акредитивних писама потпредседнику Еквадора Jorge Glas-у, 28. септембра 2015. године.
У краћем куртоазном разговору, потпредседник Jorge Glas и амбасадор Вељко Лазић изразили су обострану спремност две земље за јачање свих облика билатералне сарадње.
Том приликом акредитиве је предало још седам нерезидентних амбасадора за које је организована колективна церемонија.
Амбасадор Вељко Лазић акредитован је у Републици Еквадор на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бразилији.

Фото – амбасадори  Исланда, Мауританије, Новог Зеланда, Србије, Шри Ланке, Јордана, Холандије, ЕУ (с десна на лево)Предаја копија акредитива амбасадора Србије Вељка Лазића заменику МИП Еквадора Lautaro Pozo-у, Кито, 28. септембар 2015. године

Изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Србије Вељко Лазић предао је копије акредитивних писама заменику МИП Еквадора Lautaro Pozo-у, 28. септембра 2015. године.

У разговору, том приликом, оцењено је да су билатерални односи две земље веома добри, као и да има доста простора за њихово даље унапређење, посебно на плану економске сарадње.

Фото - заменик МИП Еквадора Lautaro Pozo и амбасадор Вељко ЛазићПосета делегације наменске индустрије Србије Бразилу, 19-23. септембар 2015. године

Делегација наменске индустрије Србије, на челу са представницима ''Југоимпорт-СДПР'', је посетила Бразил 19-23.09.2015. и имала опширне и садржајне разговоре у Бразилији и Рио де Жанеиру са одговарајућим партнерима. Две стране – српска и бразилска - су детаљно упознале једна другу о својим могућностима и пројектима који су у току. Обострано је констатовано да војно-економска сарадња две државе, која је нарочито интензивирана ове године, има добре изгледе за будућу дуготрајну и успешну кооперацију и договорено је да се она у наредном периоду конкретизује.
          ''Југоимпорт-СДПР'' је са фирмом ''Condor'' у Рио де Жанеиру потписао Споразум о пословно-техничкој сарадњи.Интервју амбaсадора Вељка Лазића за „УнБ ТВ“

Амбасадор је дао полусатни интервју професору А. Прокопију за ТВ станицу Универзитета у Бразилији „УнБ ТВ“ у оквиру Програма „дипломатски гласови“. Програм је намењен академској популацији, а гледан је и у дипломатском кору.
Разговор је обухватио краћи историјски осврт од СФРЈ и њеног распада до актуелног момента односно европског пута Србије. Разговарано је и о односима у региону, најновијем таласу миграната кроз Србију, као и о актуелном стању билатералних односа Србије и Бразила. Посебан део интервјуа посвећен је неоснованом захтеву „Косова“ да се учлани у УНЕСКО и о угрожености српске културно-историјске и верске баштине на Косову и Метохији.

Фото - професор А. Прокопије и амбасадор В. ЛазићПредавање амбасадора Вељка Лазића ученицима интернационалне школе „Escola das Nações“, 28.08.2015.г.

У склопу прославе Дана нација у Бразилији, на позив организатора, амбасадор  Вељко Лазић је одржао предавање ученицима интернационалне школе „Escola das Nações“, посвећено Србији. Након предавања, ученици су постављали питања о историји, обичајима, културним знаменитостима и специфичностима Србије, као и великим светским научницима и спортистима српског порекла.
На дан прославе 12. септембра, Србија је, уз Кину, Азербејџан и Јерменију, била почасни гост са на посебно аранжираним штандом, а ученици четвртих разреда, обучени у традицоналне  ношње, представили су српске игре.ОБАВЕШТАВАМО

да је Јавно предузеће „Поста Србије“ до сада потписало споразуме са поштанским управама Француске, Русије, Украјине, Белорусије и Црне Горе.

Информације о услузи преноса новца су следеће:

- из наведених земаља, новац се у Републику Србију мозе послати преко мреже пошта. Више информација се мозе наћи на сајтовима поштанских управа тих земаља

- новац се у Републици Србији може подићи у више од 1200 пошта на територији целе земље. Линк ка списку пошта, који садржи адресу и радно време пошта је http://www.posta.rs/dokumenta/lat/posalji/ovlascene-poste-za-medjunarodnu-postansku-uplatnicu.pdf

- за уплату је потребно само важећи лични документ а није потребно попуњавање образаца

- исплата новца у Републици Србији се врши у динарима, по курсу који је објављен на сајту ЈП „Пошта Србије“

- слање новца плаћа пошиљалац, не постоји обавеза отварања рачуна у банци, ни за пошиљаоца ни за примаоца

- у наставку дајемо линк ка сајту ЈП „Пошта Србије“, део на енглеском јазику на ком се налазе Општи услови за вршење услуга http://www.posta.rs/struktura/eng/posalji/medjunarodna-postanska-uplatnica.asp

- за слање новца из Републике Србије у наведене земље, цена је изузетно повољна.

У току су преговори са Поштом Републике Српске, Хрватске, Португалије и УАЕ о успостављању система преноса новца.

За све додатне информације и сугестије можете се обратити на телефон 3644-745 или електронском поштом: novcano@ptt.rsСребрна медаља одбојкаша Србије у Светској лиги, Рио де Жанеиро

Одбојкашка репрезентација Србије освојила је сребрну медаљу на такмичењу у оквиру Финалног турнира Светске лиге, које је одржано у Рио де Жанеиру од 15. до 19. јула 2015. године. На турниру је, поред Србије, учествовало шест најбољих селекција света – Бразил, САД, Италија, Пољска и Француска.
Aмбасадор Републике Србије у Бразилу Вељко Лазић присуствовао је финалној утакмици између Србије и Француске и поздравио наше одбојкаше и чланове стручног штаба.


(Фотографија преузета са сајта Одбојкашког савеза Србије)Сусрет војно-парламентарне делегације Бразила са министром одбране Р. Србије Б. Гашићем, 26. јуна 2015. године у Београду

Војно-парламентарна делегација Бразила посетила је Србију поводом присуства на 7. Међународном сајму наоружања „Партнер 2015“, који је одржан од 23. до 26. јуна 2015. године у Београду. Десеточлану бразилску делегацију је предводио начелник Канцеларије за пројекте Копнене војске Оружаних снага Бразила и изасланик министра одбране бригадни генерал Гвидо Амин Навес, а у њеном саставу је био и депутат Рикардо Барос, председник Парламентарне групе пријатељства Бразил-Србија у Националном конгресу.

Током посете Сајму бразилска делегација се састала са министром одбране Братиславом Гашићем 26. јуна 2015. године. Министар Гашић је, између осталог, потврдио опредељеност Р. Србије за даље јачање одбрамбене сарадње са Бразилом, пре свега војно-економске. Обострано је оцењено да ће ова посета бразилске делегације дати подстицај за развој заједничких пројеката у области наменске индустрије, чему ће посебно допринети и предстојећа посета министара Гашића Бразилу у септембру ове године.


Састанак у Министарству одбране Р. Србије (преузето са сајта Мин. одбране)Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Катара, Кувајта, Омана и Бахреина

Влада Републике Србије је усвојила одлуку о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Катара, Кувајта, Омана и Бахреина за боравак до 90 дана, која ступа на снагу 30.06.2015. године.Предаја акредитива амбасадора Србије Вељка Лазића председнику Боливије Еву Моралесу, Ла Паз, 18. мај 2015. године

Изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Србије Вељко Лазић предао је акредитивна писма председнику Вишенационалне Државе Боливије Еву Моралесу, на свечаној церемонији одржаној у председничкој Палати у Ла Пазу, 18. маја 2015. године.
У куртоазном разговору са председником Моралесом, том приликом, оцењено је да су билатерални односи две земље веома добри, као и да има доста простора за њихово даље унапређење, посебно на плану економске сарадње.
Амбасадор Вељко Лазић акредитован је у Вишенационалној Држави Боливији на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бразилији.

Председник Ево Моралес и амбасадор Вељко Лазић (Преузето са сајта МИП-а Боливије)

 

Разговор председника Е. Моралеса и амбасадора В. Лазића, у присуству МИП Д.Чокеуанка и поч.конзула Ж.Петковић Родригез (Преузето са сајта Председништва Вишенационалне Државе Боливије)Сусрет амбасадора В. Лазића са министром одбране Бразила J. Wagner-ом, Међународни сајам (LAAD) 14-17. априла 2015. године, Рио де Жанеиро

На Међународном сајму војне и одбрамбене опреме (LAAD), одржаном у Рио де Жанеиро од 14-17. априла 2015. године, амбасадор Вељко Лазић се састао са министром одбране Jaques Wagner-ом. У разговору су размотрене могућности размене посета на министарском нивоу и изражена обострана спремност за даље јачање војно-економске сарадње. Састанку су присуствовали изасланик одбране Саша Николић и представник Југоимпорт-СДПР у Бразилу C. Scigliano.

Министар одбране Jaques Wagner и амбасадор Вељко Лазић (у присуству изасланика одбране С. Николића и представника Југоимпорт-СДПР у Бразилу C. Scigliano-а)Учешће Р. Србије на Међународном сајму војне и одбрамбене опреме („LAAD 2015“), 14-17. априла 2015. године, Рио де Жанеиро

Међународни сајам војне и одбрамбене опреме „LAAD 2015“, одржан у Рио де Жанеиро од 14. до 17. априла 2015. године, окупио је око 600 излагача из 45 земаља и 158 делегација из 71 државе. Излагали су сви водећи бразилски и инострани произвођачи војне и одбрамбене опреме, а посетиоци су могли да се упознају са најновијим технолошким достигнућима у овој области.
Нашу делегацију представљали су амбасадор Р. Србије у Бразилу Вељко Лазић и изасланик одбране Саша Николић. На овој манифестацији учествовала је делегација Југоимопрт-СДПР и представник Застава оружје АД из Крагујевца, који су имали заједнички изложбени штанд. Поред бразилских званичника, наш штанд посетиле су бројне стране делегације и гости из разних земаља, пре свега Африке, Азије и ЛАЗ, а реализован је и већи број званичних сусрета.

 Посета бразилске делегације Београду, 18-21. фебруара 2015. године

Бразилска делегација на челу са вице-гувернерком федералне државе Парана Cida-ом Borghetti, посетила је Београд у периоду од 18. до 21. фебруара 2015. године, на иницијативу Амбасаде Републике Србије у Бразилији. У делегацији су се налазили федерални депутат Ricardo Magalhães Barros, будући председник Групе пријатељства Србија-Бразил у Парламенту Бразила, посланица у Парламенту државе Парана Maria Victoria Borgetti Barros, као и Cesar Scigliano, представник ЈУГОИМПОРТ СДПР у Бразилу.

Чланови ПГП са Бразилом и делегација Бразила (преузето са сајта НС РС)


Током посете, бразилска делегација је имала сусрете са шефом Кабинета Владе Р. Србије И. Којићем, председником и члановима Посланичке групе пријатељства са Бразилом у Народној Скупштини Р. Србије, у Министарству одбране са државним секретаром З. Ђорђевићем и у Министарству спољних послова са државним секретаром, амб. Р. Нинчић.

 

Састанак у Министарству одбране Р. Србије (преузето са сајта Мин. одбране)


У разговорима је највише било речи о разним аспектима јачања билатералних односа, посебно у домену војно-економске сарадње, у оквиру које су испитиване могућности за пласирање производа наменске индустрије Р. Србије на бразилско тржиште, трансфер наше технологије и заједнички наступ на трећим тржиштима.Пријем за наше грађане, 18. децембар 2014. године


Нови амбасадор Републике Србије у Бразилу Вељко Лазић приредио је 18. децембра 2014. године пријем у Резиденцији за грађане наше земље који живе у Бразилији и околини. У пријатној атмосфери наши земљаци и чланови њихових породица имали су прилику да се међусобно боље упознају и размене своја искуства о животу у Бразилу.Предаја акредитива председници Бразила Д. Русеф, 10. новембар 2014. године

Нови изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Србије у Бразилу Вељко Лазић предао је оригинале акредитивних писама председници Бразила Дилми Русеф на свечаној церемонији одржаној 10. новембра 2014. године у председничкој палати „Планалто“.
 

Председница Дилма Русеф и амбасадор Вељко Лазић

У краћем разговору размењена су мишљења о актуелном стању билатералних односа, размени посета на високом и највишем нивоу и интензивирању сарадње у разним областима од обостраног интереса.

 

Председница Дилма Русеф и амбасадор Вељко ЛазићOбавештење

Влада Републике Србије усвојила је Одлуку о уласку у Републику Србију без виза носиоцима страних путних исправа који поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих чланица ЕУ, као и визу Сједињених Америчких држава, најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци.
Такође, одобрава се улазак у Републику Србију без визе и носиоцима страних путних исправа који имају регулисан боравак у државама Шенген зоне, државама чланицама ЕУ или Сједињених Америчких Држава, најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци.
Ова одлука ступила је на снагу 08. новембра 2014. године.

Носиоци путних документа издатих у складу са међународном конвенцијама ( Travel Document, Fremling Pass/Fremden Pass ) морају поседовати важећу визу за улазак у Републику Србију, без обзира да ли поседују важећу Шенген визу или визе САД или Велике Британије или не.Дипломатски базар, 08. новембар 2014.године


Амбасада Републике Србије у Бразилији учествовала је 08. новембра 2014. године на Међународном дипломатском базару, на који су позване све амбасаде земаља акредитованих у Бразилији, са циљем прикупљања средстава у хуманитарне сврхе. Након више година, наша Амбасада је учествовала на овој традиционалној манифестацији.

 

 Вести
Прелазак државне границе Републике Србије враћен у уобичајени режим
Избори за народне посланике - лажни сајт за пријављивање и гласање
Поновљени конкурси за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону
Избори за народне посланике - наставак спровођења изборних радњи
Интервју амбасадора Вељка Лазића за „Embassy News“
Јубилеј Бразилије
Дигитални садржаји у области културе
Корона вирус – улазак у Републику Србију
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДАЊУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Одлука Владе Републике Србије - COVID 19
КОРОНА ВИРУС: ПРЕПОРУКА ДРЖАВЉАНИМА СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ
У Србији расписани избори за народне посланике Народне скупштине Р. Србије
Коктел поводом Националног дана Р. Србије за припаднике дијаспоре (20.02.2020.)
Одлука о додели уговора
Народна банка Србије – Финансијски водич за повратнике – информисање
Одлука о укидању виза за улазак у Р. Србију за држављане Р. Јерменије, носиоце обичних пасоша
Инвестициони форум у Сао Паулу, 10-11. октобра 2019. године
Посета представника Амбасаде дијаспори у Кампинасу – 22.09.2019.
Инаугурација Почасног конзулата Републике Србије у Рио де Жанеиру, 11.09.2019.
Интервју амбасадора Лазића за “Бацури Бразил” о европском путу Р. Србије, 24.08.2019.
Сусрет амбасадора Вељка Лазића са председником Комисије за спољне послове и одбрану Доњег дома Националног конгреса Бразила Едуардом Болсонаром - 08.08.2019.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - КАНДИДАТ ЗА ИЗВРШНИ ОДБОР УНЕСКА 2019-2023
141. Скупштина Интерпарламентарне уније у Београд, 13-17 октобар 2019
Билатералне политичке консултације са Еквадором, одржане у Киту 02.07.2019.године
Донете Одлуке о суфинансирању пројеката у циљу јачања и очувања веза матичне државе и дијаспоре, 19. јун 2019. године
Билатералне политичке консултације са Бразилом, 17.06.2019.г
Протокол између Владе Р. Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и специјалних пасоша – ступање на снагу
Конкурси за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону
Интервју амбасадора Вељка Лазића за портал “BacuriBrasil“
Презентација туристичких потенцијала Србије у Бразилији, 12. март 2019.г.
Сусрет амб. Лазића са ПР Сената Бразила Дави Алколумбреом, 21. фебруар 2019.г.
Сусрет амбасадора Лазића са потпредседником Бразила Хамилтоном Мураом, 20. фебраур 2019.г.
Саучешће поводом пуцања бране у Брумађињу, Минас Жераис
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Федерације Св. Китс и Невис и Републике Палау за носиоце свих пасоша
Министар Дачић на инаугурацији председника Бразила Жаира Болсонара, Бразилија 01.01.2019. године
Сусрет ППВ и МСП И. Дачића са новим МИП Бразила Е. Араужом, Бразилија 01.01.2019. године
Радни ручак амбасадора држава чланица ЕУ и земаља кандидата са будућим МИП Бразила Ернесто Араужом, 12. децембра 2018. године
Потписан Споразум о бављењу плаћеним пословима издржаваних лица дипломатског, конзуларног, војног, административног и техничког особља дипломатских и конзуларних представништава између Р. Србије и Бразила 13. децембар 2018. године
Амбасадор В.Лазић одликован медаљом „Партнери школа“ – 26.11.о.г. Федерални Дистрикт
Упис у матичне књиге Р.Србије за грађане са територије СФРЈ ради издавања путних исправа
Интервју амбасадора Вељка Лазића за Радио Сенат поводом стогодишњице завршетка Првог светског рата
Сајам амбасада у Бразилији 10. новембар 2018.g.
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Антигва и Барбуда, Гренада, Комонвелт Доминика и Тринидад и Тобаго за носиоце свих пасоша
Сусрет амбасадора Вељка Лазића са градоначелником Грамада João Alfredo Bertolucci, 19. октобра 2018. године
Одлука Владе ИР Иран о стављању ван снаге безвизног режима за држављане Р. Србије, носиоце обичних пасоша
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане ИР Иран за носиоце обичних пасоша
Сајам Амбасада 10.новембар 2018.г. Градски парк Бразилије
Наградна путовања у Србију и Црну Гору за најбоље туристичке новинаре Бразила, 25. септембар 2018. године
Амбасадор Лазић о европском путу Србије
Утакмица Србија-Бразил пропраћена у Бразилији, 27.06.2018.
Приказан филм „Монтевидео, видимо се!“ у Бразилији – 20. јуни 2018
80 година од успостављања дипломатских односа између Србије и Бразила
Инвестициони форум у Сао Паулу, 29-30. маја 2018. године
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Азербејџан за носиоце обичних пасоша
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Бурунди за носиоце свих пасоша
Посета амбасадора Вељка Лазића Међународном сајму пољопривреде у Федералном дистрикту, Бразилија 18. маја 2018. године
Представљање Србије у контексту Светског првенства у фудбалу
Закон о држављанству
Посета ОШ „Vargem Bonita”
Учешће Амбасаде у пројекту Федералног дистрикта „Отворена врата Амбасадe“
Одлука о укидању виза за улазак у Ст. Винсент и Гренадин држављанима Републике Србије
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Грузије за носиоце обичних пасоша
Одлука о укидању виза за улазак у Р. Колумбију држављанима Републике Србије
Рио де Жанеиро - потребна вакцинација против жуте грознице
Изложба о Андрићу – oбележавање Националног дана Р. Србије и 80-годишњице дипломатских односа Србије и Бразила, Бразилија 22. фебруар 2018.г.
Интервју амбасадора Вељка Лазића за портал "Embassy Brasilia"
Интервју амбасадора Вељка Лазића за магазин The Guide
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Комонвелта Бахами, Барбадоса, Јамајке, Светог Винсента и Гренадини, Републике Парагвај и Републике Колумбије
Представљање приоритета бугарског председавања ЕУ за земље кандидате и Источног партнерства, Бразилија 12. јануар 2018.г.
Одлука МУП Државе Катар о издавању виза на граничном прелазу носиоцима обичних путних исправа
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Суринам за носиоце свих пасоша
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Р. Гвинеје Бисао за носиоце свих пасоша
Седница пословног савета за дијаспору Привредне коморе Србије у проширеном саставу – позив на учешће
Учешће Амбасаде Р. Србије на божићном Brasilia Connection базару
Представљање економских потенцијала државе Гоајас
Одлука Владе ИР Ирана о укидању виза држављанима Р. Србије
Посета амбасадора Вељка Лазића федералној држави Минас Жераис, 09-13. октобра 2017. године
Осма медијска конференција дијаспоре и Срба у региону
Одлука о укидању виза за улазак у Р. Србију за држављане Р. Индонезије - носиоци обичних пасоша
Одлука о укидању виза за улазак у Р. Србију за држављане ИР Иран - носиоци обичних пасоша
Одлука о укидању виза за улазак у Р. Србију за држављане Р. Индије - носиоци обичних пасоша
Емисија: “Entre amigos com Embaixador da Sérvia“, TV SUPREN
Емисија о Републици Србији на Радио Сенату
Учешће одбојкашке репрезентације Србије на финалном турниру Светске лиге, Куритиба 04-08. јула 2017. године
Интервју амбасадора за „TV Supren“
Инвестициони форум у Сао Паулу, 30–31. маја 2017. године
8. Конференција српске медицинске дијаспоре
Учешће Р. Србије на Међународном сајму војне и одбрамбене опреме – ”LAAD 2017”, 04-07. априла 2017. године, Рио де Жанеиро
Међународни јавни конкурс за израду најбољег идејног решења за спомен-обележје Зорану Ђинђићу на Студенстском тргу у Београду
Заједничка посета овлашћених представника држава сукцесора бивше СФРЈ Бразилији, 17-21. март 2017. године
Међународни сајам „Feira Internacional Expodireto Cotrijal 2017”, Рио Гранде до Сул, 09-10. март 2017. године
Избори за председника Републике Србије, 02. април 2017. године
Позив за пријаву потраживања по основу девизне штедње
Сусрет амбасадора Вељка Лазића са гувернером Санта Круза Рубен Костасом, 08. фебруара 2017. године
Отварање изложбе у Санта Крузу „Путевима римских императора у Србији“, 07. фебруар 2017. године
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша
Саучешће
Сајам амбасада у Бразилији 12. новембар 2016.године
39. Конгрес Међународне организације за винову лозу и вино (ОИВ)
Међународни сајам амбасада, Бразилија 12. новембар 2016. године
ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ НАСТАВЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ И ЛЕКТОРАТА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК У ИНОСТРАНСТВУ
Отвaрања изложбе у Ла Пазу „Путевима римских императора у Србији“, 03. октобра 2016. године
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА ПАРАОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА РИО 2016
Подизање заставе Републике Србије уочи отварања Параолимпијских игара, Рио де Жанеиро, 04. септембар 2016. године
Подизање заставе Р. Србије уочи отварања 31. олимпијских игара, Рио де Жанеиро, 5. август 2016. године
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА РИО 2016
Избори за народне посланике Р. Србије, 24. април 2016.године
Oтвaрања изложбе у Бразилији „Путевима римских императора у Србији“, 16. фебруара 2016. године
Сусрет амбасадора Вељка Лазића са командантом Копнене војске Бразила, генералом Виласом Боасом, 16.12.2015. године
Сусрет амбасадора Вељка Лазића са министарком пољопривреде Бразила Катјом Абреу, 08.12.2015. године
Сусрет амбасадора В. Лазића са председником Фондације “Alexandre de Gusmão”, амбасадором Сержио Лимом, 07.12.2015.г.
Међународни сајам амбасада, Бразилија 28. новембар 2015. године
Друга глобална конференција на високом нивоу о безбедности на путевима, Бразилија 18-19. новембра 2015. године
Рукометна реперезентација Србије у Бразилији, 27-29.11.2015. године
Интервју амбaсадора Вељка Лазића за новембарски број боливијског месечника „Datos“
Међународни сајам амбасада, Бразилија 28. новембар 2015. године
Non Paper - Why Kosovo is ineligible for membership in UNESCO?
Интервју амбaсадора Вељка Лазића за „Jornal do Brasil“, 07. октобра 2015. године
Предаја оригинала акредитивних писама амбасадора Србије Вељка Лазића потпредседнику Еквадора Jorge Glas-у, Кито, 28. септембар 2015. године
Предаја копија акредитива амбасадора Србије Вељка Лазића заменику МИП Еквадора Lautaro Pozo-у, Кито, 28. септембар 2015. године
Посета делегације наменске индустрије Србије Бразилу, 19-23. септембар 2015. године
Интервју амбaсадора Вељка Лазића за „УнБ ТВ“
Предавање амбасадора Вељка Лазића ученицима интернационалне школе „Escola das Nações“, 28.08.2015.г.
ОБАВЕШТАВАМО
Сребрна медаља одбојкаша Србије у Светској лиги, Рио де Жанеиро
Сусрет војно-парламентарне делегације Бразила са министром одбране Р. Србије Б. Гашићем, 26. јуна 2015. године у Београду
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Катара, Кувајта, Омана и Бахреина
Предаја акредитива амбасадора Србије Вељка Лазића председнику Боливије Еву Моралесу, Ла Паз, 18. мај 2015. године
Сусрет амбасадора В. Лазића са министром одбране Бразила J. Wagner-ом, Међународни сајам (LAAD) 14-17. априла 2015. године, Рио де Жанеиро
Учешће Р. Србије на Међународном сајму војне и одбрамбене опреме („LAAD 2015“), 14-17. априла 2015. године, Рио де Жанеиро
Посета бразилске делегације Београду, 18-21. фебруара 2015. године
Пријем за наше грађане, 18. децембар 2014. године
Предаја акредитива председници Бразила Д. Русеф, 10. новембар 2014. године
Oбавештење
Дипломатски базар, 08. новембар 2014.године
Архива вести