| |     ћирилица | english  
Naslovna
OBUSTAVA PRIJEMA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE VIZA

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 i uvođenjem vanrednog stanja na teritoriji R. Srbije od 15. marta 2020. godine, preporuka je da DKP R Srbije ne vrše prijem zahteva za vize stranaca koji nameravaju da ulaze na teritoriju R. Srbije vane odredbi navedenih u predmetnoj Odluci.

Obaveštavamo da je Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 15. marta o.g, donela Odluku o izmeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću, kojom se tačka 4. Odluke menja i glasi:

''Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, stranim državljanima nadležni organi privremeno će zabraniti ulazak u Republiku Srbiju''

Mere iz stava 1. ove tačke ne primenjuju se na:

1) posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. U slučaju međunarodnog tranzitnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju R.Srbije;
2) posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji R.Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodne plovidbe od momenta ulaska na teritoriju R.Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodne plovidbe od momenta ulaska na teritoriju R.Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;
3) vozopratno osoblje železničkih vozila koja ulaze u zonu graničnih stanica utvrđenih međudržavnim sporazumima;
4) posade i kabinsko osoblje vaduhoplova čije je krajnje odredište R.Srbija ili su u tranzitu preko međunarodnih aerodroma R.Srbije;
5) lica koja su dobila saglasnost za ulazak u R.Srbiju i boravak ili tranzit kroz Republiku Srbiju od Radnog tela Vlade koje čine predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Radno telo Vlade odrediće uslove i ograničenje tranzita, odnosno boravka lica kojima je data dozvola za ulazak u Republiku Srbiju;
6) humanitarne konvoje pod obaveznom pratnjom ugovorene diplomatskim putem;
7) akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;
8) strane državljane koji imaju odobren boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji.

Tačka 4a Odluke menja se i glasi:

''Državljani Republike Srbije i lica iz tačke  4. stav 2. podtačka 8) ove Odluke, koji dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19, odnosno žarišta epidemije, i to iz: Švajcarske Konfederacije, Republike Italije, Islamske Republike Iran, Rumunije, Kraljevine Španije, Savezne Republike Nemačke, Francuske Republike, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Grčke, upućuju se u izolaciju u trajanju od 28 dana, a domaćim državljanima i licima iz tačke 4. stav. Podtačka 7) ove odluke koji dolaze iz drugih država, određuje se mera stavljanja pod zdravstveni nadzor u trajanju od 14. dana (izolacija u kućnim uslovima)''

Odluka stupila je na snagu 15. marta 2020. godine, i ostaje na snazi do daljnjeg.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Prestanak važenja Odluke o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u R. Srbiju
OBUSTAVA PRIJEMA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE VIZA
Sporazum o ukidanju viza
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari