| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

 

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

 

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

 

Венецуела, Еквадор и Колумбија су, као и Србија, потписнице Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа из 1961. године, према којој је јавна исправа оверена печатом  ”Apostille” подобна  за употребу у свим државама потписницама Хашке конвенције. 
Овера печатом ”Apostille”  врши се искључиво од стране надлежних органа који се налазе у земљи у којој је издата јавна исправа.
Оверу печатом ”Apostille” докумената издатих у Србији врши основни суд надлежан за територију седишта органа  који је такву исправу издао, односно, оверио потпис на приватној исправи (изјави, пуномоћју и др).
Бразил и Гвајана нису потписнице Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа из 1961. године, што значи да јавне исправе издате у једној од ове две земље, за употребу у Србији (и обратно), треба да буду прописно легализоване. Кад су у питању јавне исправе издате у једној од ових земаља, Амбасада Републике Србије у Бразилији надоверава потпис и печат овлашћеног службеника њихових надлежних органа.
Кад су у питању јавне исправе издате у Србији, печат и потпис овлашћеног службеника Министарства спољних послова Републике Србије надоверавају се у дипломатским представништвима ових земаља, односно у Амбасади Републике Србије (ово друго једино у случају да то прихвата земља у којој ће се употребити српска јавна документа, што странка претходно треба да провери).
 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ИЗДАВАЊЕ ВИЗА
Министар Селаковић представио нову услугу „е-Конзулат“
ЦЕНОВНИК КОНЗУЛАРНИХ УСЛУГА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари