| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

    ЈЕДИНСТВЕНИ ЦЕНОВНИК КОНЗУЛАРНИХ УСЛУГА

(У складу са одредбама Закона о републичким административним таксама и Правилником о врстама посебних услуга ДКП као и одговарајућим изменама и допунама, од 02.06.2014., примењују се следећи износи конзуларних такси и посебних услуга)


       Конзуларно-правна радња-услуга                                          Износ - ЕВРА                                                                                                                                                                                                                                                     ( плаћа се у реалима )


1   Издавање путног листа за путовање у Р.Србију                                               41,00
2   Оглашавање пасоша неважећим у Службеном листу                                         54,00
3   Потврде, уверења (које издаје ДКП)                                                                32,00
4   Издавање извода и уверења из матичних књига које се воде у Амбасади        40,00
5   Спроводница за пренос посмртних остатака у Р.Србију                                      6,00
6   Овера потписа на пуномоћју - изјави                                                                41,00
     Такса за оверу другог примерка                                                                        19,00
     Такса за оверу трећег и сваког наредног примерка                                            11,00
7   Царинска потврда                                                                                            139,00
8   Овера копије документа                                                                                   30,00      Такса за сваку даљу страну               _________                                   ____            8,00
9    Пријава брака закљученог пред иностраним органом                                         14,00
10  Потврда о транскрипцији и транслитерацији DJ у Ђ                                           17,00
11  Пријава рођења детета ради уписа у МКР и евиденцију држављана Р. Србије   9,00
12  Састављање и овера наследничке изјаве                                                        72,00
13  Састављање других исправа и поднесака заинтерсованих лица                       49,00
14  Састављање тестамента у Амбасади                                                               145,00
15  Виза А, Б, Ц                                                                                                    61,00
16  Прибављање уверења из матичних књига од матичних служби у Р. Србији       43,00
17  Пријем исељеника у држављанство Републике Србије                                     206,00
18  Утврђивање држављанства Р. Србије                                                              64,00
19  Надовера службеног печата и потписа                                                             44,00
20  Овера превода коју донесе странка (до 100 речи)                                            22,00
      За сваку следећу реч                                                                                         0,06
21  Овера превода које сачини Амбасада (до 100 речи)                        _                50,00
      За сваку следећу реч                                                                                         0,11
22  Прибављање извода из МК од органа у Србији на домаћем обрасцу           _     40,00
23  Прибављање извода из МК од органа у Србији на вишејезичном обрасцу     _   42,00
24  Овера потписа на пуномоћју-изјави сачињеној у Амбасади                          _    63,00
25  Прибављање уверења о некажњавању од МУП Р. Србије                             _   39,00
26  Прибављање уверења о слободном брачном стању                                     _    46,00
27  Састављање тестамента ван Амбасаде                                                    __     370,00
28  Препоручена пошта у Бразилу (SEDEX)                                                           45,00 R$

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари